Voormalig topadviseur van Cameron pleit voor een Brexit, een interview met de Hongaarse schrijver György Konrád, Koning Willem bezoekt het Europees Parlement en het familiedrama bij Blokker. Verder: Het IMF uit kritiek op de neoliberale agenda, het Dexia bestuur heeft boter op het hoofd, de spoedeisende hulp kan wel wat hulp gebruiken en de RAF ist wieder da. En: wie is Bernie Sanders? Hoe vier Zwitserse ministers van Financiën hun eigen kapitaalmarkt vernielden en Joris Luyendijk over het kwijnende vaderlandse zelfvertrouwen.

Ex-topadviseur Cameron kiest voor Brexit

Daily Mail

Steve Hilton, vriend en voormalig topadviseur van de Britse premier Cameron, legt in een brief aan de Daily Mail uit waarom hij van mening is veranderd over de voordelen van een lidmaatschap van Groot-Brittannië (GB) van de Europese Unie (EU). De EU is erg inefficiënt, regelzuchtig en op macht belust, ontdekte hij. Bovendien, constateert Hilton, heeft de Britse vertegenwoordiger in Brussel geen idee wat er zich daar binnenskamers afspeelt en waar het werkelijk over gaat. Hij rekent dat de man niet persoonlijk aan, het is het systeem.

Het EU-lidmaatschap, zegt Hilton, houdt in dat GB niet zichzelf kan regeren. Hij noemt de EU bij uitstek anti-democratisch: 'It (EU) is anti-market, stifling innovation and competition with its statism, corporatism and bureaucracy. It is anti-enterprise, acting in the interests of the big businesses that have corruptly captured the levers of power in Brussels through their shameless lobbying and insider deal-making, enabling a gradual corporate takeover of our country.'

'De goede linkse ziel is snel gewonnen voor de verkeerde zaak'

Vrij Nederland

Inzending van een van onze lezers

'We zijn in Europa beter af dan waar ook ter wereld, maar we realiseren ons te weinig wat we te verdedigen hebben.' 'We moeten onze grenzen veel strenger gaan bewaken.' 'Gemakzucht is de ziekte van deze tijd. We moeten scherp zijn, waakzaam. We moeten ons verhaal kennen en dat overtuigend doorgeven aan een volgende generatie.’  Zomaar een aantal uitspraken van de linkse, humanistische Hongaarse schrijver György Konrád (1933) in Vrij Nederland. Theatermaker, schrijver, dichter en columnist Marjolijn van Heemstra interviewde hem. Zij wil weten wat het (persoonlijke) verleden van Konrád betekent voor zijn toekomstbeeld voor Europa en of alles wat hij meemaakte hem uiteindelijk optimistisch of pessimistisch stemt over het huidige Europa.

Konrád maakt in het interview inzichtelijk hoe en waarom er in Oost-Europa anders wordt gedacht over de EU en Europa dan in West-Europa. Nadat Konrád de opstelling van de (linkse) West Europese elite heeft bekritiseerd, vraagt Heemstra hem of alles was er misgaat de schuld is van het Westen. Konrád: Hier in het Oosten is ook van alles mis, maar wij zijn tenminste achterdochtig, dat zit in onze aard. We hebben genoeg meegemaakt om te weten dat je de regering niet per definitie moet vertrouwen. Jullie hebben al zo lang geen onderdrukking gehad, jullie zullen je minder snel verzetten als dat nodig is. De goede linkse ziel is snel gewonnen voor de verkeerde zaak. Jullie zien in alles en iedereen een slachtoffer.’  Onder het mom van idealen gooien we volgens Konrád nu onze idealen overboord, omdat we niet uitzoomen en het grotere geheel niet meer blijven zien.

Koning Willem spreekt Europees Parlement toe

RTL Nieuws

Afgelopen woensdag sprak onze Koning het Europees Parlement toe en kwam met een zinvol advies: laat 'Europa' zich beperken tot zaken die er werkelijk toe doen voor alle lidstaten. Normaliter onthoudt ons staatshoofd zich van directe politieke bemoeienis. Diens optreden kwam hem op de nodige kritiek te staan, onder andere van oppositiepartij PVV. Oordeelt u zelf of die kritiek terecht is. In de link hierboven kunt u de gehele toespraak nalezen.

Blokker: problemen komen in de beste families voor

NRC

Fraai inkijkje in het reilen en zeilen van een van de oudste familiebedrijven van Nederland. In het traditioneel hermetisch gesloten bedrijf blijkt zich binnen de familie de afgelopen jaren een heftige machtsstrijd te hebben afgespeeld. Met alle gevolgen van dien. De broers Blokker, de charismatische, extraverte Jaap en de meer introverte Ab leken elkaar zo veel mogelijk te mijden. En Jaap Blokker was geen man die bekend stond om zijn voorliefde tegengesproken te worden.

Helaas pakte de aanstelling van diens neef Roland Palmer als zijn opvolger verkeerd uit. Deze wilde het bedrijf 'moderniseren', onder meer door meer online verkopen te stimuleren en door verbeterde IT systemen te introduceren. Een van de hoogste financiële mannen binnen het concern kon en wilde zelfs niet werken met het spreadsheetprogramma Excel. Anno 2015. Een fascinerende longread.

IMF uit kritiek op de 'neoliberale agenda'

IMF

Neoliberalism: Oversold? is een opmerkelijke paper over de bloei van het neoliberalisme sinds de jaren '80 van de vorige eeuw, geschreven door drie IMF-officals. Jonathan D. Ostry is plaatsvervangend directeur, Prakash Loungani is een divisiedirecteur en Davide Furceri is econoom bij de research afdeling van het IMF. Opmerkelijk, omdat het IMF zich uitspreekt over zaken als de positie van de vrouw, het klimaat, inkomensongelijkheid in plaats van het – ontspoorde – monetaire beleid. Naast lof hebben de drie vooral ook kritiek op het vrije marktmechanisme en vrij kapitaalverkeer, dat zo kenmerkend wordt geacht voor het neoliberalisme. De standaardaanpak van het IMF – de 'Washington Consensus' – is geen onverdeeld succes gebleken, zeker niet in Europa.

Zo stellen de auteurs dat de neoliberale aanpak ook tot een grotere arbeidsongelijkheid heeft geleid en duurzame economische groei in gevaar heeft gebracht. Niet verwonderlijk bepleiten ze hogere overheidsinvesteringen in plaats van 'austerity' als de te volgen weg naar groei. Immers, uit verschillende voorbeelden blijkt dat bezuinigen eerder gevolgd wordt door economische krimp dan door groei.

Overigens bestaat de term neo-liberalisme al veel langer. Al in 1951 (!) schreef Jelle Zijlstra (ex DNB, ex minister van Financiën) een opstel met de titel: Neo-liberalisme. Maar dit terzijde.

Dedecker: ‘Dexia-bestuur heeft boter op het hoofd’

Apache

'Politici zaten in de raad van bestuur van Dexia om één keer per maand kreeft te gaan eten in Parijs, niet om de balans te lezen.' Jean-Marie Dedecker (LDD) haalde tijdens het Apache-debat over de financiële crisis zwaar uit naar collega’s als Elio Di Rupo en Karel De Gucht. Naast kritiek op bestuurders van beursfondsen hekelde DeDecker ook de bubbles op de beurzen als gevolg van het beleid van centrale banken om onbeperkt geld bij te drukken. Hij werd hierin bijgevallen door Dirk Coeckelbergh, de ceo van NewB, een kleinere, op cöoperatieve leest geschoeide bank. Voor Coeckelbergh is dat soort banken de toekomst: 'Coöperatieve banken doen het over het algemeen beter en zijn voorzichtiger. Je moet er wel het iets kleinere rendement bijnemen', aldus de ceo. Zowel Dedecker als Coeckelbergh velden een hard oordeel over de (politieke) bestuurders van Dexia.

Spoedeisende Hulp overvol door ouderenbeleid overheid

Trouw

Inzending van een van onze lezers

Trouw besteedt aandacht aan de problemen bij de afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen en de brandbrief die artsen hierover hebben geschreven aan minister Schippers van VWS. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal patiënten dat jaarlijks bij de Spoedeisende Hulp belandt ongeveer gelijk blijft: twee miljoen per jaar.

Maar de patiënten hebben wel steeds vaker complexe en dus tijdrovende problemen. Het zijn de mensen die vroeger in een verzorgingshuis of verpleeghuis zouden hebben gewoond, maar nu als gevolg van overheidsbeleid thuis verblijven. Dat overheidsbeleid is de grote boosdoener volgens de briefschrijvers. Dat bijna de helft van de verzorgingshuizen moet sluiten is voelbaar op de Spoedeisende Hulp. Het gevolg van de langere behandeltijden op de Spoedeisende Hulp is dat deze afdelingen vanwege capaciteitsgebrek steeds vaker tijdelijk een opnamestop moeten afkondigen.

Maar ook in het vervolgtraject gaat veel extra tijd en capaciteit zitten, omdat voor de complexe gevallen vaak een ziekenhuisbed of verpleeghuisplek geregeld moet worden en omdat deze patiënten niet meer thuis kunnen wonen. Los van al het onnodig menselijk leed zou de regering er goed aan doen om te onderzoeken onder welke voorwaarden zelfstandig blijven wonen nog verantwoord is en of besparing van elke euro aan de thuiszorg niet leidt tot extra uitgaven aan andere vormen van zorg.

RAF: sie sind wieder da!

