Gaat Chris Oomen eigen branchevereniging aanklagen wegens kartelvorming?

De dwarse zorgverzekeraar DSW denkt erover de eigen branchevereniging aan te klagen wegens kartelvorming. Reden: DSW-directeur Oomen krijgt sinds kort als enige geen inzage in bestuursstukken.

Dat meldde de NOS maandagavond laat. Bestuursvoorzitter Chris Oomen van de kleine zorgverzekeraar DSW is al langer een luis in de pels in de branche. Zo zei hij in september nog tegen Follow the Money dat de zorgmarkt, die wordt gedomineerd door vier grote verzekeraars, op een doodlopende weg zit. In november bracht de Volkskrant naar buiten dat Oomen was berispt door Zorgverzekeraars Nederland. De branchevereniging onder leiding van André Rouvoet stelde dat Oomen zich beschadigend uitliet over de sector. Dat Oomen zich vorige maand in de Eerste Kamer liet zien om te protesteren tegen het afschaffen van de vrije artsenkeuze, wekte volgende De Telegraaf ook nog eens de wrevel van collega-bestuurder Roger van Boxtel van Menzis, die tevens Eerste Kamerlid is. Oomen is fel tegenstander van het afschaffen van de vrije artsenkeuze, onder meer omdat het de zorgverzekeraars nog machtiger zou maken.

Dwarse Oomen als enige geen bestuurder ZN

De dwarse opstelling leverde Oomen veel sympathie op bij critici van het huidige zorgstelsel, volgens de NOS stapte dit jaar netto tienduizenden verzekerden over naar DSW. Maar naar nu blijkt is de relatie met zijn brancheverzekering daardoor ook tot onder het nulpunt gezakt. Oomen krijgt geen inzage meer in bestuursstukken van ZN. Die stukken zouden wel essentieel zijn om als zorgverzekeraar te functioneren, stelt Oomen tegen de NOS. DSW is de enige verzekeraar die niet in het bestuur zit. Uit principe, zoals Oomen eerder tegen Follow the Money zei: 'Erin gaan zitten geeft de rest alleen maar een legitimering dat ik het met ze eens ben. Ik ga er niet in zitten want ik houd altijd mijn eigen mening. En die geef ik ook ten beste, of ze het nou leuk vinden of niet. Ze zouden het liefst iedereen erbij hebben, dat je het allemaal met elkaar eens bent. Maar dat is zo gevaarlijk.' Oomen kreeg wel steeds toegang tot de stukken. Nu beticht ZN Oomen er van de vertrouwelijkheid te hebben geschonden en is gestopt met het laten inzien van de stukken.   Rouvoet1  
Rouvoet stopt 'coulance' met Oomen
'Het is inderdaad juist dat André Rouvoet, voorzitter van ZN, heeft besloten dat de heer Oomen van DSW niet langer inzage krijgt in de bestuursstukken van ZN', zegt de branchevereniging in een schriftelijke reactie. Oomen krijgt sinds januari de stukken niet meer. 'Reden daarvoor is dat hij er blijk van gegeven heeft de gebruikelijke en gewenste vertrouwelijkheid rond deze stukken niet in acht te willen nemen.' Volgens ZN heeft Oomen 'enkele malen naar buiten toe gecommuniceerd over interne vergaderingen en gesprekken en daarvan een vertekend en voor andere deelnemers niet herkenbaar beeld gegeven.' Daarom heeft Rouvoet besloten de 'coulance' om Oomen als niet-bestuurder toch inzage te geven 'niet voort te zetten.' Welke informatie Oomen zou hebben verspreid, wil ZN niet zeggen.
Toezichthouder maakt zich zorgen om concurrentie
'Oomen aarzelt nog over zijn volgende stap: lid worden van het ZN-bestuur of ZN juridisch aanpakken op verdenking van kartelvorming', schrijft de NOS. Oomen heeft het woord kartel wel eens vaker in de mond genomen waar het gaat om zijn collega-zorgverzekeraars - Achmea, VGZ, CZ en Menzis hebben met zijn vieren 90 procent van de markt in handen - maar van dreigen met een rechtszaak was niet eerder sprake. Eind november gaf de Maarten Ruys, voorzitter van toezichthouder NZa nog aan 'concrete zorgen te hebben over de machtsconcentratie van zorgverzekeraars.' De toezichthouder neemt de concurrentie daarom onder de loep. Lees hier het interview dat Follow the Money in september had met Chris Oomen. Volg hier het dossier Vrije Artsenkeuze