Vestia-gate continued. Komen er Europese belastingen aan? Een video-interview met Mervyn King en het 'geheime' hedgefund van McKinsey. Verder: bent u al lid van het precariaat? Hénokiens delen prijs uit aan baggerbedrijf en de politie van de toekomst. Tot slot: ook in België faalt rechterlijke macht jammerlijk, er wachten Griekenland pijnlijke keuzes en de Belgische centrale bank koopt Nederlandse bedrijfsobligaties op.

Vestia-gate

Volkskrant

Woningcorporatie Vestia, met 90.000 woningen destijds de grootste corporatie van ons land, werd in 2012 wereldberoemd door het enorme verlies dat zij leed op haar rentederivatenportefeuille. Meer dan 2 miljard euro belastinggeld was nodig om de corporatie te redden. De ‘schatkistbewaarder’ van Vestia, Marcel de Vries, verdiende privé 10 miljoen euro aan dit financiële casinospel. En ondanks aanwijzingen dat zakenbanken jarenlang willens en wetens profiteerden van deze corrupte kasbeheerder, worden de bankiers niet vervolgd. Waarom eigenlijk niet? vraagt ook hoofdredacteur Eric Smit zich verontwaardigd af.

Traders van Deutsche Bank, Citi, Barclays, BNP Paribas en Société Générale verkochten jarenlang vanuit het Londense zakendistrict voor miljarden euro's aan rentederivaten aan Vestia. De banken maakten hier enorme winsten op, maar zij niet alleen. Het was ook lucratieve business voor Arjan Greeven, die als tussenpersoon optrad, en voor Vestia's kasbeheerder zelf. Uit gelekte emails blijkt dat de bankiers de provisies voor Greeven en De Vries wilden verdubbelen om nieuwe deals rond te krijgen. En: 'Kunnen we verder regelen dat we aanbrengprovisies direct vanuit Londen betalen? De mensen in Amsterdam worden altijd erg nerveus als iemand meer dan 5 euro verdient... We moeten dit meer naar ons toehalen zodat we de vrijheid hebben om naar eigen goeddunken te kunnen handelen.'

Het OM verhoorde bijna twintig zakenbankiers. Aan het einde van die verhoren heeft het OM echter niet genoeg om tot vervolging over te gaan...

Komen er Europese belastingen aan?

Zero Hedge

De financiële website van Zero Hedge stelt de hoge belastingdruk in diverse EU-landen aan de kaak en wijst tegelijkertijd op de grote verschillen. Zo is de totale belastingdruk bij onze zuiderburen in België — waar de koning jaarlijks 10 miljoen euro aan belastinggeld krijgt — een van de hoogste in de wereld. De inkomstenbelasting bedraagt daar 50 procent, ook voor relatief bescheiden inkomens. Daarnaast zijn er 13 procent sociale bijdragen voor werknemers (werkgevers betalen 35 procent), een btw-tarief van 21 procent, 30 procent vennootschapsbelasting, 3 procent ‘crisistoeslag’ en een ‘eerlijkheidsbelasting’ van 5 procent. Bijna de helft (45%) van het Belgische bbp wordt overgeheveld naar de staat. Alleen Frankrijk en Denemarken maken het nóg bonter. ZH noemt de buitensporige inkomstenbelasting van overheden ‘een financiële Primae Noctis’.

ZH bekritiseert vervolgens het Brusselse belastingplan om elke EU-burger een eigen belasting-ID te geven en om de belasting te verhogen in lidstaten waar weinig belasting wordt geheven, zoals Ierland en Estland. Die landen zouden de ‘onderlinge concurrentie verstoren’. ZH: ‘So rather than the bankrupt countries getting their act together to attract business, the solution is to penalize everyone and make the entire continent less attractive. This really is like a return to the feudal system.

Mervyn King: should we stay or should we go?

Moneyweek

Een must see video-interview met Mervyn King, voormalig gouverneur van de Bank of England, over een Brexit, het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de rol van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zo vindt King dat overheden buitengewoon oneerlijk zijn geweest tegenover hun burgers over hoe de eurozone functioneert.‘They haven’t told the electorates that the only way for the monetary union to work is for there to be a proper fiscal union and a supranational organisation above democracies.’

King spaart ook het Plan der Vijf Presidenten en de wens om Europese belastingen te heffen niet. Hij vraagt zich af waarom burgers van individuele lidstaten zich nog druk zouden maken over nationale verkiezingen als de belangrijkste beslissingen, die gaan over uitgaven en belastingen, voortaan in Brussel zullen worden genomen. Dergelijke plannen impliceren een politieke unie en daar is volgens King absoluut geen draagvlak voor. De euro en de vluchtelingenproblematiek zijn de grote uitdagingen voor Brussel op dit moment, aldus King.

Over een eventuele Brexit zegt hij dat niemand enig idee heeft over de precieze voor- en nadelen. Volgens hem maakt het weinig uit voor het Verenigd Koninkrijk. En het IMF? Dat is voor een deel zijn geloofwaardigheid kwijt. Centrale banken (zoals de ECB) lopen hetzelfde risico als ze doorgaan met hun politiek gedreven beleid, aldus King.

Het ‘geheime’ hedgefund van McKinsey

Financial Times

De Financial Times onthulde afgelopen week dat de bekende consultancyfirma McKinsey over een eigen ‘geheim’ investeringsfonds beschikt. Al dertig jaar lang. Het fonds met de eenvoudige naam McKinsey Investment Fund is bijna tien miljard euro groot. Alle gewezen en huidige partners van de club zitten er in. En ze maken prima rendementen. Waar de hedgefund-benchmark gemiddeld 3 procent rendement maakte in 2014, scoorden de beleggers van McKinsey bijna vijf keer zo hoog: 14 procent.

Het fonds is gewoon te vinden op het internet, maar de website blinkt niet echt uit in transparantie. Het lijkt ook een gesloten, esoterisch netwerk van ‘ingewijden’. Dit wordt fraai vertolkt door een partner en senior executive in Europa: ‘They get in touch on your birthday, they know all about your family. They send their best research to alumni. They’re part of your knowledge development. Sometimes it’s a bit irritating, a bit like Opus Dei — kind of sneaky and strange.’

Bent ú al lid van het Precariaat?

Quartz Magazine

Het wát, zult u vragen. De term is gemunt door de Britse econoom Guy Standing, die voorstander is van het concept basisinkomen. Hij is zelfs mede-oprichter van BIEN ( Basic Income Earth Network). Met de term duidt Standing de groep mensen aan, die door toegenomen (economische) onzekerheid hun toevlucht zoeken bij populistische politici. En binnenkort gaat de beruchte Bilderbergconferentie weer van start in Dresden, waar de elite van de wereld samenkomt om het te hebben over onder andere dit onderwerp, naast de ontwikkeling van de Chinese economie, cybercriminaliteit en de migratieproblematiek.

Het precariaat (een samentrekking van de woorden ‘precair’ en ‘proletariaat’) staat voor de volgende groep mensen: ‘...the perpetual part-timers, the minimum-wagers, the temporary foreign workers, the grey-market domestics paid in cash… the techno-impoverished whose piecemeal work has no office and no end, the seniors who struggle with dwindling benefits, the indigenous people who are kept outside, the single mothers without support, the cash labourers who have no savings, the generation for whom a pension and a retirement is neither available nor desired.’ Kortom, de losers van de samenleving. Het precariaat verwijst naar de onzekerheid op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak van een groeiende groep in onze maatschappij, wat uitmondt in populisme en extremisme. Standing denkt dat een basisinkomen de eerste stap is om ‘de nieuwe gevaarlijke klasse’ te vermijden of te bestrijden.

Leonardo da Vinci prijs naar baggerbedrijf Van Oord

Het Financieele Dagblad

De Prix Léonard de Vinci gaat dit jaar voor het eerst naar een Nederlands bedrijf: het bouw- en baggerbedrijf Van Oord. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de Hénokiens, een gezelschap waarbinnen het vooral gaat om het hooghouden van de waarden die familiebedrijven nastreven. Je kunt er ook niet zomaar lid van worden: je moet worden gevraagd en er geldt een strenge ballotage. Zo moeten familiebedrijven al 200 jaar lang binnen dezelfde familie zijn. Meer dan de helft van de stemgerechtigde aandelen moet in familiehanden zijn, die tevens minimaal één bestuurslid moet leveren. Bovendien wordt het bedrijf op financiële gezondheid en reputatie getoetst.

De club bestaat nu 35 jaar en de prijs wordt sinds 2001 toegekend. De Hénokiens willen op die manier meer familiebedrijven stimuleren om hun continuïteit te waarborgen en niet in ‘vreemde’ handen over te gaan. Wie zijn zaak verkoopt, verliest ook het Hénokien-lidmaatschap, zoals geschiedde met nota bene een van de oorspronkelijke initiatiefnemers, het Franse likeurbedrijf Marie Brizard. De overname door de beursgenoteerde wodkafabrikant Belvédère maakte dat de onderneming afscheid moest nemen van dit bijzondere internationale netwerk.

