'Het Nieuwe Huis' in Amsterdam-Zuid

'Het Nieuwe Huis' in Amsterdam-Zuid

Follow The Money selecteert

Brancheorganisatie luidt de noodklok over de wijkverpleging, wantoestanden bij de VN, Europese zeepbellen en de Brusselse wegkijkcultuur. Verder: Zorgen over decentralisaties, Amsterdamse stadsadel en een optimistisch toekomstscenario over Europa. Tot slot: interviews met Robert Kaplan en Hans-Werner Sinn, Shell verdacht van witwaspraktijken, een uitgelekt Wikileaks transcript en wat deed Johan Remkes zo vaak in het torentje?

Brancheorganisatie luidt noodklok over wijkverpleging

Zorgvisie

Brancheorganisatie ActiZ luidt de noodklok over de situatie in de wijkverpleging. Bezuinigingen zetten de wijkverpleging voor ouderen en chronisch zieken ernstig onder druk. Dat concludeert de brancheorganisatie in twee onderzoeken over de gevolgen van kortingen door de zorgverzekeraars. In totaal wordt er 500 miljoen euro bezuinigd, waardoor de vraag nu groter is dan het aanbod. Naast die bezuinigingen is het proces van contractering aanzienlijk gewijzigd, waardoor zorgorganisaties nu moeten onderhandelen met verschillende zorgverzekeraars die allemaal andere eisen stellen aan de zorgaanbieders. Daardoor zijn de administratieve lasten aanzienlijk gestegen.

Wantoestanden bij de Verenigde Naties

The New York Times

Gesprek met Anthony Banbury, die tot voor kort dertig jaar voor deze NGO heeft gewerkt. Hij is totaal gedesillusioneerd over de wantoestanden binnen de organisatie.

Verstikkende bureaucratie: 'The organization is a Remington typewriter in a smartphone world';

Ongehoorde geldverspilling: 'Peacekeeping forces often lumber along for years without clear goals or exit plans, crowding out governments, diverting attention from deeper socioeconomic problems and costing billions of dollars.'. 

Het berijden van politieke stokpaardjes waardoor de organisatie niet naar behoren functioneert. Banbury doet vier voorstellen tot verbetering.

Zeepbellen in Europa

Project Syndicate

Hans-Werner Sinn, voorzitter van gerenommeerd economisch onderzoeksinstituut Ifo te München, waarschuwt in een gastbijdrage in PS voor uiteenspattende zeepbellen in Europa.

Hij wijst met een beschuldigende vinger naar, vooral, de Europese Centrale Bank (ECB), die met haar beleid voor die zeepbellen zorgt. In Zuid-Europa heeft de ECB nagelaten in te grijpen bij de enorme verslaving aan goedkoop krediet. In plaats daarvan diende de bank extra drugs toe: 'Instead of treating the addiction, it created junkie economies that were unable to function without a fix'. En in Duitsland en enkele andere landen dreigt een gigantische vastgoedbubbel.

Als deze barst, zo waarschuwt Sinn, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de euro, daar zorgt de jonge Duitse partij Alternative für Deutschland wel voor.

De Brusselse wegkijkcultuur

De Volkskrant (inlog)

Opiniestuk van oud europarlementariër Derk Jan Eppink over de wegkijkcultuur in gans België en met name het Brusselse smaldeel. Eppink kent Brussel goed, uit eigen ervaring. Hij velt een genadeloos oordeel over de verstikkende politieke correctheid als het gaat over de multiculturele samenleving. De socialisten haalden de immigranten binnen als nieuw 'stemvee', maar 'vergaten' hen te integreren in de Belgische samenleving.

'Vanuit de topverdiepingen van het Berlaymont, hoofdkwartier van de Europese Commissie, kon je de wijken zien; de Derde Wereld naast de Eerste. Niemand wilde horen dat zich daar oncontroleerbare broeinesten vormden. Brussel en België waren immers 'Mini-Europa': multicultureel en voorbeeld voor 'Groot-Europa'. Om de kritiek te smoren werd politieke correctheid per wapenstok afgedwongen, waarbij veel media optraden als gendarme. Bij processen lagen veroordelingen klaar. Keuzemenu: 'racist', 'xenofoob', 'islamofoob'. Oorzaak van de problemen altijd: 'discriminatie', aldus Eppink.

