Frauduleuze bedrijvendokter Karel Steup krijgt taakstraf van 240 uur

De Noordwijkse bedrijvendokter Karel Steup, die 4 ton wegsluisde bij een verzorgingsflat, hoeft niet direct richting de gevangenis te gaan: de strafrechter veroordeelde hem woensdag tot een taakstraf van 240 uur. Desondanks dreigt er de komende drie jaar een celstraf indien hij zich niet aan de terugbetalingsregeling houdt.

De frauduleuze bedrijvendokter Karel Steup is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Dat oordeelde de rechtbank Den Haag nadat het twee weken eerder het schokkende relaas aanhoorde van de Noordwijker Steup, die snikkend aangaf dat hij ‘een grote stommiteit’ had begaan door 400 duizend euro weg te sluizen. Het geld was afkomstig van de zakelijke rekening van de Haagse verzorgingsflat Waalsdorp waar hij kind aan huis was vanwege zijn zorgbehoevende moeder, maar ook vanwege zijn bezoldigde activiteiten (circa 60 duizend euro per jaar) als bestuurder van de stichting Waalsdorp en administrateur van de bijbehorende Vereniging van Eigenaren. Dat laatste wordt hem in het vonnis zwaar aangerekend. 'Verdachte heeft het vertrouwen dat hem was geschonken in het kader van de stichting en de vereniging van eigenaren ernstig geschonden, terwijl hij ook nog werd betaald voor zijn werkzaamheden.' En: 'De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij tot de laatste zitting heeft gezwegen over waar het geld naar toe was gegaan. Ook de omstandigheid dat verdachte vanaf het moment dat hij met het verduisterde bedrag werd geconfronteerd, tot zeer kort voor de zitting wel beloftes deed dat hij het schadebedrag vrijwel direct zou terug betalen, maar dat niet deed, weegt niet in zijn voordeel.'

Het vonnis

Het volledige vonnis omvat 240 uur dienstverlening, 9 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. Steup is binnen die drie jaar gehouden aan een terugbetalingsregeling, die hij twee weken geleden, vlak voor de strafzitting, nog last-minute overeen wist te komen met de Raad van Toezicht van de bestolen verzorgingsflat. Steup zal nu enkel achter tralies moeten plaatsnemen zodra hij zich niet houdt aan de terugbetalingsregeling. Voor de verduistering van de 400 duizend euro dreigde Steup drie maanden de cel in te moeten gaan, dit conform de eis van de officier van justitie. Dat hij op enige clementie kon rekenen van de meervoudige strafkamer vloeit voort uit het feit dat hij niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld; dat hij een deel al heeft terugbetaald; de verduistering niet heeft proberen te verdoezelen en de rechtbank gaat erin mee dat de media-aandacht hem 'beperkt in zijn mogelijkheden om te ondernemen en om inkomsten te genereren, hetgeen de terugbetaling van onderhavige schade ook heeft bemoeilijkt.'

'Heel content'

Steup zelf was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn raadsman Klaas-Jan de Vries geeft aan ‘heel content’ te zijn met de uitspraak. ‘In mijn pleidooi heb ik geprobeerd om de onvoorwaardelijke celstraf van tafel te krijgen en dat is gelukt. Hij heeft het nu zelf in de hand, hij moet zich aan de terugbetalingsregeling houden.'

'Hij komt ermee weg, dat is ook het gevoel bij de oudjes in de verzorgingsflat'

De Raad van Toezicht van de verzorgingsflat is minder content met de uitspraak. ‘Hij komt ermee weg, dat is het gevoel bij een paar oudjes in de verzorgingsflat,’ reageert voorzitter Jan Knipscheer. ‘En ik kan me dat levendig voorstellen, want hij zou de oudjes wel zo goed helpen. En dat juist hij dan zoiets doet en zoveel verhult. Het moet nu gaan schoffelen en als hij de centen niet terugbetaalt dan moet hij de cel in.’

Financiële schemerwereld

De overeengekomen betalingsregeling houdt in dat Steup na de zomer ieder kwartaal een bedrag van 20 à 25 duizend euro moet gaat aflossen. Tot een bedrag van 400 duizend euro vermeerderd met rente en kosten. Zeker de komende jaren dreigen daardoor nog spannend te worden, want aan de lifestyle van Steup hangt een prijskaartje. In het Kadaster valt te lezen dat zijn duinvilla voor ruim 9 ton is belast met hypotheken en daarnaast heeft hij een lidmaatschap bij de Noordwijkse golfclub. Follow The Money dook eerder al in de financiële schemerwereld van de bedrijvendokter Steup en stuitte op patiënten die onder verdachte omstandigheden waren ‘overleden’, een weinig vleiende aanbeveling van ex-werkgever Rob Thielen (Waterland Private Equity) en een niet al te chique ABC-constructie bij een ogenschijnlijk heilzame sale&lease back constructie waaruit Steup veroordeeld werd tot het terugbetalen van 188 duizend euro.  

 

Het is nog niet bekend of Steup danwel de officier van justitie in hoger beroep gaan tegen de strafrechtelijke uitspraak.

Dennis Mijnheer
Dennis Mijnheer
Ontspoorde bedrijfskundige die alles wil weten van mannen en vrouwen met witte boorden. Tags: fraude, witwassen, omkoping.
Gevolgd door 1771 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren