Follow The Money selecteert

De stijl van leidinggeven beïnvloedt financieel risicovol gedrag, beleggen in schuld met een negatief rendement is gekkenwerk, en waarom Adam Smith woedend zou zijn op de moderne economie. Verder: kritiek op het Duitse Hof na uitspraak over het ECB-beleid, juichverhalen over de Nederlandse economie ontkracht, en ‘Europa zit in de stront als nooit eerder'. Tot slot: Welke ideologie dienen economen wanneer zij voorspellingen doen, en had het drama rondom de val van een achtjarig meisje voorkomen kunnen worden? Spaanse jeugd zonder toekomst en hoe een Britse twintiger multimiljonair werd.

Waarom Adam Smith woedend zou zijn op Modern Finance

Evonomics

Lovende interview-recensie door John Battelle met Rana Foroohar, auteur van het boek Makers and Takers. Zij betoogt dat het kapitalisme niet langer borg staat voor marktefficiëntie. Sterker, bedrijven innoveren niet als zij gemakkelijker geld kunnen verdienen via financialisering van de markten. Met dit begrip wordt bedoeld dat de economie in toenemende mate wordt gestuurd door (grote) financiële instellingen, die steeds complexere producten — zoals derivaten — gebruiken om de bedrijfsprocessen te sturen. Met andere woorden: de financiële economie neemt in belang toe ten opzichte van de reële economie.

Foroohar geeft het voorbeeld van Apple, dat ondanks een oorlogskas van 200 miljard (!) dollar toch blijft lenen, omdat het zo goedkoop is. Hierdoor wordt niet alleen het normale bedrijfsproces verstoord, ook loopt de schatkist belastingen mis.

De val van Sharleyne

NRC

Torenflat De Arend is met zijn 11 etages een opvallende verschijning in het landschap van Hoogeveen. Af en toe trekt het gebouw mensen die het leven niet meer zien zitten. De meeste bewoners zijn wel eens getuige geweest van een zelfdoding; dan hoorden zij de klap of zagen ze de persoon op de grond liggen in een plas bloed. Wat er in de nacht van 8 juni 2015 gebeurde, gaat ieders voorstellingsvermogen te boven. Wie vanaf het balkon naar beneden kijkt, ziet onder aan de flat een achtjarig meisje in een roze pyjama liggen. Ze is samen met haar knuffel van het balkon gesprongen. 

Het blonde meisje in de roze pyjama, genaamd Sharleyne, komt uit een probleemgezin. Vader en moeder staan elkaar al jaren in de weg. Maar liefst 20 hulpverleners waren bij het gezin betrokken. NRC gaat op onderzoek uit, spreekt hulpverleners, buurtbewoners, de grootouders en werpt een blik achter de voordeur. Had de val van Sharleyne voorkomen kunnen worden?

De bankvent is bepalend voor de tent

Financial Times

De persoonlijkheid en het talent van topbankiers is bepalender voor de mate waarin zij risico's nemen dan bonussen, salarishoogte of opleiding. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1500 topmannen van banken, uitgevoerd door academici uit Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De stijl van leidinggeven was voor 72 procent bepalend voor het gevoerde beleid. De implicatie van dit onderzoek is dat niet de hoogte van bonussen risicovol gedrag beïnvloedt, maar de stijl van leidinggeven.

Duitse Hof steunt OMT-programma ECB

Financial Times

Het Financieele Dagblad

Duitslands hoogste rechters hebben zich afgelopen dinsdag achter de Europese Centrale Bank (ECB) geschaard. De ECB mag in geval van nood Eurolanden met acute financieringsproblemen helpen door staatsobligaties te kopen op de markt. Het Hof oordeelde dat het ‘outright monetary transactions’ (OMT)-programma de monetaire verantwoordelijkheid van de Bondsdag niet aantast.

