Gaat premier Rutte stappen ondernemen tegen minister Schippers?

De onthullingen van FTM over Sander Spijker, de echtgenoot van minister Schippers, maken veel los. Hoewel zijn vrouw de groei van de zorgkosten probeert terug te dringen, leert Spijker zorginstellingen de kosten flink op te voeren. Adviezen waarvoor de instellingen soms wel een half miljoen euro betalen. Dat de zuinige zorgminister thuis de vruchten plukt van deze adviezen leidt tot grote verbazing. SP-Kamerlid Renske Leijten ondervraagt premier Mark Rutte over de positie van zijn minister van Volksgezondheid.

‘Gaat u stappen ondernemen richting uw minister van VWS om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen,’ zo luidt één van de vragen die Leijten stelt aan onze minister-president. Het is niet de eerste keer dat er Kamervragen gesteld worden over het werk van Sander Spijker. Op 16 december 2015 en 8 januari 2016 zijn er vragen gesteld over adviesbureaus in de GGZ in het algemeen en het bureau waar Spijker voor werkt in het bijzonder. Het antwoord op die vragen werd gegeven door minister Schippers. Nu is het aan de premier om een uitspraak te doen over de relatie tussen Schippers werk en dat van haar man.

In ons artikel over Sander Spijker staat omschreven hoe het slim declareren, zoals zijn adviezen worden aangeduid, precies werkt. Een anonieme behandelaar biedt een inkijkje in dagelijkse praktijk van een instelling waar Spijker langskwam. Openhartig vertelt de behandelaar over 'slim declaren' . De kern is: overal mogelijkheden zien. ‘Dat telt zelfs voor een gesprekje bij het koffie-apparaat. Als je daar toevallig een collega treft waarmee je spreekt over een patiënt dan moet je dat declareren. Een gesprek van een paar minuten kun je niet declareren in het systeem, maar een bespreking van een kwartier wel, dus breng je automatisch 15 minuten in rekening terwijl je in werkelijkheid misschien maar vijf minuten hebt gesproken. En van 20 minuten maak je een half uur; dat is wat slim declareren inhoudt.’ De tweede vraag die Leijten stelt aan de minister-president sluit daar op aan.  ‘Acht u het kwetsbaar dat de echtgenoot van minister van VWS als consultant adviseert hoe zo rendabel mogelijk gedeclareerd kan worden, terwijl de minister verantwoordelijk is voor het beperken van zorguitgaven?’

Stoplichtsysteem

Sander Spijker en zijn collega’s adviseren het gebruik van systemen die aangeven welke behandeltijd het winstgevendst is. Dit staat ook wel bekend als het stoplichtsysteem. In de GGZ – waar Spijker adviseert –worden behandelingen betaald in tijdvakken. Voor ieder tijdvak geldt een andere vergoeding. Een van de behandelaren legt uit: ‘Voor ieder tijdvak geldt  een bepaalde vergoeding. Zo krijgt een behandelaar voor de behandeling van depressie in het tijdvak 3.000 tot en met 5.999 minuten een bedrag van 7.850,67 euro. ‘Je krijgt dus voor 3.000 minuten behandelen evenveel geld als voor bijna 6.000 minuten. Dat is de perverse prikkel in het systeem.’

‘Je krijgt voor 3.000 minuten behandelen evenveel geld als voor bijna 6.000 minuten. Dat is de perverse prikkel in het systeem'

Dat stoplichtsysteem werkt als volgt: Op bijvoorbeeld een balk wordt de behandeltijd weergegeven. Aan het begin van een tijdvak kleurt dat groen, het midden is geel en de bovenkant kleurt rood. ‘Bij groen kun je de behandeling het beste stoppen want dan verdien je het meest, geel is ook nog goed om te stoppen maar minder rendabel en bij rood kun je beter doorgaan, tot je in het groen van een volgend tijdvak zit’, vertelt de behandelaar ons. Door het dashboard is er de mogelijkheid om precies te zien wat de meest rendabele keuze is in de behandeling.

In de set vragen die vanaf vandaag bij Mark Rutte op het bureau liggen, gaat het niet alleen om het werk van Sander Spijker. De voorlichter van minister Schippers, Roelof Jansens, komt ook ter sprake. Hij benaderde uit eigen beweging onze redactie om te weten wat FTM over Sander Spijker zou gaan schrijven. Toen FTM die informatie niet prijs gaf liet hij weten: ‘wij zitten niet te wachten op publiciteit over de man van de minister ook positieve aandacht niet. Sander Spijker is geen publiek figuur.’

‘Wij zitten niet te wachten op publiciteit over de man van de minister, ook positieve aandacht niet.'

Dat een persvoorlichter in dienst van de overheid uit eigen beweging een journalist benadert die schrijft over de echtgenoot van een minister verbaast Kamerlid Leijten. Zij stelt premier Rutte daarom de vraag : ‘Vindt u het de taak van een perswoordvoerder – in dienst van de Rijksoverheid – om mogelijke publicaties over echtgenoten van ministers te voorkomen? Op welke wijze is die taak in het belang van de overheid?’

Op een aantal vragen van Leijten kan FTM het antwoord bieden. Wij helpen de minister-president vast een handje. Hoe lang duurde het gesprek met de journalist? Het antwoord luidt: 28 minuten. Hoe is de perswoordvoerder te weten gekomen dat de journalist met het artikel bezig was? Klopt het dat het ministerie op geen enkele wijze om commentaar is gevraagd? Het antwoord luidt: de voorlichter is op de hoogte gebracht door mensen uit de omgeving van Spijker, zoals oud-collega’s, die door ons zijn benaderd met vragen over de man van Schippers. En het is inderdaad waar dat noch het ministerie, de voorlichter of de minister benaderd zijn voor het verlenen van medewerking. 

Vragen PVV

Ook de Partij voor de Vrijheid (PVV) buigt zich over de kwestie en heeft een lijst met vragen voor minister Schippers over het zogenoemde ‘slim’ declareren. Overigens wordt in geen van die vragen gerefereerd aan de betrokkenheid van de man van de minister. Reinette Klever stelt namens de PVV-fractie onder andere de volgende vraag: ‘Bent u met ons van mening dat ‘slimmer declareren’ leidt tot onzinnige en niet-zuinige zorg en dus in tegenspraak is met uw beleid?’ Verder is het voor de PVV duidelijk dat financiële motieven in een behandeling nooit leidend mogen zijn.

In ons artikel wordt uit gesprekken met behandelaren duidelijk wat de effecten zijn van slim declareren. ‘De dbc wordt gemakkelijker gevuld terwijl er minder tijd aan de patiënt wordt besteed. Maar per patiënt wordt wel meer declarabele tijd geregistreerd.' Meer geld verdienen met minder zorg dus. Of zoals een van onze informanten uitlegt: 'De zorgverzekeraar zegt dat anders: de gemiddelde schadelast van de patiënt is gestegen. Dat betekent dat de gemiddelde patiënt meer geld kost dan in voorgaande jaren het geval was.’

Wilt u het hele verhaal lezen over hoe de echtgenoot van Schippers tonnen verdient aan haar zorgbeleid? Voor FTM-leden is het verhaal toegankelijk. Niet-leden kunnen dit unieke kijkje in de keuken kopen via de Blendle knop.