© Arko Hojholt

Follow The Money selecteert

Zuinige Nederlanders en Duitsers zijn boos op de ECB, maar dat vindt de baas van de ECB onterecht. Econoom Hans-Werner Sinn behandelt de groene paradox, Schiphol groeit harder dan de concurrentie en Amerikaanse internetreuzen bedreigen de nationale veiligheid. Verder: Britten stemmen tegen een Brexit, hoe drie blowende tieners verzeild raakten in de internationale wapenindustrie en iedere oermens is eigenlijk een soort zzp’er. Tot slot: dromen van Hongarije, waar ging het geld van de Griekse ‘bail-out’ naartoe, Amsterdam negeert rechterlijke uitspraak thuiszorg en de ECB is de schuld van alles.

‘Zuinige’ Nederlanders en Duitsers woedend op de ECB

The Economist

Duitsers en Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Ze hebben een hekel aan lenen, aldus de Duitse econoom Reint Gropp. Niet voor niets betekent het Nederlandse en Duitse woord ‘schuld’ in het Engels zowel 'debt' als ‘guilt’. Maar de spaarrentes zijn historisch laag en de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. In onderstaande grafiek is het verschil in spaargedrag tussen de eurolanden goed zichtbaar.

De controverse over het (rente)beleid van de ECB heeft de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Europa weer op scherp gesteld, zegt The Economist. De Duitse minister van Financiën Schäuble hield Draghi verantwoordelijk voor de opkomst van de 'rechts-populistische' partij AfD en CDA-kamerlid Pieter Omtzigt noemde de ECB de 'bank van Mediterraan Europa'. Maar ook econoom Hans-Werner Sinn uitte kritiek op de ECB. Volgens hem kost het lage-rentebeleid de Duitse spaarder 327 miljard euro. The Economist zelf is milder over het beleid. Men wijst op de taak van de ECB om de door haarzelf geformuleerde inflatiedoelstelling van ‘dichtbij maar onder de twee procent per jaar’ te halen.

Mario gaat in de tegenaanval

Financial Times

Het heeft geen week geduurd of Mario Draghi ging in de tegenaanval tegen het verwijt dat zijn ECB slechts de belangen dient van de Zuid-Europese landen. Hij ontwikkelde daarvoor een nieuwe verdedigingslinie door de bal bij de Duitsers zelf te leggen. Hij zei in de Financial Times: ‘Low borrowing costs were symptomatic of a glut in global savings for which Germany was partly to blame.’

Volgens Draghi is de vergrijzing een van de hoofdoorzaken dat er zoveel gespaard wordt, samen met het gebrek aan investeringen. De enige oplossing om deze impasse te doorbreken is om de vraag naar kapitaal aantrekkelijker te maken. Een lage rente helpt daarbij, aldus de Italiaan. ‘If central banks did not do this, investing would be unattractive. So the economy would stay in recession.’

Hans-Werner Sinn en de groene paradox

Mejudice

Voorlopig kan Duitsland niet zonder kerncentrales en fossiele brandstof, stelt Hans-Werner Sinn, hoogleraar Economie aan de Universiteit van München. In 2022 worden de Duitse kerncentrales gesloten. Dan heeft Duitsland òf meer fossiele brandstof nodig, òf het land krijgt te kampen met een zeer instabiel aanbod van groene elektriciteit. Voor de pieken in het aanbod van groene energie is opslag nodig, maar die opslagvoorzieningen zijn nauwelijks beschikbaar. Import van ‘groene’ stroom is misschien een oplossing, aldus Sinn, die gastspreker was op de conferentie ‘Combating Climate Change’ bij het Tinbergen Instituut. Hieronder ziet u een video waarin Sinn zijn standpunten uiteenzet.

Schiphol groeit harder dan haar concurrenten

Het Financieele Dagblad

Dat Schiphol een belangrijke rol vervult als mainport voor de regio, heeft FTM al eens beschreven. Eén van de vragen die daarbij van belang was, is of Schiphol ook autonoom kan blijven groeien als de betekenis van haar home carrier KLM minder wordt. Uit een recente studie van het SEO (Stichting Economisch Onderzoek) blijkt dat Schiphol afgelopen jaar harder is gegroeid dan haar voornaamste Europese concurrenten, zoals de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, thuisbasis van partner Air France.

