Follow The Money selecteert

Ex-premier Papandreou vervolgd wegens statistiekvervalsing; ook de Baltische staten verwerpen het vluchtelingenverdeelplan van de Commissie; Spaanse afgestudeerden gaan massaal druiven plukken in Frankrijk; en Roderick Veelo brengt enige nuchterheid in een verhit debat. Verder: kritiek op de ECB uit onverwachte hoek; een fraai staaltje politieke correctheid uit Australië; en technologie giganten op zoek naar AI-talent. Tenslotte: Hoe een 29 jarige op ludieke wijze multimiljonair werd; dwarsdenkers zijn broodnodig; intelligente robots en de illusie van onafhankelijke denktanks.

Rechtszaak tegen oud premier Papandreou wegens statistiekvervalsing

Euractiv

Oud-premier van Griekenland en voormalig hoofd van het Griekse statistiekbureau Elstat Giorgio Papandreou moet voor de rechter verschijnen wegens malversaties met statistieken over de Griekse economie. De zaak is aangespannen door medewerkers van het Statistiekbureau. Zij beschuldigen Papandreou ervan in 2009 moedwillig de zaken veel gunstiger hebben voorgesteld dan zij in werkelijkheid waren. Papandreou ontkent de aantijgingen. Al eerder, bij de toetreding tot de euro, kwamen de Grieken in opspraak wegens een onjuiste voorstelling van zaken.

De zaak wordt door de Europese Commissie (EC) en de Europese Centrale Bank (ECB) met argusogen gevolgd, aangezien beide instellingen destijds blindelings akkoord gingen met de aangeleverde Griekse data. Officieel wil de EC geen commentaar geven op de zaak, aangezien die nog onder de rechter is, maar een woordvoerster verklaarde wel dat Elstat ‘de laatste jaren belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij het versterken van zijn bestuurspraktijk en onafhankelijkheid.’ Alsof dat iets te maken heeft met de zaak-Papandreou. Het zegt wel iets over hoe de Griekse regeringen destijds omgingen met de feiten.

Ook de Baltische staten wijzen vluchtelingenquota af

Express

Na Denemarken, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië hebben nu ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, het voorstel van de Europese Commissie (EC) afgwezen om hun deel van het vluchtelingenquotum op te nemen. De EC had voorgesteld dat elk EU-land volgens een verdeelsleutel een deel van de vluchtelingen zou opnemen. Maar verschillende Oost-Europese landen, alsook Denemarken, willen niet méér vluchtelingen opnemen. Zij vinden dat moslims niet thuishoren in Europa en/of ze vinden het veiligheidsrisico te groot vanwege de vele islamitische aanslagen in onder meer Frankrijk en Duitsland. De drie Baltische staten hebben zich nu bij die groep landen aangesloten. Een woordvoerster van de Letse regering verklaarde alleen migranten te willen opnemen met kinderen, die hoog opgeleid zijn, buitenlandse talen beheersen en werkervaring hebben. Met het verwerpen van het voorstel van de EC is het herverdelingsplan in feite mislukt.

Spaanse afgestudeerden gaan massaal druiven plukken in Frankrijk

El Pais (English version)

Ging je vroeger als scholier of avonturier (A. Den Doolaard, voor de jongere lezer) druiven plukken in Frankrijk, voor jonge Spaanse academici is dat tegenwoordig bittere noodzaak. Niet alleen dagloners, maar ook universitair afgstudeerden trekken massaal naar het buurland omdat er voor hen geen werk is in eigen land. Vakbonden schatten dat één op de vijf van de 15.000 plukkers een universitaire opleiding heeft. Frankrijk betaalt ook betere uurlonen dan Spanje. Het minimum uurlaan in Spanje bedraagt een schamele 6,50 euro, terwijl je in Frankrijk voor 9,67 euro aan de slag kunt. De meeste plukkers (11.000, driekwart van het totaal) komen uit Andalusië, de arme regio in het zuiden.

