Follow the Money selecteert

Een kwart van de zorgbehoevenden mijdt dure zorg, de problemen bij Deutsche Bank en andere Europese banken, een weinig opwekkend interview met econoom Richard Koo, linkse ideeën werken averechts en hoe 'fixen' we de eurozone? Verder: ook Italië wil een eigen MinFin voor de eurozone, de uitverkoop van Italiaanse familiebedrijven en kranten betalen freelancers hongerloontjes. Tot slot: sensationele doorbraak in de natuurkunde.

Kwart zorggebruikers mijdt dure zorg 

Binnenlands Bestuur 

(Inzending van één van onze leden.)

Een kwart van de zorggebruikers mijdt zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), omdat deze zorg en ondersteuning  vanwege de hoge eigen bijdragen te duur zou zijn geworden. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en belangenorganisatie Ieder(in) naar het beleid rondom de eigen bijdragen Wmo die gemeenten hanteren en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening. Daarnaast blijkt dat burgers vooraf nauwelijks geinformeerd worden over het bedrag dat ze als eigen bijdrage aan zorg of ondersteuning kwijt zijn. Ook niet als de eigen bijdrage omhoog gaat. 

Ook Nieuwsuur besteedde deze week aandacht aan de zorgmijding door de hoge eigen bijdrage in de Wmo 2015. De Tweede Kamer is geschrokken over de uitkomsten, of doet alsof, en geeft aan dat er zo snel mogelijk een Kamerdebat moet komen over de gevolgen van de hoge eigen bijdrages in de Wmo met de verantwoordelijk staatsecretaris van VWS Martin van Rijn. Op dit moment loopt er ook nog een onderzoek van de Nationale Ombudsman, waarbij in bijna driehonderd gemeenten onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop zij hun inwoners informeren over de hoogte van de eigen bijdrage. De Nationale ombudsman verwacht in het voorjaar zijn onderzoeksbevindingen gereed te hebben.

Bedreigt de Deutsche Bank heel Duitsland?

Die Welt

De beurswaarde van Deutsche Bank verdampt elke dag met miljarden, schrijft het Duitse blad Die Welt. Sinds begin dit jaar, dus krap zes weken, is de waarde met 42 procent afgenomen. Het gaat zo hard dat de Duitse regering zich zorgen moet gaan maken. En dat terwijl de les die uit de financiële crisis van 2008 en de aansluitende eurocrisis getrokken werd, nu juist was dat het financiële stelsel stabiel moest worden gemaakt en dat banken niet langer gered zouden moeten worden met belastinggeld.

Maar het faillissementsrisico van de Deutsche Bank (DB), ooit de trots van het Duitse bankwezen, is intussen verdubbeld. Er gaan steeds vaker geruchten dat DB een overnamekandidaat kan worden voor grote Amerikaanse banken als JP Morgan of Citibank, die tien keer zo groot zijn en inmiddels weer bulken van de cash. Zie onderstaande afbeelding.

'Het is absoluut angstaanjagend hoe dichtbij we bij die Grote Depressie zijn'

NRC Handelsblad (via blendle)

De Taiwanees-Amerikaanse econoom Richard Koo (1956) is chef-econoom van het Japanse Nomura-instituut. Hij was afgelopen week in Nederland en sprak met NRCHandelsblad. Koo hekelt het Quantitative Easing beleid – het massaal opkopen van obligaties in ruil voor cash – van de centrale banken, zoals de ECB.

Volgens Koo heeft monetaire verruiming geen enkele zin om een privaat schuldenprobleem op te lossen. In de VS heeft dat ook niet gewerkt, dus waarom zou het in de eurozone wel werken? Koo: 'Van alle 2.300 miljard aan QE heeft in de VS vermoedelijk slechts 18 procent de échte economie bereikt. De hele operatie was grotendeels betekenisloos, zinloos'. De econoom waarschuwt vervolgens dat doorgaan met het herhalen van fouten uit het verleden, de hele wereldeconomie bedreigd wordt. 'Ik weet niet of we dit overleven. QE is zo’n stupide beleid, ook al omdat er geen enkele reden is te bedenken waarom het überhaupt zou hebben gewerkt.’

Nostalgische linkse ideeën werken averechts

de Volkskrant (via blendle)

Drie jaar woonde correspondent Peter Giessen in 'la douce France'. Hij was het benepen, klagende en zeurende Nederland zat. Maar tijdens die drie Franse jaren concludeert hij dat er in Frankrijk nog veel meer gezeurd en geklaagd wordt.

'Als je aan verworven rechten komt, gooien Fransen meteen de boel plat, ze kieperen de vis over straat en kleden hun directeur uit. Kortom: een hopeloos ouderwets land dat halsstarrig weigert te hervormen. Nu ik een tijdje in Frankrijk woon, word ik weer rechtser. Allerlei regelingen waar ik van harte voor ben, blijken averechts uit te pakken'. Elke opmerking over de noodzaak het begrotingstekort te reduceren, wordt gepareerd met de dooddoener dat 'ze het maar weg moeten halen bij de rijken'.

Het probleem van Europese banken: ze zijn te weinig winstgevend

Pictet

Analyse van Yann Goffinet van Pictet Asset Management over de Europese bankensector. Het probleem met die Europese banken is niet zozeer een tekort aan liquiditeit of een gebrek aan solvabiliteit, maar vooral een te lage winstgevendheid, concludeert de in Groot-Brittannië woonachtige Zwitser. De beurskoersen van deze banken daalden dan ook fors.

Goffinet wijst drie oorzaken aan van deze daling van de Europese bankaandelen. Allereerst zorgen de lage olieprijzen en die van andere grondstoffen voor verliezen op leningen aan die sectoren. Daarnaast zorgen de lage, soms zelfs negatieve, rentes voor uitholling van de marges op leningen. En tenslotte zorgen minder transacties voor lagere inkomsten.

How to fix the eurozone?

Vox

De neo-liberale denktank CEPR (Centre for Economic Policy Research) besteedt aandacht aan een e-book van verschillende economen, onder redactie van economie professoren Richard Baldwin en Francesco Giavazzi. Zij stellen dat de 'herstelwerken' voor de eurozone nog maar half af zijn. Sterker, het ergste moet nog komen: 'The Eurozone was from rocked by turmoil and high drama from 2010 to 2015. Compared to those tumultuous times, it is easy to think that the worse of the Crisis is behind us. This is a mistake'.

Wie kijkt naar onderstaande grafiekjes ziet in één oogopslag wat het fundamentele probleem is van de eurozone: de onderlinge verschillen tussen Noord en Zuid zijn eenvoudigweg te groot. Dat was al zo naar de aanloop van de eurocrisis.

Eén van de co-auteurs, Nobelprijs winnaar Chris Pissarides, schrijft dan ook: 'There are certain conditions needed to make a common currency across diverse economies a success and the Eurozone is clearly not satisfying them'.

‘Eurozone needs a finance minister’

Politico

In navolging van Frankrijk vindt nu ook Italië dat er een aparte minister van Financiën moet komen voor de eurozone. Bij monde van de Italiaanse minister van Financiën Pier Carlo Padoan, verklaarde Italië: 'The eurozone needs its own finance minister and must accelerate integration of its banking and fiscal policies in order to tackle the financial, economic and migration crises it faces'.

Padoan wil Europese instituten die een grotere bijdrage leveren aan 'mutualize risk-sharing'. Met andere woorden: de vorming van gemeenschappelijke fondsen om financieel-economische gaten te dichten. Deze plannen kunnen vooralsnog rekenen op de nodige weerstand van de Duitsers die vrezen dat zij moeten betalen voor de fouten van andere landen.

Italiaanse familiebedrijven te koop

Bloomberg

Steeds meer Italiaanse familiebedrijven gaan in de uitverkoop. Redenen zijn dat rijke grote bedrijven als Benneton een strategische herschikking van hun investeringsportefeuille willen; andere, kleinere, bedrijven proberen op die manier werkgelegenheid in Italië zeker te stellen. De premier van het land, Mateo Renzi juicht de ontwikkelingen toe. Steker, hij faciliteert grote internationale bedrijven als Apple om te investeren en laat vliegtuigmaatschappijen uit Arabische landen strategische belangen nemen in Italiaanse carriers.

Volgens professor 'strategic management in family business' Guido Corbetta staat het Italiaanse familiebedrijf voor strategische uitdagingen in een globaliserende wereldeconomie: 'Italian family capitalism is facing some structural changes due to the opening to global markets'.

Kranten betalen freelancers hongerloon

Villamedia

'Freelance dagbladjournalisten betalen het gelag van de crisis in krantenland. Eerst hielden de CEO’s de rendementen van 20 procent en meer in stand door massaal werknemers te ontslaan, in combinatie met het verhogen van de prijs van de krant. Over het verbeteren en aantrekkelijker maken van het product werd niet nagedacht. Durfinvesteerders speelden de baas. Zij hadden slechts één doel: op korte termijn zoveel mogelijk verdienen in plaats van investeren voor de lange termijn', zegt freelance journalist Bart Ebisch.

Vervolgens werd een deel van de ontslagen medewerkers als zzp'er opnieuw te werk gesteld. Lekker goedkoop, want zij mochten nu hun eigen sociale lasten betalen en zelf hun pensioen opbouwen. Maar dit was nog onvoldoende om het probleem van weglopende abonnees en adverteerders op te lossen. Daarom snoeiden de kranten met de botte bijl in de tarieven van de freelancers, die voor een appel-en-een-ei aan de slag gaan. 'Hoofdredacteuren verdienen al gauw twee ton per jaar en ervaren dagbladjournalisten één ton. En een ervaren freelancer? Een tientje per uur. Dat is ziek'.

Sensationele doorbraak in de Natuurkunde: experiment bewijst gelijk Einstein

New Scientist

Honderd jaar na Einsteins voorspelling zijn zwaartekrachtsgolven voor het eerst direct gemeten! New Scientist deed live verslag van deze historische gebeurtenis vanuit Amsterdam en Pisa. Waarom is deze meting zo belangrijk? Allereerst, omdat het een experimentele bevestiging is van de algemene relativiteitstheorie van Einstein, die postuleerde dat licht door zwaartekracht kan afbuigen waardoor rond hele zware kosmische voorwerpen een soort opmerkelijke ruimtelenzen kunnen ontstaan. De tweede reden is, dat deze meting vanuit technisch oogpunt bezien echt bijzonder knap is. En tenslotte, omdat het kunnen meten van zwaartekrachtgolven een heel nieuw stuk natuurkunde kan blootleggen.

Tot nog toe bestudeerden we het universum met elektromagnetische golven, beter bekend als ‘licht’ of ‘radio’. Zwaartekrachtgolven zijn echter geen golven IN het universum, maar golven VAN het universum. En als we daarnaar gaan kijken en luisteren, kun je dingen ontdekken die hiervoor onvoorstelbaar waren. Theoretisch past de ontdekking ook perfect in de M-theorie die alle consistente versies van de superstring theorie verenigt in één allesomvattende theorie.