Uit het SEO-onderzoek blijkt dat vorig jaar vooral het totale aantal directe routes naar Latijns-Amerika en Noord-Amerika is toegenomen. Ook het aantal transfer-bestemmingen groeide sterk, zelfs meer dan bij snelgroeiende concurrenten uit het Midden-Oosten als Istanbul en Dubai. Home carrier KLM, gesteund door haar pilotenbond VNV en andere belangengroepen waaronder werkgeversvereniging VNO-NCW, wil echter dat het kabinet veel meer doet, bijvoorbeeld op het vlak van de hoge beveiligingskosten. Door de terroristische aanslagen van Parijs en Brussel zullen de kosten daarvan alleen maar toenemen. Partijen vinden dat de Nederlandse staat daar een bijdrage aan moet leveren. Tenslotte ontvangt de staat als aandeelhouder ook dividend van Schiphol.

‘Amerikaanse internetreuzen bedreigen veiligheid van bevolking’

De Standaard

Als Belgische jihadi’s via het internet met elkaar praten, moet de politie heel veel geluk hebben om te vernemen wie met wie in contact staat. Niet omdat (potentiële) terroristen gebruikmaken van obscure kanalen, maar omdat — veelal Amerikaanse — internetbedrijven terughoudend zijn in het verlenen van medewerking en ze, als ze dat al doen, ook betrokken potentiële terroristen verwittigen. Volgens de Belgische minister van Justitie Koen Geens (CD&V) brengen deze laks reagerende internetproviders de veiligheid van de bevolking in gevaar. Dat zegt hij in de Belgische krant De Standaard, nadat hij dit eerder tegen The Wall Street Journal had verklaard.

Geens: ‘Het is hoog tijd dat de kwestie op Europees niveau en in samenwerking met de Verenigde Staten wordt aangekaart. Onderzoeken hangen meer en meer af van de medewerking van providers zoals WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, enzovoort.’

Tony Blair: ‘Britten zullen tegen Brexit stemmen’

Bloomberg

De voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk zegt in een interview met Bloomberg dat bij de Britten ‘het gezond verstand’ zal zegevieren. Hoewel verschillende opiniepeilingen anders beweren, denkt Blair dat het Britse volk in het referendum dat volgende maand wordt gehouden tegen het verlaten van de Europese Unie zullen stemmen. ‘It is a foolish risk to take,’ zegt hij. ‘De meeste mensen zien dat in.’ In dit interview gaat Blair ook in op het antisemitisme binnen zijn Labourpartij.

Hoe drie blowende tieners verzeild raakten in de internationale wapenhandel

Humo (via Blendle)

Efraim Diveroli, David Packouz en Alex Podrizki wilden maar één ding: stinkend rijk worden, en daar bleek de oorlog in Afghanistan uitermate geschikt voor. De drie twintigers bluften zich naar binnen in de jungle van de wapenwereld en sleepten een contract van 300 miljoen dollar in de wacht bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Maar zij raakten verzeild in de schimmige wereld van de internationale wapenhandel, waar dubbelspel, geheime agenda’s en verborgen drijfveren welig tieren. Een bizar verhaal van een onwaarschijnlijk avontuur, dat goed duidelijk maakt hoezeer de belangen van de defensie-industrie en de politiek verstrengeld zijn.

‘Iedere oermens was een soort zzp’er’

Psychologie Magazine (via blendle)

Voor een baas werken is an sich al iets onnatuurlijks. Uit onderzoek blijkt bovendien dat interactie met je leidinggevende de grootste stressfactor is op het werk. Mensen willen van nature autonoom en flexibel zijn. Dit zegt evolutionair psycholoog Mark van Vugt. In zijn boek ‘Mismatch’ legt hij uit waarom onze huidige manier van leven zo slecht aansluit op onze aanleg. Over missers van sollicitatie­commissies, onze voorliefde voor zoet eten en het nut van kleurstof in het kraanwater. ‘We zouden ons vaker moeten afvragen: wat is de evolutionaire oorsprong van ons gedrag? Wat is de functie ervan? En wat is het mechanisme erachter?’ aldus de evolutiepsycholoog.

