Gaat Rabo bestuur bloeden voor Libor?

Een boete van tenminste 440 miljoen dollar hangt de Rabobank boven het hoofd, vanwege het aandeel in de grootschalige manipulatie van de Libor-rente. Topmannen van Barclays moesten al opstappen, zal de Rabobank dit voorbeeld volgen?

Vorig jaar kwam de grootschalige manipulatie van de LIBOR-rente aan het licht. Banken stelden de belangrijkste interbancaire rente te laag voor, zodat ze er gezonder uitzagen voor de toezichthouder en meer verdienden aan derivaten als renteswaps, die vaak gekoppeld zijn aan de Libor.
De Rabobank bleek ook betrokken te zijn en ziet een boete van tenminste 440 miljoen dollar tegemoet. Barclays, UBS en RBS schikten inmiddels met de toezichthouder en betaalden in totaal 2,6 miljard dollar aan boetes. Naast de torenhoge schikkingen, eist het Libor-schandaal ook de nodige slachtoffers binnen de hoogste bestuursregionen van deze collega-fraudeurs. Het Rabobank bestuur blijft vooralsnog buiten schot. Maar voor hoe lang nog?

Mea Culpa

Vooral bij Barclays sneuvelden de nodige kopstukken door het Libor-schandaal. Kort nadat bekend werd dat de bank voor 610 miljoen dollar geschikt had met de toezichthouders, stapte voorzitter Marcus Agius op.  Slechts twee dagen later vertrok ook CEO Bob Diamond, binnen enkele uren gevolgd door zijn rechterhand Jerry del Missier.
Ook bij RBS vielen topbankiers van hun voetstuk vanwege het schandaal. Zowel Ryusuke Otani, CEO Securities in Japan, als John Hourican, hoofd van de zakelijke tak, werden ontslagen. De Zwitserse bank UBS ontsloeg achttien -vooral laaggeplaatste- medewerkers. De topmannen van de twee banken bleven wel buiten schot. Misschien begrijpelijk, want Andrea Orcel (UBS) trad pas in 2012 aan als CEO en Stephen Hester (RBS) in november 2008.
De inmenging van de Britse politiek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vertrek van de topmannen bij Barclays. In het Verenigd Koninkrijk ontstond grote publieke en politieke verontwaardiging toen de omvang van het Libor-schandaal aan het licht kwam. Premier David Cameron gaf aan dat het topmanagement van de bank 'serieuze vragen' te beantwoorden had over wie verantwoordelijk waren geweest en hoe Barclays maatregelen tegen hen zou nemen. George Osborne noemde de Libor-affaire een  'schokkend voorbeeld van de bedrijfscultuur van banken'. Ook vond de Britse Minister van Financiën het uiteindelijke aftreden van Diamond de juiste beslissing en een eerste stap naar een nieuw tijdperk waarin banken meer verantwoordelijkheid namen.

Stilte in politiek Nederland

De politieke verontwaardiging, die mogelijk bijgedragen heeft aan de bijltjesdag in het Barclays bestuur, staat in scherp contrast met de situatie in Nederland. Hier lijkt de boosheid voorlopig uit te blijven. GroenLinks hamerde wel op Nederlands onderzoek naar de rentemanipulatie. Als antwoord op kamervragen van GroenLinks kamerlid Jesse Klaver, gaf toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager aan dat DNB en de AFM aan een gezamenlijk onderzoek bezig waren naar het aandeel van Nederlandse banken in de Libor-affaire.
Veel meer politieke aandacht is er echter niet geweest. Dit zou mogelijk een van de oorzaken kunnen zijn dat er nog geen topmannen bij de Rabobank gesneuveld zijn vanwege het schandaal. De bank ontsloeg in 2008 en 2011 wel vier werknemers die betrokken waren bij de fraude. Dit waren zogenoemde 'submitters' die de rente doorgaven aan het Libor-panel. De daders -hoewel relatief weinig- zijn dus vertrokken en uit uitspraken van Piet Moerland in de Telegraaf afgelopen zaterdag lijkt te volgen dat het hier waarschijnlijk bij zal blijven. Volgens Moerland hoopt de Rabobank dit jaar de Libor-affaire af te ronden. Meer wil de topman hier niet over zeggen, gezien de lopende procedure.

Barclays-scenario bij Rabobank

Het FD meldde enkele weken geleden dat de top van de Rabobank overhoop ligt. Financiële man Bert Bruggink zou een conflict hebben met Moerland. Moerland zette Gerlinde Silvis uit de Raad van Bestuur zonder Bruggink vooraf te raadplegen. Bruggink zou dusdanig boos zijn over het gebrek aan overleg dat hij en Moerland niet langer door een deur kunnen.
Bruggink zou echter ook onenigheid hebben met bestuurslid Sipko Schat. Vermeende reden: het Libor-schandaal. Schat is verantwoordelijk voor de grootzakelijke activiteiten van de Rabobank en heeft de afdelingen onder zijn hoede die zich bezighouden met de financiële markten. Binnen deze tak vond de manipulatie van de interbancaire rente plaats en Schat heeft als leidinggevende de vier betrokken medewerkers ontslagen. Hoewel het mogelijk onder zijn toeziend oog plaatsvond, zit Schat voorlopig nog op zijn plek. Een doorn in het oog van Bruggink, die het imago en de kredietwaardigheid van de bank hoog in het vaandel heeft.
Vooralsnog lijken er weinig vraagtekens gezet te worden bij de vrijwaring van het bestuur van de Rabobank.  Maar is het Libor-schandaal simpelweg af te doen als een dwaling in de lagere regionen van de bank of hadden topmannen als de vertrekkende president commissaris Lense Koopmans, Moerland, Bruggink en Schat dit kunnen en moeten weten?