Gemeenten zouden de jeugdzorg goedkoper en beter regelen. Het tegenovergestelde is gebeurd. Wat ging er mis? Lees meer

De gemeenten zouden jeugdzorg dichterbij, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Het tegenovergestelde gebeurde: het aantal zorgaanbieders is gestegen van 120 in 2014, naar zo’n 6.000 nu. En inmiddels ontvangt één op de tien Nederlandse kinderen een vorm van jeugdzorg.

In de zomer van 2020 was voor veel gemeenten de maat vol. Ze gaven zoveel geld aan jeugdzorg uit, dat zij het financieel niet meer konden bolwerken. Den Haag moet met meer budget over de brug komen, luidde de boodschap.

Maar is geld het enige probleem? Onder de werktitel "Jeugdzorg in het Rood” doet Follow the Money onderzoek naar de geldstromen in de jeugdzorg. In deze gids loodsen we je langs de belangrijkste bevindingen.

93 artikelen

Kinderrechter Peter Björn Martens: ‘Kinderen kunnen niet wachten’

Wat is het beste voor het kind? Die vraag probeert kinderrechter Peter Björn Martens elke dag in zijn rechtbank te beantwoorden. Maar dat is vaak niet eenvoudig: er is een tekort aan rechters, de wachttijden lopen op en ondertussen neemt de kritiek vanuit de samenleving toe.

0:00
Podcast Follow the Money interviewt

Follow the Money interviewt

Aflevering 8 van 12

Bekijk podcast

Toen Margot Smolenaars en Rosanne Kropman in 2022 bij hem aanklopten om te vragen of ze eens af konden spreken, was hij meteen enthousiast. ‘Ze hadden het idee om een dag mee te kijken. Ik zei: “Jullie moeten geen dag komen, jullie moeten gewoon drie maanden meelopen.”’ En zo geschiedde.

Peter Björn Martens

Werkte lange tijd als strafrechter, stapte in 2017 over naar het kinderrecht

Was een van de rechters die gevolgd werd in de FTM-serie ‘In het hart van het zorginfarct’ 

De journalisten kregen drie maanden toegang tot zittingen van de kinderrechter. Ze zagen hoe Martens en zijn collega’s beslissen over ouderlijk gezag, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Het resulteerde in de serie ‘In het hart van het zorginfarct’ die Follow the Money vorig jaar in september en oktober bracht.

Martens vond het fijn dat de journalisten met eigen ogen konden zien hoe het eraan toegaat in het jeugdrecht. Zo kon er wat nuance in het debat komen, dat zeker sinds de toeslagenaffaire hevig woedde. ‘In de landelijke discussie dreigt een beeld te ontstaan dat de overheid bei Nacht und Nebel kinderen uit huis aan het stelen was. Ik vond het belangrijk om te laten zien dat wij rechters echt nog wel iets betekenen in het uithuisplaatsingstraject van kinderen. En dat wij heus wel goed nadenken voordat we kinderen uit huis gaan plaatsen.’

Maar Martens erkent dat er veel fout gaat. 

In de hele jeugdbeschermingsketen gaan er zaken mis: de wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming lopen op tot meer dan een half jaar, bij instellingen staan jeugdbeschermers met de rug tegen de muur, en ook de zorgverleners die kinderen en gezinnen moeten helpen, zitten vol.

‘Als een kind een jaar op een wachtlijst staat – een jaar op een kinderleven is natuurlijk heel lang – doet dat pijn’

De Inspecties die toezicht houden op de hulpverlening luidden herhaaldelijk de noodklok, dat deden ze onlangs opnieuw. Besluiten van rechters worden niet uitgevoerd, meldden ze eind februari. En negen van de dertien jeugdbeschermingsorganisaties slagen er niet in een hulpverlener te koppelen aan een kind met een beschermingsmaatregel. Het gaat hier niet zelden om verwaarloosde of seksueel misbruikte kinderen. Honderden kinderen staan op wachtlijsten.

Martens maakt het van dichtbij mee. ‘Ik beslis dat de overheid mag interveniëren in een gezin. Als een kind dan een jaar op een wachtlijst staat – een jaar op een kinderleven is natuurlijk heel lang – doet dat pijn.’ 

De afgelopen tijd staken de jeugdrechters de hand ook in eigen boezem. Doen ze zelf hun werk eigenlijk wel goed? Er werd uitgebreid gesproken met ouders, kinderen en medewerkers van hulpinstanties. Martens nam de uitkomst van de gesprekken graag ter harte. 

‘Als ouders zeggen dat wij als rechters te weinig luisteren, dan trek ik me dat aan. Een van de aanbevelingen was dan ook: neem wat meer tijd voor de zitting, laat iedereen zeggen wat ze te zeggen hebben. Maar het blijft schipperen. Er is een tekort aan rechters, ik heb beperkt de tijd op zitting en ik moet een belangrijke beslissing nemen.’

Hij vindt het lastig om zich hard uit te spreken over beleid. ‘Ik ben er als rechter natuurlijk niet verantwoordelijk voor.’ Minister Franc Weerwind (D66) heeft een aantal maatregelen genomen die tot verbetering van de huidige situatie moeten leiden. Zo is er geld vrijgemaakt ter verlichting van de werkdruk in gecertificeerde instellingen en worden processen vereenvoudigd, zodat deze sneller gaan.

Martens: ‘Ik kan wel zeggen dat de plannen van minister Weerwind een stap in de goede richting zijn, want hier doet het nu het meest pijn. Maar als ik de berichten over plannen voor de lange termijn hoor, vind ik die wel zorgelijk.’