Roderick Veelo brengt enige nuchterheid in verhit Brexitdebat

RTLZ

Column van RTLZ-presentator Roderick Veelo over de vaak verhitte discussies over het Brexitdebat. Hij reageert op een CPB-rapport waarin — met de nodige voorbehouden overigens — werd gesteld dat de Brexit voor ons land zeer nadelig zou uitpakken. Met name hekelde hij degenen die het rapport aangrepen om eens flink tekeer te gaan tegen die domme Brexiteers. Om te beginnen is er nog geen Brexit; het Verenigd Koninkrijk maakt nog altijd deel uit van de EU. Maar bovendien is er, zonder dat duidelijk is hoe de nieuwe verdragen er uit komen te zien, geen zinnig woord te zeggen over hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Er is, kortom, ‘nergens nog een aanleiding om de EU heilig te verklaren of de brexit economisch een zegen te noemen.’ Hij roemt de nieuwe Britse premier Theresa May, die eer bewijst aan het gezegde ‘een man, een man, een woord, een woord’.

Kritiek op beleid ECB vanuit DNB

ESB

Twee economen van De Nederlandsche Bank (DNB), Jakob de Haan en Christiaan Pattipeilohy, respectievelijk hoofd onderzoek en hoofd monetair beleid, hebben kritiek op het lage rentebeleid van hun collega's bij de Europese Centrale Bank (ECB). Weliswaar zeggen beiden te publiceren op persoonlijke titel, maar het is niet goed denkbaar dat een dergelijk kritisch stuk over de ECB, waar DNB zelf deel van uitmaakt, naar buiten kan komen zonder medeweten en instemming van de directie, schrijft ook Het Financieele Dagblad. De heren constateren dat de ECB de neiging heeft te snel te reageren op tegenvallende economische cijfers, hetgeen de geloofwaardigheid van het instituut en haar beleid niet ten goede komt. De kritiek betreft ook de wijze waarop de centrale doelstelling van het ECB-beleid wordt nagestreefd. Ze schrijven: ‘Te veel gewicht geven [door de ECB, red.] aan enkel de inflatieraming onderkent onvoldoende dat er veel onzekerheid bestaat over de structuur van de economie van het eurogebied.’ En die te enge interpretatie van de monetaire strategie van de ECB, waarbij een groot belang gehecht wordt aan de inflatieraming bij het nemen van beslissingen, brengt risico’s met zich mee, aldus de economen. Zij menen dat centrale banken beleid gericht op fine tuning dienen te vermijden.

Fraai staaltje politieke correctheid uit Australië

News.com.au

Wie denkt dat alleen in Nederland en België politieke correctheid heerst, moet eens gaan kijken in Australië. Daar heeft een lagere school in Sydney besloten dat het klappen in de klas verboden moet worden uit respect voor kinderen die extreem gevoelig zijn voor geluid. Uitbundige uitingen van vreugde zoals klappen, joelen en air punching zijn alleen toegestaan als de leraar daar toestemming voor geeft. Voor het overige mag er alleen genoten worden in stilte. De leraren vonden de stille vreugde-uitingen ‘een uitermate geschikte manier om de energie van de kinderen te vergroten en het “friemelen” te verminderen,’ schrijft News.

Het besluit van de school kwam toevalligerwijs op dezelfde dag naar buiten als het bericht van een meisjesschool in Sydney, dat de dames in de klas niet meer aangesproken mochten worden met ‘lady’ of‘'woman,’ maar met een meer ‘gender-neutrale’ term. Ik zeg niks meer.

Technologie giganten op zoek naar AI-talent

Pitchbook.com

Op de Amerikaanse Venture Capital site Pitchbook goed nieuws voor AI-talent. AI staat voor Artificial Intelligence oftewel Kunstmatige Intelligentie. Daarmee wordt een vakgebied aangeduid dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van algoritmes om complexe, door computers aangestuurde processen, te laten verrichten door machines. Analist Mickey Tom schrijft dat industriegiganten als Facebook, Google, Apple, Microsoft en nu Intel besloten hebben om speciale AI-teams op te zetten gericht op enorme datasets die gegenereerd worden door populaire diensten. Er worden algoritmes ontworpen die op basis van gebruikershistorie leren hoe iemand denkt. 

De Venture industrie heeft de sector inmiddels ook ontdekt. Er wordt grof geld betaald voor veelbelovende AI-start-ups. En ook corporate venturing heeft de sector ontdekt. Zo kocht Google voor 500 miljoen dollar de start-up Deep Mind, en legde Twitter 150 miljoen dollar neer voor de aankoop van Magic Pony, een bedrijfje dat machine learning technology ontwikkelt voor visuele processen. De prijzen van dergelijke start-ups stijgen navenant en het personeel profiteert mee via opties en aandelen.

