Fred Goodwin ridder af

6 Connecties

Fred - The Shred - Goodwin, de voormalige ceo van the Royal Bank of Scotland, zal uit de ridderstand worden verdreven.

Het was de sociaal-democratische regering van Blair die de grote bancaire veroveraar Fred Goodwin de ridderlijke versierselen om had laten hangen. Fred The Shred was er immers in geslaagd om van the Royal Bank of Scotland een agressieve overnamemachine te maken die wereldwijd een steeds grotere rol ging spelen. Een rol die de Britse sociaal-democraten, in hun bewondering voor de winnaars op vrije markten, een koninklijk randje wilden meegeven. En zo geschiedde.
Een speciale adviescommissie heeft besloten om die omissie ongedaan te maken. David Cameron verwelkomde het besluit van de commissie aller hartelijkst: "I welcome the forfeiture committee's decision on Fred Goodwin's knighthood. The FSA [Financial Services Authority, de Britse financiële toezichthouder] report into what went wrong at RBS made clear where the failures lay and who was responsible. The proper process has been followed and I think we've ended up with the right decision."

De commissie zelf had er dit over te zeggen: "The scale and the severity of the impact of his actions as chief executive officer of RBS made this an exceptional case."

In 2007 speelde Goodwin samen met zijn Belgische en Spaanse collega's van Fortis en Banco Santander een hoofdrol in de duurbetaalde overname van ABN Amro. In 2008 moest de Britse overheid RBS met 20 miljard pond van de ondergang redden.

Normaal gesproken wordt alleen in exceptionele gevallen een benoeming tot de ridderstand teruggetrokken, bijvoorbeeld wanneer iemand een misdaad heeft begaan. De vraag is nu of ook andere geridderde bankiers van hun adellijke versierselen zullen worden gestript.

 

Ontriddering geen goede zaak

Peter Thal Larsen van Breaking Views heeft een eigen kijk op de ontriddering van Goodwin. Hij vindt dat het banker bashen door het besluit van de commissie op een geheel nieuw niveau is getild en meent dat dit een slechte ontwikkeling is. Ja, Goodwin was een roekeloze ijdeltuit die de Britse samenleving enorme schade heeft berokkend, maar hij is volgens hem geen crimineel. Hij vraagt zich vooral af wat de waarde van de titel nog is als deze zo eenvoudig weer kan worden ontnomen. Hij meent dat ze beter de huidige ceo van RBS met het uitzicht op zo'n titel hadden kunnen compenseren voor het verlies van zijn bonus. Tsja.