Groeiende zorgen over decentralisaties

Binnenlands Bestuur

Ingezonden door één van onze leden

Binnenlands Bestuur staat stil bij de gevolgen van de decentralisaties van de taken zorg, jeugd en werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat een groeiend aantal mensen zich zorgen maakt over de deskundigheid van gemeenten rondom deze taken. Ook zijn er grote twijfels of gemeenten wel beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) meent dat de decentralisaties vooral zijn bedoeld om te bezuinigingen. Vooral ouderen zijn, ten opzichte van eind 2014, wat negatiever geworden. Zij hebben relatief vaak ervaring met de gevolgen van decentralisaties. Naast zorgen over deskundigheid en voldoende ambtelijke capaciteit om de transities te laten slagen, is er onvrede over de verschillen in de kwaliteit van de zorg tussen gemeenten en de grote verschillen in eigen bijdragen per gemeente.

Het Algemeen Dagblad besteedde deze week ook aandacht aan de gevolgen van de decentralisaties in het artikel: Zorgverlening gemeenten bijna allemaal onvoldoende, maar dit artikel baseerde zich op een ander onderzoek dan dat van het SCP. Het onderzoek dat het AD aanhaalt is van de patiëntenfederatie NPCF. Het betreft de tussenstand in een doorgaand project. Hierbij bestaat de doelgroep, in tegenstelling tot het SCP-onderzoek, alleen uit mensen die daadwerkelijk gebruik maken van de zorg van of via gemeenten en de gevolgen van de drie decentralisaties dus ook aan den lijve ondervinden. De uitkomsten van dit onderzoek geven een nog vele malen negatiever beeld dan het SCP-onderzoek. Vijf op de zes gemeenten krijgt van cliënten een onvoldoende voor de manier waarop de gemeente hen voorziet in noodzakelijke hulp en hulpmiddelen. Die conclusie kan worden getrokken op basis van de ervaringen van mensen in de 55 grootste gemeenten van het land.

Konden in 2015 in de eerste negen maanden nog veel problemen onder de noemer 'invoerings- en overgangsproblemen' worden geschoven, de laatste weken zal wie de site van Binnenlands Bestuur regelmatig bezocht, een bonte verzameling problemen zijn tegengekomen betreffende de drie decentralisaties, waarvan de meeste van structurele aard lijken te zijn. Op zich nog niet eens verwonderlijk voor een zo grote bestuurlijke hervorming. Het wonderlijke is dat de regering met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, over een jaar, in het vooruitzicht nog weinig aanstalten maakt de structurele aard van knelpunten bij de decentralisaties te herkennen, of te erkennen, laat staan een dat zij een poging tot oplossen van structurele problemen doet.

Amsterdamse stadsadel zorgt goed voor zichzelf

TPO

Longread van columniste Elma Verhey over het reilen en zeilen van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking in hun chique woonenclave in de wijk Oud-Zuid te Amsterdam. Deze in 1908 opgerichte coöperatie richtte zich aanvankelijk op de bouw van woningen voor het snel stijgende aantal ‘hoogere ambtenaren’ in Amsterdam. Als plek werd de Concertgebouwbuurt gekozen en de huren waren laag: tussen de 400 en 600 gulden per jaar. Voor een dubbeltje op de eerste rang.

Maar dat was niet alles. De bouw werd met subsidie van de gemeente Amsterdam en met zachte leningvoorwaarden betaald. Maar ook dát was nog niet alles. De woningen komen alleen beschikbaar voor degenen die op de eerste lijst stonden. Daarna voor hun kinderen met hun gezinnen en dan voor de kleinkinderen en hun gezinnen en de kinderen van de kleinkinderen met hun gezinnen. Tot op de dag van vandaag.

'Eigenlijk is deze buurt veel meer wat mensen bedoelen als ze het over "de grachtengordel" hebben dan de grachtengordel zelf, als je bedenkt wie hier allemaal zit. Als Henk en Ingrid van de PVV dat ooit in de gaten krijgen, laten ze er meteen een fragmentatiebom op vallen,' aldus Bert Vuijsje, oud adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant een paar jaar geleden.

Maar ofschoon vooral mensen van sociaal-democratische huize de panden bewonen waren ze toch niet zo sociaal om drie (!) asielzoekers in hun wijk op te nemen. Stel je voor! 'Geef je eigen huis maar,' was nog de meest beschaafde reactie. 'Asielzoekers in onze buurt?' Ben je belazerd! Geen denken aan!

Scenario for a Wonderful Tomorrow

London Review of Books

Bespreking door de Duitse socioloog Wolfgang Streeck (longread) van het boek Europe’s Orphan: The Future of the Euro and the Politics of Debt, van columnist Martin Sandbu van de Financial Times.

Europa dreigt uiteen te vallen, denkt Sandbu, en dat komt door de Duitsers. Door hun rigide bezuinigings- en hervormingspolitiek hebben de Duitsers Europa verdeeld gemaakt. De Grieken werden in de zomer tot op het bot vernederd in ruil voor geld en ook de 'Willkomen Kultur' ten aanzien van de vluchtelingen van Angela Merkel heeft voor een tweedeling in Europa gezorgd.

Volgens Sandbu verkeert de monetaire unie in een deplorabele staat door gebrekkig politiek beleid. Ook dit wrijft hij vooral de Duitsers in de schoenen: '.. Ill-conceived policy decisions made as a consequence of German hegemony, abetted by French opportunism and collective strategic shortsightedness.'

Maar Sanbu is geen euroscepticus, integendeel, hij is federalist en euroliefhebber. De Britten moeten de EU niet verlaten, maar juist tot de eurozone toetreden. Hij schetst een scenario van een blakende welvaart voor het eurogebied. Streeck is een stuk realistischer: 'What seems most likely, unfortunately, is a big and long-lasting mess. There will be a decade of bad blood, mutual incrimination, temporary fixes and ever-declining respect for centrist parties, national governments and international institutions. It will be nasty, brutish and unfortunately far from short.'

‘De werelden van Europa en de islam herenigen zich’

Mondiaal Nieuws

Interview met de invloedrijke Amerikaanse journalist Robert Kaplan. Terreur is volgens Kaplan niet de grootste bedreiging voor Europa. In de grenslanden van Oost-Europa voltrekt zich immers een strijd die de toekomst van ons continent zal bepalen. In zijn nieuwe boek Duister Europa zegt Kaplan dat we het Europa van vandaag en morgen alleen kunnen begrijpen als we Oost-Europa begrijpen.

‘De werelden van Europa en de islam herenigen zich. Helaas zal deze aanval Europeanen nog minder tolerant maken tegenover islamitische vluchtelingen en dat is oneerlijk. De les van 9/11 is: niet overdreven reageren, vooral niet doen wat de regering-Bush met Irak deed. Iedereen moet nu diep ademhalen en nadenken, zonder emotie.’, aldus de Amerikaan.

Volgens Kaplan is het naïef om te denken dat het gevoel van Europeesheid diepgeworteld is. 'Het is begrijpelijk dat u gelooft dat de Europese integratie van de laatste 50 jaar – an ever closer union – de norm is. Maar u vergist zich.'

A Pop-Star Economist Leaves the Stage

Handelsblatt Finance

Interview met de Duitse topeconoom, Hans-Werner Sinn, die met pensioen gaat. Hij praat over het leger dat er niet is, zijn grootste fouten en de olifant in de kamer in Europa.

Over de toekomst van de wereldeconomie is hij niet negatief: 'Globalization has enormously reduced income inequality in the world.' Wel maakt Sinn zich zorgen over de grote aantallen migranten die naar Duitsland komen. 'They didn’t look so closely at who was coming.' En over een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië zegt hij dat als dat gebeurt, de EU uiteen zal vallen.