Iedereen verdachte voor de politie van de toekomst?

Apache

Artikel van Domonique Soenens, journalist bij onze Vlaamse collega's van Apache, over de politie van de 21ste eeuw. De toekomstige politie wil met data-analyse misdaden voorspellen. Een goed idee? Niet volgens iedereen. Experts en critici waarschuwen expliciet voor de gevaren van ‘predictive policing’. Onder meer in de VS blijken zwarten en hispanics heel vaak in het vizier te komen van computerprogramma’s. In België wordt ‘big data’ ook toegepast bij de politie, maar het is onbekend op welke schaal dit gebeurt.

Tegenstanders vinden dat deze wijze van ‘preventie’ op gespannen voet staat met het recht op privacy van de burger. Het tast de machtsverhouding tussen de overheid en de individuele burger aan: de veelwetende en machtige overheid als ‘Big Brother’ tegenover een burger die steeds minder weet over de werkwijze van de overheid en steeds meer het gevoel krijgt dat de overheid in zijn privéleven gluurt.

De macht van de journalist is groter dan je denkt

Apache

Artikel van Liesbeth van Houdt, redactiecoördinator bij Apache, over de invloed van ‘de vierde macht’ — zoals de journalistiek wel genoemd wordt — ten opzichte van de ‘derde macht,’ de rechterlijke macht. Die invloed blijkt flink mee te vallen. Dankzij journalistieke initiatieven als Wikileaks, Swissleaks, Luxleaks en de Panama Papers zijn er heel wat (financiële) balletjes aan het rollen gegaan. De rechterlijke macht faalt echter aan alle kanten, althans in België. Wim Van den Eynde, onderzoeksjournalist bij VRT en auteur van het boek Fortisgate — een stresstest voor justitie: ‘Het amateurisme binnen de rechterlijke macht is bespottelijk. Hoe hoger op de ladder van justitie, hoe meer men bezig is met de eigen positie, hoe onfeilbaarder men zich acht. Dat zijn negentiende-eeuwse toestanden.’

Griekenland wacht pijnlijke keuzes

Financial Times

FT-columnist Martin Wolf over Griekenland. Hij vraagt zich verbijsterd af waarom alle betrokken partijen zo hard hun best doen om te doen alsof er niets aan de hand is. Het recente DSA (Debt Sustainability Analysis) van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) laat zich volgens Wolf kort samenvatten als: ‘we would like to apologise for the mess we have made.’ Zie ook ons dossier Griekenland in Europa.

Wolf komt met drie, wat hij noemt ‘realistische scenario’s’. De eerste is decennialang doormodderen, zoals nu het geval is. De tweede is erkennen dat het door de trojka voorgestelde primaire tekort van 3,5 procent van het bbp veel en veel te optimistisch is en de derde is een Grexit. Alle drie pijnlijke keuzes, en dat geldt in het bijzonder voor het IMF, dat haar geloofwaardigheid dreigt te verliezen als het geen kleur bekent, aldus Wolf.

Belgische centrale bankiers kopen de Nederlandse bedrijfsleningen op

Het Financieele Dagblad

Afgelopen week is de Europese Centrale Bank (ECB) begonnen met het opkopen van obligaties van financieel gezonde (grote) bedrijven. Dat doet ‘Frankfurt’ echter niet zelf, maar via een aantal van haar aangesloten leden, te weten de centrale banken van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië en Spanje. De ECB heeft niet gezegd voor hoeveel ze elke maand aan schuldpapier gaat kopen, maar volgens het FD gaan analisten uit van tussen de 5 en 10 miljard euro per maand.

Voor in Nederland uitgegeven schuldpapier heeft de ECB bepaald dat de centrale banken van Duitsland, België, Italië en Spanje de kopers zijn. Als een Duits bedrijf op deze manier geld ophaalt in ons land is de Bundesbank— de Duitse centrale bank — de aangewezen centrale bank als koper. Voor een Belgisch bedrijf is de Belgische centrale bank aan de beurt, enzovoorts. Nederlandse leningen zullen worden opgekocht door de nationale bank van België, waar een vijfkoppig team aan de knoppen zit. Elke maandag maakt de ECB bekend hoeveel bedrijfsleningen er zijn gekocht, en vanaf 18 juli maken de nationale centrale banken bekend van welke bedrijven er obligaties zijn aangeschaft, aldus het FD.