Karel de Gucht heeft belastingboter op zijn hoofd, ons pessimisme is onterecht en moreel verwerpelijk, Klaas Knot over ons toekomstige pensioenstelsel en een 17-jarige voorspelde het faillissement van een Spaanse energiereus. Verder: een Brexit is goed voor het Britse mkb, gemeenten mogen niet zomaar korten op huishoudelijke hulp en waarom de rijke Florentijnse families van nu, dezelfde zijn als 600 jaar geleden. Tot slot: de innige banden van George Soros met de wapenhandel, de benarde positie van moslimmeisjes, een stuk over de betuttelsamenleving en een interview met Peter Paul de Vries.

De Gucht c.s. hebben belastingboter op hun hoofd

Apache

Waarom piepten gewezen eurocommissaris Karel De Gucht, voormalig Gents burgemeester Frank Beke en de burgemeester van Zaventem Francis Vermeiren niet toen er in in jaarverslagen filialen van Dexia opdoken in belastingparadijzen? De politici ontvingen jaarlijks tienduizenden euro’s als toezichthouder, maar stelden nooit vragen bij de offshore-filialen van Dexia. Op de herhaalde vraag van journalistiek onderzoeksplatform Apache naar het ‘waarom niet?’ volgt enkel ‘geen commentaar’. Las u dan de jaarrekeningen niet na? ‘Geen commentaar, zei ik. Ik spreek toch Nederlands, niet?’

Apache vervolgt: ‘De onthullingen toonden hoe Dexia jarenlang vooraan liep op het vlak van fiscale spitstechnologie offshore. In de nasleep van de berichtgeving werd ook duidelijk dat de bijzondere belastinginspectie door haar Gentse directeur Karel Anthonissen al eerder werd gewezen op het bestaan van de door Dexia georganiseerde “Panama-route”. Alleen was er blijkbaar niemand geïnteresseerd om het mechanisme waarlangs vele honderden miljoenen euro’s aan het oog van de Belgische fiscus werden onttrokken, in kaart te brengen.’ Er bleken tussen de verschillende filialen van Dexia in 2005 tien vennootschappen te zitten die open en bloot strofirma’s zijn, maar de heren politici/toezichthouders zwegen en onthouden zich van elk commentaar. Leve de transparantie.’

Tijd voor beter nieuws

De Groene Amsterdammer (via blendle)

Negatief nieuws domineert de voorpagina's, volgens eurocommissaris Timmermans bevinden we ons zelfs in de ‘perfecte storm’. Toch staan we er wereldwijd beter voor dan ooit tevoren. ‘Hoeveel zorgen we ons ook maken, er is veel bereikt waar onze ouders alleen nog maar van konden dromen,’ schrijft kosmopoliet, auteur, journalist en debatleider Ralf Bodelier in De Groene. Ook is de wereld een stuk vrediger, vallen er minder oorlogsdoden en zijn er minder gewapende conflicten dan pakweg een kwart eeuw geleden.

Bodelier somt verder op: er gaan meer meisjes naar school, er is een record aantal vrouwelijke presidenten of regeringsleiders en de kindersterfte is nog nooit zo laag geweest als nu. Dus wat zitten we nu te somberen met z’n allen? Volgens de Amerikaanse econoom Donald J. Boudreaux zijn we anno 2016 rijker dan Rockefeller was in 1916. Immers, wat was er allemaal níet in 1916? Er was geen radio, geen televisie, internet, passagiersvliegtuigen en Airbnb. Er waren geen computers, popmuziek, buitenlands voedsel, smartphones en een kans van net 75 procent om ouder te worden dan vijf jaar. De pil bestond nog niet en zowel antibiotica als onze moderne anesthesie moesten nog worden uitgevonden. Niet alleen de gewone man of vrouw had het allemaal niet, ook John D. Rockefeller, de rijkste man uit die tijd, beschikte er niet over, aldus de professor.

Bordelier haalt de bekende wetenschapsfilosoof Sir Karl Popper aan, die vond dat ons breed gewortelde pessimisme niet alleen onterecht is, maar ook moreel verwerpelijk. ‘Blijkbaar worden we somber door wat anderen — de nieuwsjagers van de media — ons vertellen,’ zegt Bordelier, die sinds kort leiding geeft aan World’s Best News. Dat is een nieuwe, kleine organisatie die probeert om in Nederland meer kennis te verspreiden over de enorme vooruitgang die we in de afgelopen decennia wisten te boeken.

DNB president Knot over de toekomst van onze pensioenen

DNB

Knot vindt dat het een absolute noodzaak is om over te stappen naar een nieuw pensioenstelsel en afscheid te nemen van de huidige uitkeringsovereenkomst. Nederlanders sparen veel, maar hebben ook veel schulden, met name hypotheekschulden. Als de huizenprijzen dalen kunnen woningbeziters ‘onder water’ komen te staan waardoor zij minder consumeren en de economie stagneert. Verder leidde de dalende rente  tijdens de economische neergang tot pensioenpremieverhogingen, met hetzelfde effect.