Op het besluit van het Hof kwam veel kritiek. De hoofdeconoom van het prestigieuze economische instituut Ifo te München, Clemens Fuest, reageerde teleurgesteld. Volgens hem is het duidelijk dat het OMT-programma hoofdzakelijk als doel heeft om landen met hoge schulden toegang tot krediet te verschaffen. 'De daarmee verbonden risico's worden mede door Duitse belastingbetalers gedragen zonder dat de Bondsdag daarin heeft toegestemd,' aldus de econoom. En Fuest is niet de enige met kritiek op het ECB-beleid. Een groep van Duitse academici maken bezwaar tegen het grootschalige opkoop-beleid (QE) van de centrale bank. Ook die klacht hebben zij bij het Hof in Karlsruhe gedeponeerd. Volgens hun aanklacht past het grootschalig opkopen van obligaties niet binnen het mandaat van de ECB. Een belangrijk kritiekpunt van de academici is dat de ECB aan monetaire financiering van lidstaten doet. Dat de bank niet op de primaire markt mag kopen, beschouwen zij als een wassen neus. Immers, enkele minuten na de eerste uitgifte kan de ECB de stukken op de zogenaamde secundaire markt opkopen.

Hier het Engelstalige document waarin de uitspraak wordt toegelicht.

Waarom doet Nederland het zo slecht?

FT Alphaville

Uitgebreide analyse van economieredacteur Matthew Klein van de Financial Times over de Nederlandse economie. Hij maakt korte metten met de hosanna-verhalen over de kracht van de Nederlandse economie (op de vijfde plek van de meest concurerrende economieën, aldus het World Economic Forum). Klein wijst erop dat de werkloosheid onder 25 tot 55-jarigen nog altijd hoger is dan voor de crisis van acht jaar geleden, en hij vergelijkt ons land met de zwakke broeder Italië — zie onderstaande afbeelding.

Ons land doet het zelfs slechter dan Spanje, en maar iets beter dan Griekenland. Daar komt bovendien bij dat de schulden van onze private sector zeer hoog liggen door het hoge aantal hypotheekleningen. Klein spreekt zelfs van een 'Dutch disease', een Hollandse ziekte.

Code Oranje voor de EU

Volkskrant

Verhaal van Volkskrant-redacteur Marc Peeperkorn over het sterk afnemende enthousiasme over het functioneren van de EU onder veel burgers. Hij citeert enkele oud-diplomaten en EU-ambtenaren: 'De bereidheid bij de lidstaten om tot een compromis te komen is minimaal. Het is ieder voor zich, niemand voor de EU. De ambitie spoelt weg. Daarbovenop komt nu het referendum over een mogelijke Brexit: dat verlamt en verdeelt nog verder. Excuses voor het taalgebruik, maar Europa zit in de stront als nooit eerder.'

Wat volgt is een weinig opwekkend relaas over het totaal vastgelopen Europese project, dat zich van crisis naar crisis sleept: 'De kredietcrisis, toen de Eurocrisis, daarna de Griekse crisis; de economische dip, de dubbele dip; en dan nu de vluchtelingencrisis. 'De twintigers van nu weten niet beter dan dat er crisis is,' merkt een ervaren diplomaat op.

Follow the Money volgt het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen ervan op de voet in ons Brexit Live artikel.

Europese obligatiemarkt is enorme zeepbel

Fondsnieuws

'Niemand belegt met zijn volle verstand in obligaties met een negatief rendement. Op een dag knapt de enorme zeepbel,' stelt Philip Barach, voorzitter en mede-oprichter van het succesvolle obligatiehuis DoubleLine Capital in Los Angeles, in een gesprek met Fondsnieuws. Gevraagd of hij zelf zou beleggen in schuld met een negatief rendement, zegt hij: 'Natuurlijk niet!' 

Volgens de Amerikaan is het gekkenwerk om in dergelijke obligaties te beleggen, want de risico's zijn niet van de lucht. 'Als de marktrente oploopt naar drie à vier procent, dan zit je zo met een verlies van tegen de 40 procent,' aldus de belegger. Daar voegt hij nog aan toe: 'Op een dag zullen beleggers wakker worden. Het is een geval van de greater fool-theorie. De verklaring voor irrationeel stijgende prijzen ligt volgens deze theorie in de aanname dat er altijd een dommer persoon in de markt te vinden zal zijn aan wie nog kan worden verkocht. Verschillende statistieken laten zien dat er nu al biljoenen aan obligaties negatief renderen. 'Het is een enorme bubbel,' aldus Barach, die evenmin gelooft in 'helikoptergeld' als monetaire oplossing om de inflatie aan te wakkeren.

