Follow the Money selecteert

De redactie heeft weer een boeiende selectie gemaakt. Het medisch-farmaceutische domein is deze keer goed vertegenwoordigd. We hebben twee verhalen over belasting in de VS. Ook India komt twee maal aan bod. Wist u trouwens dat gamen moord tot gevolg kan hebben en dat klimaatopwarming en kapitalisme nauw samenhangen? Prettig weekend!

Online gamen met de dood tot gevolg 

NBC News

Rufus Kain – De 26-jarige Tyler Barriss uit Los Angeles brengt de komende 20 jaar door in de gevangenis vanwege een computerspelletje. Op een dag in 2017 werd een vriend van Barriss kwaad op iemand tegen wie hij online een potje Call of Duty had gespeeld. De vriend vroeg Barriss of hij die andere gamer wilde swatten – een een valse melding bij de politie doen, met als doel iemand een SWAT-team op zijn dak te sturen. Zo gezegd, zo gedaan. Barriss vertelde de politie dat hij zijn vader had doodgeschoten en de rest van zijn familie gijzeled, en gaf het adres van de gamer op. De politie verscheen ter plaatse en schoot de 28-jarige Andrew Finch dood. Als klap op de vuurpijl bleek het een verouderd adres. Finch had niets te maken met de gamer die het eigenlijke doelwit was.

De officier van justitie sprak tijdens een persconferentie de hoop uit dat deze zaak als waarschuwing zal dienen voor de gamewereld. Want swatting komt vaker voor. Gamers achterhalen de adressen van hun online tegenstanders via onder andere IP-adressen. Barriss zelf had al liefst 51 valse meldingen gedaan.

Meer betalen voor antibiotica helpt niet tegen overmatig gebruik

HLN

Aliëtte Jonkers – In België ligt Maggie de Block, minister van Volksgezondheid, onder vuur. Sinds mei 2017 moeten patiënten meer betalen voor antibiotica, om overmatig gebruik tegen te gaan. Die beslissing heeft vrijwel niets opgeleverd, blijkt nu. Want terwijl de patiënten jaarlijks 24 miljoen meer betalen, is het verbruik niet noemenswaardig gedaald: minder dan 1 procent. De kritiek komt nu uit de hoek van de Christelijke Mutaliteit (CM), een Belgisch ziekenfonds. Maar ook anderen, zoals hoogleraar Herman Goossens (microbioloog aan de universieit van Antwerpen), vinden de maatregel absurd. De hoogleraar: ‘Je moet de artsen die minder antibiotica voorschrijven belonen, en de artsen die te veel antibiotica voorschrijven beboeten, maar je moet zeker niet de patiënten hiervoor laten opdraaien.’ De Block veegt de kritiek van tafel. Ze noemt de uitspraken van CM een ‘politieke campagne’ en verwijt ook de zorgverzekeraars dat zij op hun beurt hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ondertussen handhaaft de minister vooralsnog het huidige beleid.

Goedkoopste ziekenhuis ter wereld moet goedkoper

Bloomberg 

Nikki Sterkenburg – Als student geneeskunde zag de Indiase Devi Shetty dat arme mensen onnodig overleden omdat zij bijvoorbeeld niet goed herstelden na een operatie. Inmiddels voert hij voor 10.000 dollar behandelingen uit die in de VS 200.000 dollar kosten. Maar volgens de Indiase overheid moet het allemaal nog goedkoper kunnen. Fascinerende longread over ondernemerschap, creatieve oplossingen en tegelijkertijd ook uitholling.