Dromen van Hongarije

Apache

Thomas Van de Putte trok voor onderzoeksjournalistenplatform Apache door Europa om dilemma’s van de representatieve democratie te onderzoeken. Politici en intellectuelen pleiten heden ten dag voor directe democratie, maar het blijkt dat er in sommige landen nog problemen bestaan met de democratie van de 20ste eeuw die nog niet zijn opgelost. Als er één regio is waar dit manifest is, dan is het wel daar waar de Donau nu de grens vormt tussen Slowakije en Hongarije. Een aangrijpende reposrtage over het leven van de Hongaarse minderheid in Zuid-Slowakije.

Waar ging het geld van de Griekse bail-out naartoe?

ESMT White Paper

De Berlijnse Business School ESMT (European School of Management and Technology) heeft een studie uitgebracht die inzichtelijk maakt waar het geld voor de redding van Griekenland naartoe ging. Griekenland ontving in totaal drie bail-out-pakketten van de eurozone belastingbetalers ter waarde van 326 miljard euro. Minder dan 10 miljard daarvan is ten goede gekomen aan de Grieken zelf. De rest werd gebruikt om crediteuren als het IMF, de ECB en de banken af te betalen, inclusief rente.

Amsterdam negeert uitspraak rechter thuiszorg

Binnenlands Bestuur

Inzending van een lezer.

Amsterdam gaat haar beleid rondom toekenning van huishoudelijke hulp vooralsnog niet aanpassen. De gemeente is weliswaar in een eerste proefproces door de rechter op haar vingers getikt, maar wethouder Van der Burg (Wmo, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen. De Amsterdamse rechtbank oordeelde vorige maand dat de wijze waarop Amsterdam de huishoudelijke hulp uitvoert, strijdig is met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De rechtbank oordeelde dat het college enkel een te bereiken resultaat heeft toegekend, namelijk een ‘schoon en leefbaar huis’. De rechtbank vindt dat het college de wijze waarop dit resultaat kan worden bereikt te zeer heeft overgelaten aan zorgverlener T-zorg en achtte dat in strijd met de Wmo. Het behoort tot de kerntaak van het bestuursorgaan om de rechten (en plichten) van de cliënt vast te stellen. Wat er voor nodig is om het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ te bereiken is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het individuele geval en kan per geval verschillen. Daar is hier ten onrechte niet van uitgegaan, aldus de rechter.

De kwestie is een juridisch principiële zaak over de rechtspositie van de zorgbehoevende cliënt. De belangstelling ervoor was dan ook groot, omdat een definitief oordeel alle gemeenten raakt, niet alleen Amsterdam. Later deze maand doet de hoogste beroepsrechter (de Centrale Raad van Beroep) een eerste uitspraak over de Wmo 2015. Voor gemeenten is het dus wachten op uitspraken over andere gemeenten om duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet mag.  Er breken dus spannende tijden aan, zowel voor de gemeenten als voor veel burgers die van de zorg van gemeenten afhankelijk zijn.

‘De ECB is de schuld van alles’

Financial Times

Opmerkelijk simplistische analyse van de hoofdeconoom van de Deutsche Bank, David Folkerts-Landau. Hij geeft de Europese Centrale Bank (ECB) de schuld van zowat alles wat er momenteel mis is op monetair gebied, zonder wat dieper te analyseren. Landau heeft — terecht — kritiek op het negatieve-rentebeleid van de bank en vindt dat de bank dat beleid vaarwel moet zeggen. Wat Landau echter niet in zijn analyse betrekt, zijn de gevolgen die een dergelijke stap zal hebben voor met name de zuidelijke periferie van de eurozone.

Landau wijst het monetaire beleid van de bank aan als ‘grootste bedreiging van de eurozone’. Hij waarschuwt bovendien voor ‘helikoptergeld’ als instrument voor monetair beleid. ‘If this fails to stimulate growth and inflation, “helicopter money” will be next on the agenda. Future students of monetary policy will shake their heads in disbelief,' aldus de econoom.