Die Zeit

Interessant speurwerk van het Duitse weekblad Die Zeit. Een drietal leden van de linkse terreurbeweging Rote Armee Fraktion (RAF) zou de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor een reeks overvallen op geldtransporten. Opmerkelijk, want de RAF heeft zichzelf in 1998 officieel opgeheven.

Het gaat volgens Die Zeit om Ernst-Volker Staub, Daniela Klette en Burkhard Garweg, die tot de zogenoemde ‘derde generatie’ van de RAF behoorden. Zij claimden onder meer Siemens-topman Karl-Heinz Beckurts en Deutsche Bank-ceo Alfred Herrhausen om het leven te hebben gebracht en verschillende bomaanslagen te hebben gepleegd.

Jarenlang liet deze groep geen sporen achter. Maar vorig jaar, zo ontdekte het Bundeskriminalambt, heeft het drietal met kalashnikovs en een Panzerfaust, een antitankwapen, uit een oud RAF-depot enkele overvallen op geldtransporten gepleegd. Opbrengst: een miljoen euro. Die Zeit acht het aannemelijk dat de drie ergens in Nederland leven en zich voordoen als toeristen. Is de RAF hiermee terug van weggeweest? ‘Dat gelooft niemand,’ denkt het weekblad. ‘Blijkbaar hadden de terroristen weer geld nodig.’

 Bernie Sanders, wie is dat eigenlijk?

Washington Post

Tot veler verrassing houdt de democratische presidentskandidaat Bernie Sanders het lang vol tegen 'Hillary'. Hij trekt vooral veel jonge kiezers. De Nederlandse pers heeft tot nu toe vrij weinig aandacht aan Sanders besteed, anders dan aan Clinton. Wie is deze man eigenlijk? De bekende econoom Jeffrey D. Sachs besteedde een artikel aan de grote verrassing uit het Democratische kamp en concludeert dat Sanders het inhoudelijk op alle punten wint van Clinton en van zijn politieke tegenstanders, of het nu gaat om economisch beleid, de zorg of inkomensongelijkheid, op al deze beleidsterreinen acht Sachs Sanders superieur. 'Er is niets magisch of utopisch aan zijn plannen,' zegt Sachs, dergelijke plannen zijn allang elders met succes toegepast. Bijvoorbeeld in Canada, aldus de econoom.

Hoe vier Zwitserse ministers van financiën de eigen kapitaalmarkt ondermijnden

Finews

De Zwitserse schrijver en publicist Beat Kappeler onthult in zijn nieuwste boek 'Staatsgeheimnisse' hoe vier achtereenvolgende Zwitserse ministers van financiën hun eigen kapitaalmarkt om zeep hebben geholpen met hun beleid om bedrijven weg te jagen. Het gaat om Roger Bonvin, Nello Celio, Georges-André Chevallaz en Eveline Widmer-Schlumpf. Volgens Kappeler is dit proces al zo'n halve eeuw aan de gang.

Kappeler: 'We're not talking about stubborn old marxists, or young socialists, know-all moralists, and not about bomb throwers. Instead it was the work of four finance ministers, and they inflicted substantial losses. Luckily, the courageous bankers remained vigorous and saved most of the rest. Most of this has remained hidden from the general public.'

Kappeler laat ook zien dat er een speciale rol was weggelegd voor de Verenigde Staten.

'Migranten en hippies ondermijnden draagvlak verzorgingsstaat'

Het Financieele Dagblad

Het FD start een serie artikelen over solidariteit versus zelfredzaamheid. De WW is versoberd, in het onderwijs rukt het profijtbeginsel op en het verplichte collectieve pensioen staat ter discussie. Zijn het tekenen dat Nederland zijn sociale samenhang verliest? Of dienen zich nieuwe vormen van gemeenschapszin aan? In de eerste aflevering komt hoogleraar theorie van de zorg en voormalig lid van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) Peter van Lieshout aan het woord. Zijn boodschap liegt er niet om. Tipje van de sluier: Ouderen zullen veel meer gaan betalen voor hun zorg, het wantrouwen jegens de overheid neemt toe, vooral vanuit de middengroepen, en de onderlinge saamhorigheid en solidariteit brokkelen af door de vele nieuwkomers.

Waar is ons zelfvertrouwen gebleven?

NRC Handelsblad (via blendle)

'Van een baken van progressieve politiek is het Nederland van vandaag een getraumatiseerd, boos en diep verward land geworden. Verdwenen is het zelfvertrouwen.' Dit zegt Joris Lyuendijk in de NRC van zaterdag. Van Nederland als internationaal 'Gidsland' is niets overgebleven. Het zelfvertrouwen is weg, net als het ongebreideld progressief optimisme en de daarbij horende eigendunk, constateert Luyendijk somber. Luyendijk kijkt naar Nederland en verbijt zich.