Knot signaleert drie fundamentele tekortkomingen van het huidige pensioenstelsel:

  • Fondsen moeten tegelijkertijd zekerheid bieden aan ouderen en voldoende risico nemen om jongeren uitzicht te geven op een koopkrachtbestendig pensioen.

  • Er is sprake van ondoorzichtige en soms ook moeilijk uitlegbare herverdeling: jongeren hebben het gevoel dat ouderen de rekening naar hen willen doorschuiven en ouderen dat aan hen gedane beloftes niet worden nagekomen.

  • De (onterechte) verwachting van een zekere en koopkrachtbestendige uitkering.

Knot voegt daar nog aan toe dat het huidige stelsel te star is en onvoldoende individueel maatwerk biedt. Hij pleit voor een nieuw stelsel met meer individuele keuze en vindt dat we daar niet al te lang meer mee moeten wachten.

Zeventienjarige voorspelde faillissement van Spaanse wind- en zonnegigant

The Guardian

Dat je geen Nobelprijswinnaar of zelfs universitair economiedocent hoeft te zijn om bepaalde evidente voorspellingen te kunnen doen, bewees de zeventienjarige medicijnenstudent Pepe Baltá. Na lezing van het jaarverslag voorspelde hij dat de energiereus Abengoa binnen een jaar failliet zou zijn. Hij ontdekte fouten in de verantwoording van de cijfers, die zowel accountant Deloitte als kredietbeoordelaar Standard & Poor niet hadden waargenomen. Met name de gevolgen van het stopzetten van de ‘groene’ subsidies waren niet meegenomen. En zonder die subsidies kon het  bedrijf niet overleven, constateerde Baltá. De jongeman zei uiterst verbaasd te zijn dat de accountant en de kredietbeoordelaar dit niet hadden opgemerkt, want: ‘I only have basic secondary school knowledge of economics.' Het zegt wel weer het een en ander over de kwaliteit van sommige accountants en kredietbeoordelaars.

Brexit is goed voor het Britse MKB

Moneyweek

Deel 2 van het interview tussen Merryn Somerset Webb van Moneyweek en voormalig econoom van de Europese Commissie Bernard Connolly over de actuele ontwikkelingen binnen de Europese Unie en het mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (zie hier deel 1). Volgens Connolly proberen voorstanders van het aanblijven van het VK in de Unie de bevolking bang te maken voor de gevolgen van een eventueel vertrek. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, vindt hij.

Connolly wijst er op dat het land slechts 30 procent van zijn bbp exporteert, en van die 30 procent gaat slechts 40 procent naar EU landen. In totaal gaat dus slechts 12 procent van de Britse export naar de EU, en de rest naar elders. Maar 100 procent van de economie moet zich voegen naar de wet- en regelgeving die vanuit Brussel komt. Verstikkend en verkeerd, aldus de Brit. Bovendien, zo voegt hij er aan toe, zou die 12 procent export naar de EU maximaal 1 procent daling van het bbp opleveren mocht de EU zich na een eventuele Brexit revanchistisch opstellen jegens het Verenigd Koninkrijk.

Gemeenten mogen niet zomaar korten op huishoudelijke hulp

Volkskrant

Inzending van een van onze leden

‘Gemeenten mogen niet zomaar korten op de huishoudelijke hulp,’ bericht de Volkrant op haar website.

Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vorige week woensdag geoordeeld in een langverwachte uitspraak over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo). De uitspraak heeft grote gevolgen voor het gemeentelijk beleid. Ook Binnenlands Bestuur gaat in een uitgebreid artikel  in op de uitspraak van CrvB, en bericht ook over de reactie van verantwoordelijk staatsecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA). Van Rijn wil  ingrijpen bij gemeenten die hun huishoudelijke-hulpbeleid niet in lijn brengen met de Wmo 2015,  zo valt te lezen. Maar de eerste kritiek vanuit de gemeenten richting de staatsecretaris steekt nu ook de kop op. In Het Parool reageert de Amsterdamse wethouder van zorg op de rechterlijke uitspraak en haalt hard uit naar de verantwoordelijk staatsecretaris. Gemeenten moeten bezuinigen op huishoudelijke hulp, maar krijgen hiervoor niet de mogelijkheden. En nu draait de rechter alles terug. ‘We zitten klem.’

Waarom de rijke Florentijnse families van nu dezelfde zijn als die van 600 jaar geleden

Vox

Twee economen van de Italiaanse centrale bank — Guglielmo Barone en Sauro Mocetti — hebben onderzoek gedaan naar de achternamen van de rijkste belastingbetalers van Florence van 1427 tot 2011. Wat bleek? Er bestaat een sterke correlatie tussen de naam en de rijkdom. Met andere woorden: cliëntelisme werkt. Dit geldt met name voor beroepen als advocaat, bankier, arts, farmaceut en goudsmit. Ook bleek dat in de vijftiende eeuw de intergenerationele mobiliteit veel lager was dan tegenwoordig. Met andere woorden: de kans dat je tot detzelfde beroepsgroep hoorde als je vader was toen hoger. Het verklaart wellicht mede waarom bepaalde beroepsgroepen in Italië zo goed beschermd zijn.

