Fusie GGZ-giganten Parnassia en Antes is vrijwel rond

Het is vrijwel zeker dat de fusie tussen de Zuid-Hollandse GGZ-instellingen Parnassia en Antes er gaat komen. Dat zegt bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia tegen Follow the Money. Valk verwacht binnen twee maanden definitief groen licht te krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

GGZ-instellingen Parnassia en Antes kondigden al in 2014 hun voornemen om te fuseren aan en zouden daarmee landelijk verreweg de grootste zorgverlener in de GGZ worden. Met een gezamenlijke omzet die in dat jaar richting de 800 miljoen liep, was dat voornemen meteen onderwerp van een debat in de Tweede Kamer. Maar de ACM gaf in de eerste instantie geen toestemming voor de fusie. De organisatie zou te dominant kunnen worden in de specialistische GGZ en verslavingszorg in de regio Rotterdam, luidde het oordeel. Daarom moesten Parnassia en Antes een vergunning aanvragen om de plannen te laten toetsen. Dat gebeurde eind 2015.

Formeel duurt dat onderzoek van de ACM naar de plannen van Parnassia en Antes tot op heden voort. Maar bronnen rond fusiepartner Antes wisten Follow the Money te melden dat de ACM recent aan de instellingen heeft laten weten groen licht te zullen geven voor de fusie. 

De organisatie zou te dominant kunnen worden, luidde het oordeel

Tijd voor een telefoontje naar Parnassia dus. We belden Stephan Valk, bestuursvoorzitter bij Parnassia, om hem te feliciteren met het slagen van de fusie waar Parnassia nu al jaren naartoe werkt. ‘Dank u!’ reageert de topman spontaan, ‘maar zo ver is het nog niet.’ Volgens Valk bevindt de aanvraag zich ‘in de laatste fase,’ maar is het nog wachten op het definitieve besluit van de ACM. Hij verwacht dat dat besluit er binnen twee maanden is. ‘Het is bijna zeker dat het doorgaat,’ voegt Valk daaraan toe.

Gigant

Daarmee zou veruit de grootste GGZ-organisatie van Nederland ontstaan, met in totaal een kleine tienduizend werknemers en een cliëntenbestand dat richting de 200.000 gaat. Parnassia, dat de afgelopen jaren door fusies en overnames groeide, is momenteel al met afstand de grootste aanbieder in Nederland, met een omzet van 553 miljoen euro in 2015. Samen met Antes stijgt die omzet naar 729 miljoen euro en zal de nieuwe GGZ-gigant jaarlijks ongeveer 11 procent van het landelijke GGZ-budget ontvangen. De totale uitgaven aan GGZ bedroegen volgens de laatste marktscan van de NZa in 2014 6,6 miljard euro. 

De aanleiding voor de fusieplannen van Parnassia en Bavo was volgens de twee instellingen zelf de groeiende kloof tussen zorgvraag en -aanbod in Rotterdam en omgeving. Om ondanks de bezuinigingen toch voorzieningen in de specialistische GGZ en verslavingszorg te behouden was het nodig om samen te gaan, zo luidde de argumentatie. Door efficiënter te werken zou er geld bespaard kunnen worden, een belofte die over het algemeen aan fusies voorafgaat. Maar Parnassia en Antes lieten ook weten dat marktwerking op het gebied van specialistische GGZ voor kwetsbare volwassen en ouderen niet per se gewenst is. ‘Concurrentie verbetert voor deze groep patiënten niet de kwaliteit van zorg,’ meldden de partijen.

De ACM zag in haar eerste beoordeling van het voornemen tot fusie juist op die voorzieningen voor specialistische GGZ voor ouderen en volwassen en op het gebied van verslavingszorg beren op de weg in de vorm van ‘significante belemmeringen voor de mededinging’. Die zouden kunnen ontstaan door de fusie ‘omdat partijen een zeer hoog marktaandeel zullen krijgen waarbij nauwelijks restconcurrentie overblijft,’ zo voerde de ACM in 2015 aan in haar concentratiebesluit. Ook voor  de forensische psychiatrie zou dit gelden. In hetzelfde document verwijst de ACM naar een mogelijk te sterke positie van de nieuw te vormen instelling tegenover de zorgverzekeraars en gemeenten.

‘We doen onderzoek en daarin bestaat niet zoiets als een laatste fase’ 

Geen commentaar

De ACM wil niet bevestigen of de vergunning voor de fusie inderdaad verleend zal worden. Woordvoerder Murco Mijnlieff: ‘Wij doen geen uitspraken over dit soort processen voordat er een besluit is genomen. En hier is nog geen besluit genomen.’ Ook wil Mijnlieff niet bevestigen dat de aanvraag zich in de laatste fase bevindt. ‘Wij toetsen op of er voldoende keuzemogelijkheden overblijven voor de cliënten, daar doen we onderzoek naar. Daarin is is geen sprake van zoiets als een laatste fase.’ De ACM doet geen uitspraken over de termijn waarop het fusiebesluit verwacht wordt. ‘Het is pas klaar als het klaar is.’