Eén van de grootste milieuschandalen uit de geschiedenis maakt ook slachtoffers in Nederland. Lees meer

In de Verenigde Staten wordt de PFOA-vervuiling door het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont omschreven als een van de grootste milieuschandalen ooit. Duizenden Amerikanen zijn ziek geworden door PFOA in hun bloed. Intussen hebben ook in Nederland claim-advocaten zich op de zaak gestort.

Follow the Money bracht in 2015 aan het licht dat er ook in Nederland sprake was van substantiële vervuiling rond de teflon-fabriek van DuPont in Dordrecht. Onze artikelen leidden tot Kamervragen en een groot onderzoek door het RIVM. Dat bevestigde onze analyse. Niet alleen werknemers, maar ook omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht bleken jarenlang te zijn blootgesteld aan hoge concentraties PFOA, ook wel bekend als C8.

28 artikelen

FTM-artikel over teflon-productie Dordrecht leidt tot kamervragen

7 Connecties
8 Bijdragen

Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) heeft maandag Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Is Mansveld bereid onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van de productie van teflon in Dordrecht voor de werknemers en de omgeving?

Tweede Kamerlid Eric Smaling maakt zich ongerust over de mogelijke vervuiling met onder meer perfluoroctaanzuur in de omgeving van Dordrecht. Deze stof, ook bekend als PFOA, werd tot 2012 door chemiebedrijf DuPont in zijn fabriek in Dordrecht gebruikt bij de fabricage van teflon. In het FTM-artikel dat de aanleiding is voor Smalings vragen, wordt uiteengezet hoe DuPont decennialang deze stof gebruikte, ondanks de aanwijzingen dat PFOA kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Zo’n 3500 mensen uit de omgeving van de teflonfabriek in het Amerikaanse Parkersburg hebben claims ingediend tegen DuPont.

Allang bekend

Ondanks het feit dat vanaf ongeveer 2001 in brede kringen bekend was dat de productie van teflon gepaard kan gaan met milieu-en gezondheidsschade, is er in Nederland nooit specifiek onderzoek gedaan naar de (voormalige) werknemers van DuPont in Dordrecht of vervuiling van de directe omgeving met PFOA.

Smaling wil weten hoe het toezicht is geregeld, met name of doortastend optreden in de weg is gestaan

Smaling was onder meer voormalig hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie in Wageningen. Hij wil van staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten of zij bekend is met PFOA en of zij weet welke gevolgen deze stof op mens en milieu kan hebben. Ook wil Smaling weten hoe het toezicht is geregeld, met name of doortastend optreden verhinderd is doordat verschillende instanties verantwoordelijkheid delen.

Een van de experts die FTM voor het bewuste artikel raadpleegde, voerde dat argument aan als mogelijk antwoord op de vraag waarom er ondanks de aanleiding nooit naar de situatie in Dordrecht is gekeken. Smaling vraagt verder of Mansveld bereid is ‘een overkoepelend en onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de productie van teflon in Dordrecht’ te doen.

Eerste aansprakelijkheidszaak DuPont Amerika

Maandag vindt ook de eerste rechtszaak plaats tegen DuPont over de PFOA-vervuiling in de omgeving van de fabriek in Parkersburg, West-Virginia. De zaak is door Carla Marie Bartlett aangespannen bij de federale rechtbank in Ohio. Zij is een van de 3500 mensen die DuPont hebben aangeklaagd en een schadevergoeding eisen omdat ze claimen ziek te zijn geworden als gevolg van PFOA-vervuiling

Bartlett stelt dat ze nierkanker heeft gekregen als gevolg van het drinken van met PFOA vervuild water. Zij stelt DuPont daarvoor aansprakelijk.

Hoewel DuPont is aangeklaagd, zullen eventuele claims voor rekening komen van Chemours, de verzelfstandigde onderneming die deze chemische activiteiten deze zomer heeft overgenomen, ook die in Dordrecht. Betrokkenen maken zich er zorgen over of Chemours de schadevergoedingen, als ze worden toegekend, wel kan betalen.

In 2004 trof DuPont een schikking van 250 miljoen dollar met omwonenden van zijn fabriek in Parkersburg. Daarin werd onder meer overeengekomen dat DuPont een medisch monitoringprogramma voor 80.000 omwonenden zou financieren. Een panel van wetenschappers stelde vast dat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen PFOA en zes ziektes, waaronder nierkanker, zaadbalkanker, hoge bloeddruk tijdens zwangerschap en een hoog cholesterolgehalte. DuPont vecht die conclusie op zich niet aan.

DuPont voert aan dat de nierkanker van klager Bartlett is veroorzaakt door haar overgewicht

Gedupeerden die van DuPont een schadevergoeding eisen, zullen moeten aantonen dat hun ziekte is veroorzaakt door blootstelling aan PFOA. In het geval van Bartlett voert DuPont aan dat haar gezondheidsproblemen zijn veroorzaakt door haar overgewicht. In november begint de tweede zaak. Een poging van DuPont om de rechtbank te bewegen de zaak niet in behandeling te nemen wegens onvoldoende bewijs, werd door de federale rechter van Ohio in juli verworpen. Er zijn volgens die rechter voldoende specifieke feiten door de aanklagers naar voren gebracht die een zaak rechtvaardigen. De eisers baseren hun case onder meer op deze onderzoeken.