Follow The Money selecteert

Deze week onder meer aandacht voor de dominante positie van Facebook op het internet, de vraag waar al dat Griekse geld is gebleven en de gevolgen van het langdurig lage rentebeleid op toekomstige pensioen- en zorgverplichtingen. Ook is er aandacht voor het Europese bankenfiasco, weer een Brusselse unie erbij en de vermogensbeheerkosten van zorgfonds PFZW.

Facebook wórdt het internet

Techcrunch Facebook wil zich ontwikkelen tot een virtuele wereld waaruit je niet meer kunt – of wilt – ontsnappen. Een utopia op internet, zonder de troep en ellende die je daar tegen komt. Het bedrijf wil elke behoefte van zijn gebruikers om die veilige, vriendelijke 'blauwe doos' te verlaten, uitbannen. Het doet dat door continu nieuwe content en ervaringen toe te voegen. Dit Techcrunch-artikel legt uit hoe Facebook in elkaar steekt, dat het hele product eigenlijk gaat om het creëren van orde en hoe ondernemingen daar gebruik van maken. De content-creatie op het platform, de eindeloze stroom aan updates, foto's en links, is gericht op het binnenhouden van gebruikers. Daarom zie je tegenwoordig niet meer zoveel YouTube-filmpjes: die vallen immers in het vijandige Google-domein. Facebook maakt het bewust lastig om die te gebruiken. Het kwam met een alternatief: autoplay video's. En zo gaat het ook met andere apps. Wordt een app buiten het Facebook-ecosysteem populair? Facebook komt met een eigen versie. En nu lanceert Facebook het zogenoemde Instant Articles, waarbij nieuwsartikelen van uitgevers niet meer door een link naar de eigen site onder de aandacht worden gebracht, maar die op het platform en de servers van Facebook zélf worden gepubliceerd. Dus instant bevrediging. Facebook verlaten, een nieuwe website openen etc. is niet meer nodig. Aantrekkelijk? Deels. Het bereik van de publicatie wordt vergroot, maar Facebook houdt 30 procent van de advertentieopbrengst in. Toch is dat slechts een aspect: opnieuw is er een reden minder om Facebook te hoeven verlaten. Facebook absorbeert op deze wijze het chaotische internet. Het wórdt het internet.  

The Biggest Gamble In History By Central Banks Has Already Resulted In Massive Losses

King World News Alex Pollock - voormalig president van de Federal Home Loan Bank van Chicago - waarschuwt in een uitgebreid stuk voor de relatief zwakke kapitaalpositie van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Volgens Pollock is die reserve vrijwel even hoog als van de veel kleinere Zwitserse Centrale Bank. Het verschil komt voort uit de manier waarop de activa worden gewaardeerd. Waar de Amerikanen uitgaan van de (veel lagere) historische kostprijs, waarderen de Zwitsers hun activa tegen actuele waarde.  

Where has the money withdrawn from Greek banks gone?

Macropolis De crisis in Griekenland heeft geleid tot een enorme kapitaalvlucht uit het land. Alleen al in maart verliet bijna 27 miljard euro het land. Uit gegevens van de Griekse Centrale Bank blijkt, dat de geldcirculatie - in monetaire termen de M0 - in april is gestegen van 30 miljard in november vorig jaar naar 41 miljard in jongstleden maart, een stijging van bijna 37 procent. Naar verluidt is dit in april zelfs nog verder toegenomen. Zie ook onderstaande tabel: currency-in-circulation---table-1-large Toch is er geen reden voor paniek, stelt hoofdeconoom Manos Giakoumis, want in tegenstelling tot juni 2o12 - toen 90 miljard oftwel 60 procent van het geld in circulatie het land verliet - is dat nu veel minder het geval. Giakoumis concludeert daaruit dat de kans groot is dat mensen het geld weer zullen terugpompen in het Griekse banksysteem op het moment dat de Griekse regering een deal weet te sluiten met Brussel over de financiering van haar uitstaande schulden. Overigens is de Duitse Bundesbank president Jens Weidmann mordicus tegen de ELA steun aan Griekenland door de ECB. Volgens Weidmann wordt de ECB misbruikt als redder van Griekenland.  

Ruim helft beleggingskosten zorgfonds PFZW naar private equity

Het Financieele Dagblad (gratis registratie) Zorgfonds PFZW beheerde in 2014 162 miljard euro aan ingelegde pensioenpremies van haar leden. Het fonds betaalde vorig jaar in totaal 811 miljoen euro aan beheerkosten. Daarvan ging meer dan de helft ( 445 mln euro) op aan kosten van beheerders van private-equityfondsen. Bijna twee derde van dat laatste bedrag ( 284 mln euro) betrof prestatievergoedingen. Je zou dan verwachten dat het zorgfonds bovengemiddelde rendementen moet hebben gemaakt, maar niets is minder waar: de performance blijft zelfs achter bij de benchmark van de sector. Dat roept natuurlijk de vraag op waarom er zoveel bonussen zijn verstrekt. Een beleggingsmanager van het fonds legt uit dat de bonussen bij private equity bij PFZW niet geënt zijn op de prestaties ten opzichte van de benchmark, maar ten opzichte van een bepaald vastgesteld rendement. Je zou toch verwachten dat beheerders van pensioenvermogen worden betaald om het lange termijn rendement te optimaliseren. Niet om een jaarlijks vastgesteld percentage te halen, daar gaat een verkeerde prikkel van uit.  

