FTM Audio 15 - Shell dividendbelasting

FTM Audio 15 - Shell dividendbelasting © FTM Audio 15 - Shell dividendbelasting

FTM Audio - Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting

In het geheim door Shell gefinancierd onderzoek van de Erasmus 
Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividendbelasting. Andere wetenschappers bekritiseren de methodologie van het onderzoek en wijzen op het risico van vooringenomenheid.

Lees je het artikel zelf? Klik dan hier.