Follow The Money selecteert

Veel aandacht voor onderwijs in de VS. Verder: de biecht van Vestia-fraudeur Arjan Greeven, het klimaat, maffiapraktijken met olijfolie en een oproep van Duitse economen om een parallelle munt in Griekenland in te voeren. En: een nieuwe vorm van internetchantage.

Amerikaanse studenten weigeren studieschulden af te betalen

The Washington Post De Washington Post publiceerde afgelopen week het relaas van pas afgestudeerd verpleegster Mallorey Heiney die samen met honderden andere oud-studenten onder de naam Corinthian 15 weigert om haar studieschuld af te betalen. Haar 'college' - een private diplomafabriek van dermate slechte kwaliteit dat Heiney zichzelf met behulp van het internet moest bijspijkeren om haar diploma te behalen - kwam in de problemen en werd opgesplitst en verkocht na eerder al voor 1,4 miljard dollar aan steun te hebben ontvangen van de overheid. Het is een groot probleem in de Verenigde Staten; de totale studieschuld is in de Verenigde Staten de afgelopen jaren gestegen tot 1,3 triljoen dollar. Bijna zestig procent van de studenten heeft een lening van de overheid en/of van private kredietverstrekkers nodig om een opleiding te kunnen betalen. Dat komt door de hoge collegegelden, die door het leenstelsel ook nog eens verder opgedreven werden. Dit leidde tot hoge schulden bij afgestudeerden, die met hun diploma op zak steeds vaker geen passend werk kunnen vinden. Studieschuld is de enige vorm van schuld in de Verenigde Staten die zelfs bij een persoonlijk failliet niet kwijtgescholden wordt. Dertig procent van de veertig miljoen Amerikanen die momenteel een studieschuld hebben, kan op dit moment hun schuld niet meer betalen. Een deel van de schulden wordt verhandeld in 'Student Loan Asset Backed Securities' - een financieel product waarin allerlei soorten leningen tezamen met de studieschulden gebundeld worden verkocht. De zogenaamde SLABS zijn de laatste jaren behoorlijk populair, vanwege de risicovolle en dus winstgevende leningen. Voor wie dit allemaal akelig bekend in de oren klinkt: Bloomberg schetste in november al een parallel met de subprime crisis van 2007 [de verkoop van gebundelde slechte hypotheken, red.]. We blijven nog even in de VS. George Scialabba uit op het blog Foreign Affairs stevige kritiek op de manier waarop Amerika's elite universiteiten Amerika schade aanbrengen.  

De Biecht van een derivaten man

Volkskrant Magazine (via Blendle) Mooi opgeschreven voorpublicatie van Tjerk Gaulthérie van Weezel die met medewerking van Vestiafraudeur Arjan Greeven een boek schreef over de voormalige tussenpersoon in derivaten: De bekentenis. Greeven was de man die jarenlang de corrupte Vestia-kassier Marcel de Vries de helft van zijn commissies betaalde en daarmee omkocht. In de openingsalinea neemt de auteur de lezer mee naar het moment dat Greeven de loop van een doorgeladen jachtgeweer in zijn mond plaatst om een einde aan zijn leven te maken. Greeven deed dat niet en stapte in plaats daarvan naar justitie om zijn verhaal op te biechten. Nu dus ook in boekvorm. Belangrijke conclusie die Greeven trekt is dat de bankiers nog niet zijn beboet voor hun gedragingen in het Vesta-drama.  

Class and the Classroom, how Elite Universities Are Hurting America

Foreign Affairs Auteur en criticus George Sciaballa begint met een verwijzing naar de socioloog Max Weber en diens notie van de 'ijzeren kooi' van doelgerichte rationaliteit. Volgens Weber gaan maatschappelijke instituten, waaronder universiteiten, als vanzelf de dominante 'productiesferen' imiteren zodra bepaalde ideologieën de boventoon voeren in een samenleving. Sciaballa gebruikt Weber's opvatting ter illustratie van wat William Deresiewicz heeft beschreven in zijn onderzoek Excellent Sheep, verwijzend naar het slaafse volgen van mainstream opvattingen aan Amerikaanse (top) universiteiten. Deresiewicz beschrijft, aldus Sciaballa, hoe zijn onderzoek hem leerde dat van echt onafhankelijk en kritisch wetenschappelijk onderzoek nauwelijks sprake is. De heersende maatschappelijke opvattingen worden kritiekloos overgenomen. 'College,' he writes, 'is naturally more of the same.' Elite colleges 'do little or nothing to wake students up from the values and habits they bring with them from high school.' One reason is that many elite universities seem to no longer care very much about what undergraduates actually experience in the classroom. Deresiewicz schrijft dat studenten zich drukker maken over hoe ze hun studie kunnen (af)betalen dan zich kritisch op te stellen over wat ze leren. Hij pleit dan ook voor het afschaffen van wat hij noemt 'the student loan industry', omdat die een obstakel vormt voor een kritisch wetenschappelijke houding.  