EU unveils contentious migration plan

Politico De immigratieramp van Europa wordt door Brussel op geheel eigen wijze 'opgelost'. In plaats van te luisteren naar het advies van de Australische regering [die stelt dat de boten terugslepen naar de haven van herkomst de enige manier is om de vluchtelingenstroom te stoppen, red.] heeft de Europese Commissie iets héél anders bedacht: verdeel de vluchtelingen over de lidstaten. Deze worden verplicht om een bepaalde hoeveelheid asielzoekers op te nemen. Voor Nederland gaat het dan om 4,35 procent. Dat lijkt niet veel, maar dit plan gaat natuurlijk nooit werken. Immers, eenmaal binnen met EU-paspoort kan men op basis van de EU-verdragen vrij reizen binnen de Schengen landen. Naar verluidt bestaat 80 procent van de 'vluchtelingen' uit mannen en wordt in 96 procent van de gevallen asiel verleend. In 2014 kwamen 626.000 asielaanvragers naar Europa. Zelfs vanuit havens in Egypte, Tunesië en Turkije. Volgens econoom en cultureel antropoloog Paul Hekkens is het Vluchtelingenverdrag zelfs anti-democratisch. Het zou dus veel beter zijn om de mensensmokkelaars keihard aan te pakken en de Australische oplossing te kiezen. Die heeft namelijk wel het gewenste resultaat opgeleverd.  

Das Milliarden-Loch, Wie der Niedrigzins unsere Rente vernichtet

Handelsblatt De lage rente is goed voor landen met hoge schulden (ook Duitsland heeft een hoge staatsschuld). Echter, er zit ook een keerzijde aan die lage rente. De Duitse overheid en Duitse private bedrijven moeten nu sparen voor toekomstige uitgaven. Als de rente laag is en blijft, moeten ze veel meer sparen om aan hun toekomstige verplichtingen jegens pensioenen (AOW) en zorguitgaven te kunnen blijven voldoen. Daar komt bij dat de Duitse bevolking 'vergrijst': er komen relatief minder mensen op de arbeidsmarkt en relatief meer mensen die een beroep zullen doen op toekomstige uitkeringen. Dit betekent dat er nu zowel publiek als privaat gespaard moet worden, maar de lage rente helpt daar niet bij. Echter, een rentestijging betekent een enorme stijging van de staatsschuld.  

Bankenfiasco

DFT DFT-columnist Alexander Sassen van Elsloo verwondert zich erover dat de Europese banken - na alle reddingsacties en hervormingen - er internationaal nog zo slecht voorstaan. Na vijf jaar EU-crisis management is de situatie niet beter, maar nog slechter geworden, zie ook onderstaande grafiek. npl Dat mag met recht een gotspe worden genoemd, zoals Sassen ook concludeert. Hij wijst bovendien terecht op het 'besmettingsgevaar' voor (nog) gezonde banken van deze non-performing loans. Immers, door de Europese bankenunie staan alle Europese systeembanken inmiddels in voor elkaars schulden.  

An Economics to Fit the Facts

Project Syndicate Volgens economie professor Barry Eichengreen is de economische wetenschap het eerste slachtoffer van de 2008-crisis: 'The economics profession was arguably the first casualty of the 2008-2009 global financial crisis. After all, its practitioners failed to anticipate the calamity, and many appeared unable to say anything useful when the time came to formulate a response'. Haar beoefenaren hebben gefaald om de crisis aan te zien komen en zijn er evenmin in geslaagd een juist antwoord er op te formuleren. Volgens Eichengreen werken de bestaande economische modellen onvoldoende en houden ze onvoldoende rekening met het belang van historische data. Eichengreen stelt dat noch eenvoudige, noch complexe modellen praktische adviezen voor politieke beleidsmakers kunnen opleveren. Daarvoor zullen economen veel meer aandacht moeten besteden aan de verwerking van historische data, 'bots' en 'big price data'.  

Europa creëert moedwillig een nieuwe huizenzeepbel

De Groene Amsterdammer We krijgen er weer een unie bij in Brussel. Na de monetaire unie, politieke unie, economische unie, innovatieunie, bankenunie, begrotingsunie en sociale unie wordt ons thans een kapitaalmarkt unie van de technocratische tekentafel gepresenteerd. Onder het mom van 'meer financiering voor het mkb' worden verpakte hypotheekleningen gepropageerd - die in 2008 nota bene de huizenzeepbel in de VS veroorzaakten. Nu voor de Europese markt. Ewald Engelen vraagt zich dan ook verontwaardigd af: 'Zeven jaar later is de oorzaak van de crisis – het verpakken van hypotheken – kennelijk de oplossing van diezelfde crisis geworden; een verbluffend effectief staaltje reframing dat de Europese bankenlobby uit de hoge hoed heeft weten te toveren. Als liefhebber van politieke marketing kun je er alleen maar vol bewondering naar kijken'.