Hilarisch: George Soros ontmaskerd als wapenhandelaar door eigen onderzoeksplatform

Foxnews

Multimiljardair George Soros, rijk geworden door zijn speculatie tegen het Britse pond, blijkt innige banden te hebben met de wapenindustrie en diverse intelligence services. Dat blijkt uit de Panama Papers, die het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) aan het licht heeft gebracht. Het ironische is dat Soros ook geld doneert aan deze club. Het was dan ook even schrikken voor de baas van ICIJ, Gerard Ryle, toen hij vernam van Foxnews dat ook een van zijn weldoeners op de Panama-lijst stond. ‘I suspect we would have more information [on Soros] because the public database […] does not contain the underlying data,’ aldus Ryle in een mail aan Foxnews.

Eén van Soros’ offshore bedrijven blijkt zich te specialiseren in het kopen en verkopen van wapens en in het verzamelen van intelligence gathering companies die lucratieve contracten hebben met overheden en het militaire apparaat.

Alles voor God, gemeenschap en gemoedsrust

De Groene Amsterdammer

Onthullend verhaal in ‘de Groene’ over de benarde positie van moslimmeisjes binnen hun gemeenschap. De derde generatie moslima’s — op het oog goed geïntegreerd, vloeiend Nederlands sprekend, hoger opgeleid en verwesterd — moet voortdurend strijd voeren met hun familie over welke vrijheden ze zich mogen permitteren — vooral op sexueel- en liefdesgebied. Homosexualiteit moet worden verzwegen en een relatie met een niet-moslim wordt niet gewaardeerd. Een beklemmend verhaal over constante sociale druk, (zelf)ontkenning, eenzaamheid, angst voor verlating en emotioneel en fysiek geweld.

‘De staat mag mij niet voor mijn bestwil beschermen’

Trouw

De overheid bemoeit zich werkelijk overal mee. Met wat we eten, wat we drinken en waar we mogen roken. Christopher Snowdon, historicus en hoofd ‘economie van de levensstijl’ aan het Institute of Economic Affairs, een Londense denktank, trekt in deze longread ten strijde tegen deze ‘overheidsbetutteling’. Hij heeft een ‘betuttelingsindex’ opgesteld, de Nanny State Index, een in maart gelanceerde ranglijst waarin is gekeken naar regulering die ‘opvoedend’ mag heten. Finland voert de ranglijst aan. Het is Europa’s slechtste land om onbekommerd te eten, te drinken en te roken. De staat bepaalt de alcoholverkoop, bars kennen geen happy hours, je kunt vrijwel nergens meer ongestraft roken en je betaalt er een extra belasting voor chocola of een ijsje, aldus Trouw.

Snowdon wantrouwt de goede bedoelingen achter de steeds strengere regels rondom verkoop, gebruik en advertenties van bepaalde consumptiegoederen, en hij voert aan dat ze bovendien niet de gewenste effecten hebben.
 

‘Vierhonderd weken plezier en twee weken last’

Het Financieele Dagblad

Het FD interviewde afgelopen vrijdag topman Peter Paul de Vries van het beursfonds Value8, waar zoveel over te doen is na de analyses van gastauteur Roel Gooskens op FTM. Gooskens uitte kritiek op de wijze waarop Value8 de waarde van de onderneming beoordeelt. Volgens de analist is er sprake van een ‘op instorten staand kaartenhuis,’ een zware aantijging. De discussie spitst zich vooral toe op de post herwaarderingen van de individuele bedrijven van het beursfonds. Gooskens wil precies weten, per onderneming, hoe die post tot stand gekomen is. Een legitieme vraag. De heer De Vries gaat daar antwoord op geven bij de komende aandeelhoudersvergadering op 15 juni, zo zei hij:Ik heb hem [Gooskens, red.] niet de uitsplitsing van die waardestijgingen gegeven. Die verantwoording is aan de aandeelhouders, op de jaarvergadering.’

In het interview zegt De Vries verder dat zijn naamsbekendheid mede oorzaak is van alle ophef. De Vries was in zijn vorige loopbaan directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en legde in die hoedanigheid de besturen van beursgenoteerde fondsen het vuur na aan de schenen. Juist over transparantie. En nu is hij zelf zo'n bestuurder. De Vries: ‘Ik vond het vervelend. Ik ben er nog meer teleurgesteld over dat de serieuze media in dat Gooskens-verhaal zijn meegegaan. Maar dat ligt aan mijn publieke profiel.’

Het is dus wachten op de jaarvergadering van 15 juni. Intussen daalde de koers van het aandeel Value8 afgelopen vrijdag met 8,1 procent.