Elitetroepen belastingdienst VS krijgen ultrarijke fraudeur niet te pakken

Pro Publica

Arne van der Wal – Het fiscale equivalent van Navy SEAL Team 6, dat was het idee achter de formatie van een speciaal team van de Amerikaans belastingdienst IRS. Doel: het ontrafelen van de belastingtrucs van de ultrarijken. Middel: ‘audits form hell’. 
Maar zelfs dat team slaagde er na jaren van juridische strijd niet in om de belastingontduiking door miljardair George Schaeffler te winnen. Pro Publica vraag zich af hoe dat kan. Het antwoord: geld. De miljardair kon dankzij zijn monetaire vuurkracht de allerbeste juristen inhuren en zo de Amerikaanse belastingdienst kapot procederen. Een pijnlijke nederlaag. Maar een die mede te danken is aan sabotage vanuit de eigen gelederen. Zo werd de nieuwe manier van werken van meet af aan ondermijnd door bezuinigingen op het IRS-budget, die door de Republikeinen in het Congres waren afgedwongen. Deze longread zet aan de hand van de case van Schaeffler (een handelaar in auto-onderdelen, geschat vermogen 13 miljard dollar) duidelijk uiteen hoe dergelijke zaken achter de schermen worden beslecht in het voordeel van mensen die toch al schatrijk zijn. Extra wrang: Schaeffler dankt zijn fortuin mede aan de redding van de Amerikaanse auto-industrie door president Obama.

Waarom zijn Amerikanen toch zulke keurige belastingbetalers

The Atlantic
Eelke van Ark – Een verrassend verhaal in The Atlantic over de uitzonderlijk hoge belastingmoraal in de Verenigde Staten. De meeste inwoners van het land van de vrije markt, waar de president belastingontduiking openlijk aanmoedigt, willen graag netjes hun steentje bijdragen aan de staatskas en doen dat ook. Dat is niet alleen zo volgens een onderzoek van de Amerikaanse belastingdienst zelf, maar ook economen wereldwijd onderschrijven dat gegeven. De redenen daarvoor zijn trouwens niet louter positief: het bestaan van een grote schaduweconomie wordt genoemd als een van de mogelijke factoren achter het braaf belasting betalen. 

Waarom we steeds meer pillen slikken, ook als dat niet nodig is

NRC
Nina Rijnierse – Een gezondere leefstijl is de beste remedie tegen diabetes type 2. Toch schrijven artsen massaal – steeds duurdere – pillen voor, constateren Karel Berkhout en Jeroen Wester in NRC. Om te achterhalen wat er aan de hand is, spraken ze met medisch specialisten en wetenschappers, bezochten ze een eigenwijze huisarts in de Achterhoek die zich probeert te verzetten tegen de pillentrend en interviewden ze zorgverzekeraars die het voorschrijfgedrag van artsen analyseren. Ook onderzochten ze de (financiële) banden tussen de industrie en medici.

De arts speelt een cruciale rol in de keuze voor medicijnen. Voor farmaceutische industrie is het verboden zich met reclame op patiënten te richten, dus zijn artsen doelwit van de marketeers van de industrie geworden. Internist Klaas Hoogenberg,schrijver van een boek dat mede door insulinefabrikant Novo Nordisk werd gefinancieerd, citeert de hoogleraar die hem ooit opleidde: ‘Wij zijn de stront, zij zijn de vliegen.’

Klimaatproblematiek is niet los te zien van het kapitalisme

The New Statesman
Peter Hendriks – Een geliefde stelling van klimaatactivisten is dat we met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten, maar is dat wel zo? Grace Blakeley van The New Statesman ziet het net even anders. Volgens haar stoot vooral de top van de samenleving CO2 uit, maar hebben de armste groepen het meest te lijden van de gevolgen van klimaatverandering. Ze komt met een aantal interessante cijfers. Zo zijn slechts 100 bedrijven wereldwijd verantwoordelijk voor 70 procent van de CO2-emissie. In het Verenigd Koninkrijk is de rijkste 10 procent verantwoordelijk voor 25 procent van de uitstoot, en de armste 50 procent slechts voor 5 procent.

De grootste problemen zijn te verwachten in laag gelegen, onbeschermde gebieden zoals Bangladesh, of in zeer droge gebieden als de Sahel. Dat zijn meestal uitzonderlijk arme gebieden. Blakeley stelt dat de enige manier om klimaatverandering af te remmen is om de logica van het kapitalisme uit te dagen. Die komt er volgens haar op neer, dat de waarde van letterlijk alles wordt bepaald door hoeveel geld iets oplevert voor de bovenlaag.

