'Geen bewijs' voor beschuldigingen aan adres SNS-puinruimer Groenhof

3 Connecties

Relaties

Groenhof Financiële sector

Organisaties

SNS
2 Bijdragen

Jos Zandhuis, bestuurslid van Boer & Croon, reageert op de kwestie rond Buck Groenhof. 'Al maanden is geprobeerd deze verhalen geplaatst te krijgen'.

In de affaire rond Buck Groenhof, de voormalige puinruimer bij SNS Property Finance, speelt ook het adviesbureau Boer & Croon een rol. Groenhof is sinds 2007 bij Boer & Croon aangesloten en in die hoedanigheid was hij ook bij SNS actief. Groenhof werd drie weken geleden in Het Financieele Dagblad in verband gebracht met corruptie. Een niet nader bij naam genoemde zakenrelatie van SNS had volgens de krant aangifte gedaan bij de Fiod en beweerde dat Groenhof om steekpenningen gevraagd zou hebben. Het FD gaf aan dat het over de stukken beschikte waaruit zou blijken dat Groenhof om een 'contactfee' en bij de zakenrelatie om de aanschaf van 'dure relatiegeschenken'. Ook zou Groenhof een 'verrekening' voor de privé-aankoop van een horloge van 8.500 euro hebben gestuurd die de zakenpartner weer op SNS moest verhalen. Enkele weken daarvoor was Groenhof onverwacht bij SNS opgestapt. Maandag verweerde Groenhof zich in FD. Hij gaf aan te zijn bedreigd en te zijn afgeperst. Volgens Groenhof zijn de 'lasterlijke' beschuldigingen afkomstig van de directrice van het Belgische bedrijf Effix, de Nederlandse Hetty van de Laar (zus van BN'er Irene van de Laar) en haar partner, waarvan de namen in FD onvermeld bleven. Groenhof stelde dat de beweringen die over hem zijn gedaan 'volledig onjuist' zijn en stelt dat er sprake is van 'een onbegrijpelijke en irrationele wraakactie' na 'een mislukte chantagepoging' door de Effix-directrice. Jos Zandhuis, bestuurslid van gereputeerde adviesbureau Boer & Croon, vindt het 'lastig' om iets over de zaak te zeggen. 'SNS is een klant van Boer & Croon en we spreken niet over onze klanten. SNS wil bovendien niet inhoudelijk reageren, dan wordt het voor ons onmogelijk om iets te zeggen. Maar om er helemaal niets over te zeggen vind ik laf.'

Voortreffelijke staat van dienst

Zandhuis benadrukt dat Groenhof als voormalig ING-bankier 'een voortreffelijke staat van dienst' heeft die voordat hij 'associé' werd bij Boer & Croon een zeer uitgebreid referentie-onderzoek moest ondergaan. 'Hij heet ook altijd tot volle tevredenheid van de klanten gepresteerd zonder dat dit ooit tot integriteitsissues heeft geleid'. De inhoud van de berichtgeving in Het Financieele Dagblad heeft Zandhuis niet verrast, wel dat die de krant heeft gehaald. 'De inhoud van dat artikel was voor ons al oud nieuws. Al maanden is geprobeerd om deze verhalen geplaatst te krijgen. Ze (de directrice van het Belgische bedrijf Effix, ES) is ook bij ons langs geweest. We konden uiteindelijk geen enkel bewijs vinden voor haar beschuldigingen. Ik weet ook niet hoe Het Financieele Dagblad tot zijn conclusies is gekomen.' Het is voor betrokkenen hoe dan ook een pijnlijke kwestie, met name voor Groenhof zelf. 'Niemand wil op deze manier in de publiciteit komen. De reactie van Groenhof in FD is voor zijn rekening, maar ik snap zijn dilemma. Bewijs maar eens dat je iets niet hebt gedaan.' Volgens Zandhuis is er 'geen causaal verband' tussen het vertrek van Groenhof bij SNS en de verhalen die de afgelopen weken de krant hebben gehaald. 'De gesprekken over het beëindigen van Groenhof's functie als chief restructuring officer vonden maanden daarvoor al plaats. Het is ook niet gek dat iemand met een functie van die zwaarte na 2,5 jaar aangeeft dat het genoeg is. Groenhof zou ook gewoon aanblijven als adviseur van SNS, dat geeft aan dat de relatie met de bank niet was verstoord. Groenhof heeft, na alle commotie, maandag zelf besloten dat het beter was die adviesfunctie naast zich neer te leggen.' Journalist Vasco van der Boon van Het Financieele Dagblad, de auteur van het artikel over Groenhof, laat weten dat hij uit eigen initiatief met de directrice van Effix (en haar partner) contact heeft opgenomen. Volgens Van der Boon kwamen er ook uit andere hoeken vergelijkbare berichten over Groenhof binnen die de krant heeft doen besluiten om uiteindelijk tot publicatie over te gaan. 'SNS zegt dat ze de beschuldigingen jegens Groenhof heeft onderzocht. Ik heb uit het dossier kunnen waarnemen dat die onderzoekingen nogal beperkt waren. Ik kan me ook goed voorstellen dat de mensen van Boer & Croon nu om Groenhof heen gaan staan, zij zijn immers met hun avdieskantoor bij deze zaak betrokken. Wanneer Zandhuis kritiek heeft op onze berichtgeving, laat hem dan contact met mij opnemen.' Buck Groenhof laat telefonisch weten dat hij niet op nadere vragen in wil gaan en verwijst naar zijn 'niet mis te verstane' commentaar in Het Financieele Dagblad van 3 december.