 

Wie gelooft economen nog?

Apache

Een brexit kan België 2,1 miljard euro kosten, berekende ING. Maar economen zijn helaas enorm slecht in voorspellingen. Zo slecht dat we ze beter kunnen negeren. Of we zouden ons kunnen afvragen welke ideologie zij dienen wanneer ze voorspellen, schrijft Dominique Soenens van Apache.

In Nederland voorspelde het Centraal Plan Bureau (CPB) dat een brexit ons land tien miljard euro zou kosten, en mogelijk meer, maar het ging daarbij uit van twee doemscenario's. Soenens vraagt zich af hoe de uitkomsten waren geweest als eurosceptici de onderzoeken hadden mogen opstellen. Niemand die het precies weet, zegt ook Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics: 'Het is onzin om met zo’n cijfer aan te komen. Er is een lawine aan studies gekomen over de Brexit. En het klopt niet dat die allemaal een negatief effect voorspellen. De ene voorspelt een krimp van het Britse BBP met acht procent, de ander ziet een toename met vier procent. De waarheid is dat het koffiedik kijken is. Er zijn zoveel variabelen in het spel dat je er geen zinnige voorspelling over kan doen. Maar als je dat zegt, kom je natuurlijk niet in de krant.'

De conclusie van econoom Ha-Joon Chang: 'Economie is te belangrijk om aan economen over te laten.'

Spanje: een land zonder toekomst

Mondiaal Nieuws

De crisis van 2008 hakte zwaar in op Spanje. Vooral jongeren werden zwaar getroffen. De nieuwe politieke formatie van Podemos probeerde het ongenoegen te vertalen naar een nieuw politiek project. ‘De heropbouw van de staat is voor ons een economisch axioma,' stelt Podemos. Vandaag trekken de Spanjaarden — opnieuw — naar de stembus voor een nieuwe regering, schrijft MO.

Anno 2016 blijkt het in Spanje nog steeds erg moeilijk om aan een baan te komen. Dat geldt trouwens voor alle mediterrane landen. Net afgestudeerden verzuchten: ‘Ze willen altijd dat je ervaring hebt. Maar hoe kun je ervaring opdoen als je geen kansen krijgt?’ En: ‘Ik wil die master graag behalen, maar waarvoor? Om tegen vier euro per uur in een restaurant te werken? Of om een minimumloon van 600 of 700 euro te verdienen? We moeten onze rechten opeisen. De crisis wordt afgewenteld op de jongeren.'

Om de uitzichtloze positie van jongeren in Spanje te verbeteren, is al tijdens de crisis van 2008 het jongerencollectief Juventud Sin Futuro (JSF — Jongeren Zonder Toekomst) opgericht, met als doel het zichtbaar maken van de specifieke jongerenproblematiek.

Hoe een Britse twintiger multimiljonair werd

Het Financieele Dagblad (FD)

Twitter betaalt naar verluidt zo'n 150 miljoen dollar voor een slechts anderhalf jaar bestaande Britse start-up: Magic Pony Technologies. Dankzij de deal — die afgelopen maandagavond bekend werd gemaakt — worden de oprichters van Magic Pony multimiljonair. De 26-jarige Rob Bishop en de twee jaar oudere Zehang Wang zouden samen iets meer dan de helft van de aandelen van het bedrijf bezitten, schrijft het FD.

Magic Pony Technologies ontwikkelt algoritmes die afbeeldingen kunnen herkennen. Na het zien van een aantal foto's van een bakstenen muurtje bijvoorbeeld, weet de software hoe zo'n muurtje eruit moet zien. Zo kan de kwaliteit van foto's of video's die met een mobieltje zijn gemaakt razendsnel worden verbeterd. De start-up heeft in totaal 20 patenten op zijn naam. Al snel na de start stroomden de investeerders toe. De aankoop van Magic Pony past in de strategie van Twitter om meer in te zetten op video. Vorig jaar kochten de Amerikanen de livestreaming-applicatie Periscope, aldus het FD.