Geen landbouw, toch subsidie

2 Connecties
0 Bijdragen

In 2011 ontvingen Belgische bedrijven zo’n 228 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies. Maar de definitie van landbouw blijkt in België zo ruim dat zelfs IKEA meelift.

Europese landbouwsubsidies blijken niet enkel voor de agrarische sector weggelegd te zijn. De Belgische krant De Standaard stuitte op enkele opvallende bedrijven in de lijst van ontvangers op de website van Belpa, de betaalorganen van Europese subsidies.

 

Naast de vanzelfsprekende boeren en landbouwbedrijven, ontving ook meubelfabrikant IKEA 2000 euro uit de pot. De Vlaamse overheid kocht dunschillers van IKEA in het kader van een Schoolfruit-campagne. Nu heeft dat duidelijk niets met landbouw te maken, maar de Belgische overheid kon via het fonds simpelweg de rekening handig afwentelen. Verder kwam 34.000 euro ten goede aan de Koninklijke Schenking, een beheersinstelling voor de grond, kastelen en andere gebouwen die Koning Leopold aan de Belgische staat schonk aan het begin van de 20e eeuw. BNP Paribas kreeg 700.000 cadeau en 174 centra voor maatschappelijk welzijn en voedselbanken ontvingen ruim 8,5 miljoen euro. Nog meer 'agrarische' bedrijven strijken subsidie op; een theaterfestival, een gevangenismuseum, transportbedrijven en een televisiestudio.

 

Ook subsidie voor her majesty 

De vreemde maatstaven van het Europees Landbouwbeleid komen echter niet als verrassing en ook zijn de ontvangers niet altijd vrij van controverse. Zo ontving her majesty queen Elizabeth, vorstin van de thans zeer Eurosceptische Britten, tussen 2000 en 2009 meer dan 8 miljoen aan landbouwsubsidies. Daarnaast heeft de subsidie niet altijd de gewenste effecten. Het leidde bijvoorbeeld in de jaren '70 en '80 tot grootschalige overproductie, met de beruchte boterbergen en melkplassen als gevolg.

Bart Staes, Europarlementariër voor Groen Links, spreekt zich tegen De Standaard uit over de gehanteerde standaarden in het beleid: 'We strijden al jaren voor een hervorming van het landbouwbeleid, zodat het ook effectief de boeren bereikt en niet allerlei bedrijven in de agro-industrie of grootgrondbezitters, zoals abdijen of de Koninklijke Schenking.'

Maar radicale hervorming van het Europese landbouwbeleid lijkt nog ver weg. Landen als Nederland en Groot Brittannië pleiten al lange tijd voor veranderingen en een verlaging van het landbouwbudget. Agrarische grootmacht Frankrijk weigert echter van het beleid af te stappen en ziet zich gesteund door Polen, Spanje en Italië. In de nieuwe Europese begroting voor 2014-2020 gaat de totale subsidie weliswaar 11 procent omlaag naar 373,2 miljard euro, maar landbouw blijft voorlopig met 37 procent het grootste deel van het Europese budget beslaan.