Hoe een 29-jarige multimiljonair werd door aan wedstrijdje mee te doen

De Beurs.com

De Amerikaanse droom. De 29-jarige Amerikaan Eric Martin investeerde 18.000 dollar aan advertenties op Facebook en won daarmee een wedstrijd die het e-commercebedrijfje Jet.com had uitgeschreven. Wie de meeste mensen lid kon laten worden van Jet.com kreeg 100.000 opties in de startup. Online retailer Walmart telde afgelopen week maar liefst 3 miljard dollar voor Jet.com neer, waarmee Martin in één klap multimiljonair werd. Het was een investering die hij puur instictief gedaan had, verklaarde Martin.

Eric Martin:

Up until today, it was all just a hope and a wish and a dream. I don’t think I’m some genius person that I thought Jet was going to work out. It was a gut instinct. But even if this Jet thing is worth a lot of money, way down the ladder, I don’t want to live in a way where all I care about is money. I hope I never care about money.’

Waarom we non-conformisten nodig hebben

Psychologie Magazine

‘Erbij willen horen’ is een fundamentele menselijke behoefte. Waarschijnlijk heeft die een evolutionaire basis: buiten de groep vallen is potentieel dodelijk. Vandaar dat de neiging ons aan anderen te conformeren zo diep zit. Maar uit divers psychologisch onderzoek blijkt dat we als samenleving juist ook dwarsdenkers nodig hebben, mensen die zich niet willen conformeren aan de heersende opinie. Deze dwarsdenkers zorgen voor de broodnodige innovatie en vooruitgang.

In het artikel wordt een aantal zeer overtuigende voorbeelden van experimenten gegeven die aantonen hoe diep de neiging van de meeste (driekwart) mensen is zich te conformeren aan de communis opinio — zelfs als zij weten of zien dat die mening niet klopt.

Intelligente robots zullen onze toekomst bepalen

Het Financieele Dagblad

Vraaggesprek met voormalige hippie en thans futurist Kevin Kelly over de toekomstige technologische ontwikkelingen. Kelly sluit zijn ogen niet voor de negatieve aspecten van de voortschrijdende robotisering. Kelly gelooft wel dat de maatschappij een prijs zal betalen voor de komende sprong in het diepe met kunstmatige intelligentie en virtual reality. ‘Maar ik denk dat er per saldo veel meer banen gecreëerd worden dan vernietigd. De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat we niet weten welke nieuwe banen', zo tekent het FD op uit de mond van Kelly.

Bedrijven zullen groter worden en winstgevender. De focus zal komen te liggen op het verzamelen van data. 'IJdelheid heeft het gewonnen van de privacy', zo zegt Kelly. 'We staan ​​aan het begin van een industriële revolutie met artificiële intelligentie. Ik denk dat de impact groter zal zijn dan die van de eerste industriële revolutie op de agrarische wereld. Het zal elk aspect van ons leven beïnvloeden. Het wordt belangrijker dan sanitair en stromend water. Het staat nu nog in de kinderschoenen. Maar in de komende vijf jaar zal er iets van te zien zijn. In de komende tien jaar zul je het merken. In de komende twintig jaar zullen mensen er een goed gevoel over krijgen en over dertig jaar kunnen we ons leven niet meer voorstellen zonder.’, aldus de futuroloog.

Denktanks zijn niet zo onafhankelijk als zij beweren te zijn

New York Times

Denktanks worden doorgaans beschouwd als neutrale, onafhankelijke instituten. Maar uit deze longread in de New York Times blijkt dat denktanks in de VS vaak de belangen dienen van hun sponsoren. Meestal zijn dat grote bedrijven, die daarmee hun invloed op het politieke beleid willen vergroten.

De Times komt met enkele pregnante voorbeelden daarvan. Eén gaat over een grote bouwfirma die een achterstandswijk wilde ‘revitaliseren’ (lees: op grote schaal nieuwe huizen bouwen). Het bedrijf schakelde de bekende denktank Brookings Institution in om haar claim kracht bij te zetten. De denktank startte een agressieve promotiecampagne na ontvangst van 400.000 dollar van de bouwfirma. Ze benoemde zelfs een bestuurder van de bouwfirma tot senior fellow. Uit het artikel blijkt dat Brookings niet de enige denktank is die zo opereert, integendeel: het is schering en inslag.