Zijn grootste fout is echter, zo geeft Sinn toe, dat hij aanvankelijk geloofde in de euro. En Frankrijk is de olifant in de Europese kamer: 'The major problem is France, which has objected to the creation of a true political union with common military forces.' De grootste uitdaging voor zijn opvolger zal zijn om een oplossing te vinden voor de economische crisis in Zuid-Europa.

Wat deed Johan Remkes zo vaak in het Torentje?

Volkskrant

Wat hebben VNO-NCW, Shell, ING en LTO, de ondernemersorganisatie voor de agrarische sector, met elkaar gemeen? Al deze organisaties bleken frequent bezoeker van 's lands ministeries. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door De Volkskrant. Op 15 juli 2015 vroeg deze krant, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inzage in de agenda's van de bewindspersonen van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, vanaf 5 november 2012 - de dag van aantreden van het kabinet. Het einde van de WOB-periode was 7 oktober 2015.

Er werd wel een aantal voorwaarden overeengekomen. Zo zijn bijvoorbeeld interviewafspraken met media niet opgenomen. Gesprekken met Kamerleden zijn alleen opgenomen als die te maken hebben met bestuurlijke aangelegenheden. Datzelfde geldt voor afspraken met burgers. Bij afspraken met lobbykantoren is de organisatie vermeld die het kantoor representeerde. Afspraken buiten de muren van het ministerie vallen niet onder dit onderzoek. Ook zijn de gespreksonderwerpen buiten beschouwing gebleven.

Shell verdacht van witwassen oliegeld in Nigeria

One World

Afgelopen week berichtten verschillende media (o.a NRC, Volkskrant) over de betrokkenheid van Shell bij een corruptieschandaal rond een offshore olieveld in Nigeria. Shell zou samen met het Italiaanse energiebedrijf Eni 1,2 miljard euro hebben betaald aan de Nigeriaanse overheid, terwijl beide bedrijven op de hoogte waren dat die het geld weer door zou sluizen naar de wegens corruptie veroordeelde Nigeriaanse ex-minister voor olie Dan Etete. De FIOD en het OM doen nu onderzoek naar de betrokkenheid van Shell. De zaak kwam eind januari echter al aan het licht door een goed stuk onderzoeksjournalistiek van OneWorld magazine, wat nu weer volop actueel is.

'This is going to be a disaster'

Wikileaks

Uitgelekt transcript van een telefoongesprek op 19 maart jongstleden tussen de twee topofficials van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), Poul Thomsen, hoofd van IMF's European Department en Delia Velkouleskou, IMF verantwoordelijke voor Griekenland. Het IMF is onder meer op last van Duitsland en Nederland betrokken bij de Griekse schuldencrisis.

'This is going to be a disaster', merkt Velkouleskou op. In het gesprek wordt duidelijk dat het IMF de trojka (dat is de samenwerking tussen het IMF, de Europese Commissie (EC) en de Europese Centrale Bank (ECB)) verlaat als er geen oplossing voor de Grieken wordt geregeld. Thomsen: 'Look you, Mrs. Merkel, you face a question: you have to think about what is more costly, to go ahead without the IMF--would the Bundestag say 'The IMF is not on board?', or [to] pick the debt relief that we think that Greece needs in order to keep us on board?'

Gedeeltelijke schuldkwijtschelding tot een voor het programmaland houdbaar niveau is vast onderdeel van de bekende IMF-aanpak. Brussel, Frankfurt en Berlijn hebben dit steeds tegengehouden omdat ze bang zijn voor 'besmettingsgevaar' van andere programmalanden, die dan ook schuldvermindering willen. Het is niet de eerste keer dat het IMF hevige kritiek heeft op de aanpak van de EC en de ECB.

Het IMF reageerde als volgt op de ophef, die ontstond: 'We do not comment on leaks or supposed reports of internal discussions. We have stated clearly what we think is needed for a durable solution to the economic challenges facing Greece--one that puts Greece on a path of sustainable growth supported by a credible set of reforms matched by debt relief from its European partners. The needed reforms and targets need to be based on credible assumptions. As we have said, there is a trade off between what is feasible on reforms and the amount of debt relief needed.'

IMF Press Office