Skiweekend EY 2019!!!

Het Financieele Dagblad

Eric Smit – ‘Beste collega’s van hotel Alpen Diamant, er is hier vannacht op de eerste etage gepoept in de gang. Wil de collega die hier verantwoordelijk voor is zich per direct melden bij mij? Als groep worden we hiervoor verantwoordelijk gehouden, anders gaan we allemaal naar huis vandaag,’ appte ene Elize aan haar collega’s van het accountantskantoor EY. Ze stuurde een fotootje mee van een bevuilde plantenbak, zodat er geen misverstand kon bestaan over het incident. De wildschijter kon niet goed mikken, zoveel was duidelijk.

Via sociale media kwamen de beelden van de EY-uitwerpselen bij Quote en Geenstijl terecht en werd de rest van de wereld ook over de ‘gangpoeper’ geïnformeerd. Voor EY-bestuursvoorzitter Coen Boogaart was toen de maat vol. Hij klom in de pen en schreef een memo aan het voltallige personeel van het Nederlandse deel van de accountants- en adviesorganisatie. Meer dan vierduizend medewerkers – waaronder onze voormalige premier Jan Balkenende – kregen het bericht over een incident ‘tijdens een skitrip van een groep EY-medewerkers’ waarbij een van de collega‘s ‘vroegtijdig naar huis is gestuurd’. Boogaart vermijdt gedetailleerde beschrijvingen van de collegiale klei, maar laat geen misverstand bestaan hoe hij over het gebeuren denkt: ‘We betreuren dit incident ten zeerste, het gedrag was niet acceptabel en EY-onwaardig,’ schrijft Boogaart. ‘Intern zijn we aan het uitzoeken wat de consequenties voor die persoon zijn.’

De EY-bestuursvoorzitter vertelt dat de verrichtingen van de collega op ‘online media’ is verschenen. Hij vermoed dat de aandacht voor het bericht nog wel enige dagen zal aanhouden. ‘We zullen ook onderzoeken, wat de consequenties zijn voor het doorsturen en delen van dergelijke ongewenste berichten. We gaan ervan uit dat het betreffende bericht niet door ons als EY-ers verder wordt verspreid.’ Dat gebeurde echter dezelfde dag nog

De poepkwestie deed me denken aan de accountant van EY die het mogelijk maakte dat de voormalige VVD-partijvoorzitter Henry Keizer voor een schijntje het miljoenenbedrijf De Facultatieve inpikte. Na onze eerste publicatie op 22 april 2017 volgde op 24 april een zogenoemde incidentmelding bij de AFM. Dat dient te gebeuren wanneer de organisatie is ‘betrokken bij een incident dat een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening van haar bedrijf’. Over die melding hebben Coen Boogaart persoonlijk, EY noch de AFM nadien ooit iets naar buiten gebracht. Bij deze doe ik een beroep op niet schijterige EY-ers om alsnog interne berichtgeving over dit accountants-onwaardige incident te verspreiden. Dat kan voltrekt anoniem via deze link: Tip de Redactie.

Alvast dank.

De stem van de Indiase boer

The Nation

Thomas Bollen – In India staan de verkiezingen voor de deur. Premier Modi probeert de stem van de boerenklasse letterlijk te kopen met een geldsom van 6000 roepies (75 euro). De populist Modi en zijn partij BJP hebben de boerenstem hard nodig voor herverkiezing. In 2014 beloofde Modi de boeren verbetering van hun situatie. Boeren in India hebben moeite in hun levensonderhoud te voorzien. Torenhoge schulden, toenemende droogtes en lage marges maken het boerenbestaan steeds zwaarder. Modi maakte weinig waar van zijn beloftes. Zijn ‘demonitization’ beleid, waarbij plotsklaps 85 procent van het contant geld uit de omloop werd gehaald, trof de boerengemeenschap bovendien hard. Zelfmoorden komen er ongekend vaak voor. Dit artikel geeft een inkijkje in de benarde situatie van de boeren die hoopten dat Modi hen uit de armoede zou trekken. 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Redactie

Gevolgd door 288 leden

Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren