Draghi als kamikazepiloot, Rabo-handelaren draaien de bak in wegens rentemanipulatie. Valt Ryanair van zijn geloof? Verder: kosten WMO rijzen de pan uit, steden zijn de motor van de Nederlandse economie en fintech bedreigt het klassieke verdienmodel van banken. Tenslotte: de milleniumramp, een grotere rol van de overheid bij verduurzaming en een interview met hoogleraar Schinkel.

Draghi, kamikazepiloot

DFT

Voormalig Robecotopman Jaap van Duijn reageert op het enorme opkoopprogramma en de renteverlagingen van de ECB, zoals afgelopen donderdag aangekondigd door Mario Draghi. Hij citeert instemmend ex-DNB-president Nout Wellink, die Draghi in Nieuwsuur een kamikazepiloot noemde.

Van Duijn vraagt zich af wanneer 'deze waanzin' van de ECB stopt. Hij schrijft: 'Draghi zegt de inflatie naar 2 procent te willen tillen. Dat is een onzinnig plan in een wereld waarin grondstoffenprijzen dalen en lonen nauwelijks stijgen, maar de ECB slaagt er al sinds 2008 niet meer in om die doelstelling ook maar bij benadering te halen. In het bedrijfsleven zou een CEO die zo opzichtig en zo langdurig faalt, allang zijn ontslagen, maar Draghi mag gewoon blijven zitten.'

En passant deelt Van Duijn ook nog een sneer uit naar de Belgische hoofdeconoom van de ECB, Peter Praet: 'De hoofdeconoom van de ECB is de Belg Peter Praet. Zijn land is lid van de Club van Honderd – landen die een overheidsschuld hebben die groter is dan 100 procent van het bbp.'

Frauderende Rabo-bankiers moeten brommen

Volkskrant

De Volkskrant schrijft dat twee voormalige handelaren van de Rabobank in de Verenigde Staten zijn veroordeeld tot celstraffen wegens het manipuleren van het interbancaire rentetarief Libor. Anthony Allen en Anthony Conti werden schuldig bevonden aan die manipulatie en moeten respectievelijk twee en één jaar de cel in (er was negen en vijf jaar geëist).

Een belangrijke rol in de bewijsvoering tijdens deze rechtszaak speelden de e-mails die tussen handelaren en de twee verdachten zijn uitgewisseld. Daaruit bleken namelijk onomstotelijk de verzoeken tot rentemanipulatie.

Valt Ryanair van zijn geloof?

Financial Times

Opvallend bericht in de Financial Times. Prijsvechter Ryanair kondigt aan een corporate private jet service te starten. Het bedrijf speelt in op een groeiende behoefte in de markt en breekt door deze stap met haar imago van Low Cost Carrier.

Al zegt woordvoerder Robin Kiely er dit over: 'This is the perfect vehicle to bring government traffic or companies who want to be seen as saving money by flying Ryanair but still get to enjoy all the opulence of corporate travel'. Bovendien ontbreekt ook hier niet de typerende Ryanair-aanpak: ook de corporate klanten moeten extra betalen als zij speciale wensen hebben.

Kosten eigen bijdrage voor niet-minima rijzen de pan uit

Binnenlands Bestuur

Inzending van één van onze FTM-leden

Binnenlands Bestuur besteedt al enige tijd aandacht aan de hoge eigen bijdragen die gemeenten vragen voor voorzieningen die vallen onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Regelmatig nemen wij bij FTMS een bijdrage over dit onderwerp op, omdat het volgen van geldstromen voor ons een belangrijke leidraad is.

Deze week besteedde Binnenlands Bestuur aandacht aan het grote verschil tussen de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen voor minima en niet-minima. Cliënten op bijstandsniveau krijgen hun gestegen zorgkosten doorgaans vergoed, maar mensen met een modaal inkomen zien de rekening voor de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen soms vertienvoudigd en zien daarom af van zorg. ‘Mijn eigen bijdrage was 0 euro in 2014, € 3200,- naar verwachting in 2015 en in 2016 moeten we onze maximale eigen bijdrage van rond de € 12.000,- gaan betalen!!’, meldt de 44-jarige Sandra op de site van Binnenlands Bestuur. ‘Vandaag veel gesprekken met terecht boze mensen die nu de facturen CAK 2015 binnen krijgen. Bedragen van €700 tot €7.000 voor 12 maanden!’, twitterde Professionals in NAH op 19 februari. 

Sterke banengroei in Nederlandse steden, maar werklozen profiteren niet

Planbureau voor Leefomgeving

Inzending van één van onze FTM-leden

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30 procent toegenomen. Daarbuiten was dat 20 procent. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad. Toch nam de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk toe in Nederlandse steden. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport “De verdeelde triomf” van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

Het PBL onderzocht of de veelbesproken ‘triomf van de stad’ (het economische succes van steden) voor alle steden geldt. Ook bekeek het PBL welke groepen vooral profiteren van de economische groei van de stad. Zo is een van de bevindingen dat het toenemende verschil tussen rijk en arm zich ook uit in de spreiding binnen de stad waar mensen wonen. Vooral laagbetaalden en werklozen wonen steeds meer bij elkaar in de buurt en minder gemengd met andere groepen. Het PBL doet ook aanbevelingen mocht de overheid de (gevolgen van) ongelijkheid in steden willen verminderen. Zo acht het PBL fysieke ingrepen, zoals sloop en nieuwbouw, of het verbeteren van de bereikbaarheid niet effectief en zou het beleid zich het beste kunnen richten op de financiële en arbeidsmarktpositie van de minstbedeelden. Het volledig rapport van het PBL is hier terug te vinden.

Curator wil miljoenen van zorgbestuurders

Skipr

Als het aan curator Marie-José Cools ligt dan worden de ex-bestuurders van zorginstelling De Zonnehuizen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. Tien miljoen euro wil zij terugvorderen van de falende ex-bestuurder en de voormalige leden van de Raad van Toezicht.

De antroposofische instelling voor ggz, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs ging in december 2011 failliet door ernstig financieel wanbeleid. Aan de falende bestuurder was door de Raad van Toezicht nog een 'vertrekpremie' beloofd van 180.000 euro, maar die vordering wil de curator niet voldoen, ook al besliste de rechter eerder dat er inderdaad van een vordering sprake is.

Financiële innovaties bedreigen verdienmodel banken

Financial Times

Gaan nieuwe technologieën voor een 'disruptie' zorgen in het bankenlandschap, net zoals webwinkels eerder deden met de detailhandel en Uber met de taxibranche?, vraagt Financial Times columnist Martin Wolf zich af. 'My first response is: please. My second response is: yes.'  Wolf zet de cijfers op een rij en constateert dat banken er niet aan ontkomen dat hun te dure bedrijfsmodel onder vuur komt te liggen van nieuwe spelers. Al was het maar omdat het huidige banksysteem volgens hem te gevoelig is voor onethisch gedrag en voor het meesnoepen van andermans geld.

De verloren generatie 'Y'

The Guardian

De economische crisis is als een blok aan het been van de millenials (de zogeheten generatie Y, mensen die geboren zijn tussen 1980 en 1995). Terwijl ouderen hun koopkracht nog steeds zien stijgen, dalen de vooruitzichten van deze groep. Dat schrijft The Guardian na analyse van diverse nieuwe datareeksen over de belangrijkste Westerse economieën. De Britse krant kondigt een reeks artikelen aan over de verslechterde economische positie van deze jongeren. 'Where 30 years ago young adults used to earn more than national averages, now in many countries they have slumped to earning as much as 20% below their average compatriot. Pensioners by comparison have seen their income soar.'

 

Europa bedrijft een politiek van de dood

Volkskrant

Hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel heeft een duidelijke mening: hij verwijt 'links' - en met name de PvdA - lafheid en luiheid. 'De PvdA heeft op een gegeven moment een commissie in het leven geroepen die moest uitzoeken met welke punten ze de verkiezingen zouden ingaan. Als je dat doet moet je jezelf afschaffen. Dat is krankzinnig!', aldus de hoogleraar.

Ook heeft Schinkel een uitgesproken opvatting over integratie en de multiculturele samenleving. Hij vraagt zich af: 'wat betekent multiculturalisme eigenlijk, wat bedoel ik met cultuur en integratie?'. Hij heeft er een letter aan toegevoegd: multiculturealisme. Volgens Schinkel is het kenmerkende van een goed functionerende democratie dat je 'de strijd aangaat'. Een geweldloze samenleving bestaat niet, zegt hij, maar je moet permanent de strijd aangaan om dat geweld aan de kaak te stellen. 'En dat heet simpelweg democratie.'

Overheid moet voortouw nemen bij verduurzaming energie

Project Syndicate

Mariana Mazzucato, hoogleraar Economics of Innovation aan de Science Policy Research Unit  van de Universiteit van Sussex, pleit voor een grotere rol van de overheid bij innovatieve projecten voor verduurzaming van onze energie voorziening. Ze wijst op succesvolle initiatieven uit Israël en Finland, waar de overheid een katalysator was in de ontwikkeling van innovaties. En vraagt zich af waarom veel andere westerse landen zo weinig ondernemend zijn op dit gebied: 'Why are Western countries so resistant to this sensible idea?'.

De doorbraak van duurzaam

Tegenlicht

'Wat gebeurt er als duurzame energie geen morele keuze meer is maar een economische?', vraagt regisseur Martijn Kieft zich af. Daar gaat het over vanavond om 21.05 uur op NPO 2 in de aflevering 'Doorbraak van duurzaam'. Hieronder een korte voorbeschouwing.