Vanuatu-ramp: welkom bij de opwarming van de aarde

Slate Het Amerikaanse instituut National Oceanic and Atmospheric Administration kwam deze week met het bericht dat februari 2015 de warmste februarimaand was ooit gemeten. Dit in combinatie met de oplaaiende El Niño maakt de kans groot dat ook 2015 het warmste jaar ooit zal worden. Afgelopen winter was al de warmste die tot nu toe is gemeten, ondanks de koudegolf in Noordwest Amerika. Dramatisch? Het is nog veel erger. Sinds februari 1985 is de wereldwijde gemiddelde temperatuur elke maand hoger geweest dan het 30-jarig gemiddelde. De cycloon die onlangs verwoestingen aanrichtte op Vanuatu en verschillende andere eilanden in de Stille Zuidzee is een direct gevolg van die opwarming en een voorbode van wat grote delen van de aarde staat te wachten. Maar dat zal wel worden afgedaan als 'wetenschappelijk onbewezen', zoals ook de stijging van de gemiddelde temperatuur en het verkleinen van de ijskap in de Noordelijke IJszee worden ontkend. Maar de cijfers spreken voor zich. De oppervlakte van het Arctische zee-ijs is sinds de metingen zijn begonnen nog nooit zo klein geweest.  

Food fans are told to prepare for a flood of dangerous counterfeit olive oil

The Independent Een alarmerend bericht in The Independent over maffia praktijken inzake de olijfolie handel. Een Italiaanse onderzoeker op het gebied van voedselfraude stelt, dat de slechte olijfoogst in Italië de productie van goedkope namaakolie interessant heeft gemaakt voor criminele bendes zoals de maffia. De prijs van olijfolie is de afgelopen weken méér dan verdubbeld, waardoor er meer winst kan worden gemaakt op flessen namaakolie. De onderzoeker verklaarde tegenover de krant: ‘Georganiseerde criminelen stappen er snel in. We schatten dat er criminelen steeds meer interesse krijgen in deze sector’. De fraude varieert van de verkoop van inferieure kwaliteit olijfolie als 'Italiaanse extra vierge' tot het verkopen van plantaardige olie als ware het olijfolie. In dit geval wordt chlorofyl toegevoegd voor de kleur en betacaroteen voor de smaak, maar chlorofyl kan gevaarlijk zijn voor mensen met een allergie, zo waarschuwt de onderzoeker. Ook waarschuwt hij dat de namaakolie vaak wordt vervaardigd in niet al te hygiënische plaatsen, zoals kelders en garages. Consumenten lopen daardoor het risico om besmet te raken met de E-colibacterie of met salmonella. Hij adviseert consumenten daarom om geen olijfolie te kopen die ‘te goedkoop is om waar te zijn’.  

Nur die Drachme kann die Griechen retten

Handelsblatt Longread in het Duitse FD waar een reeks Duitse economen pleiten voor het invoeren van een parallelle munt in Griekenland. Naast de euro zou opnieuw de drachme ingevoerd moeten worden om het land in staat te stellen monetair te devalueren. Niets nieuws voor wie de FTM artikelen over het euro dossier volgt, maar opvallend is deze keer de eensgezindheid onder veel bekende Duitse economen van diverse pluimage, waaronder de hoofdeconoom van DZ bank, Stefan Bielmeier. Zelfs Marcel Fratzscher, president van het vooraanstaande Duitse economisch onderzoeksinstituut DIW (Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung) is van mening dat het tijd wordt dat er een parallelle munt in Griekenland wordt geïntroduceerd naast de euro: "Letztlich wird diese Politik [van eindeloze financiële ondersteuning, red.] wohl zur Einführung einer griechischen Parallelwährung führen, was jedoch die europäischen Regeln brechen würde." Anders dan in ons land wordt in Duitsland een stevig en uitgebreid publiek debat gevoerd over de euro. Niet alleen onder economen, maar ook via de media. Daar zou ons land een voorbeeld aan kunnen nemen. Met de ‘TMS-formule’ (Made in Holland!) zou een parallelle valuta het gemakkelijkste en het beste gerealiseerd kunnen worden. Zie bijvoorbeeld hier.  

Dezegemeente.sucks is in aantocht

Binnenlands Bestuur Opvallend bericht op de site van Binnenlands Bestuur. Gemeenten en overheidsinstanties moeten er rekening mee houden dat de naam van hun stad of instelling binnenkort besmeurd kan worden door het vrijgegeven van het nieuwe topleveldomein .sucks. Want wie wil dat zijn gemeente straks op internet te vinden is onder een naam als amsterdam.sucks of valkenburg.sucks? Veel bedrijven - met name in de VS - hebben al eerder maatregelen getroffen door het internetadres met de naam van hun bedrijf en de extensie .sucks zo snel mogelijk op te kopen. Het bedrijf Vox Populi, dat het domein .sucks beheert, zegt dat het de burger een stem wil geven en het mogelijk wil maken om kritiek te leveren op bedrijven en instanties. Een nieuwe vorm van burgerprotest? Daar wordt verschillend over gedacht. Critici zeggen dat het een ordinaire chantage-operatie betreft. Voor het afkopen van het top level domein .sucks in combinatie met de naam van een stad, bedrijf of persoon vraagt Vox Populi forse tarieven: 250 dollar voor een persoonsnaam tot wel het tienvoudige voor bedrijven en instanties.