Topman PostNL vertrekt met lege zakken

2 Connecties

Relaties

Bonus

Organisaties

PostNL
0 Bijdragen

Harry Koorstra heeft de handdoek in de ring van PostNL gegooid. Hij vertrekt, zonder aan het koord van zijn gouden parachute te trekken. Wat bewoog hem?

 Zijn voorganger Peter Bakker hield het tien jaar uit als baas van TNT (v/h TPG Post, v/h PTT). Dat was vijf jaar te lang. Maar Harry Koorstra houdt het na een jaar al voor gezien. Gisteravond werd bekend dat hij met onmiddellijke ingang aftreedt als CEO van PostNL.

 
In een persverklaring zei Koorstra: 
'Zo’n besluit neem je niet overnight. De samenwerking met de Raad van Commissarissen is de laatste tijd uiterst moeizaam verlopen onder andere in relatie tot verschil in opvattingen over hoe je de diverse stakeholdersbelangen het best kan dienen. Onder zo’n gesternte, gegeven de uitdagingen waar het bedrijf voor staat, kan en wil ik niet werken.'
 
Blijkbaar ging het verschil van inzicht over het belangenconflict tussen de aandeelhouders en de werknemers van het bedrijf. Koorstra staat daar als oudgediende (hij werkt al tientallen jaren bij de post) tussen in. Met zo'n erfenis is het lastig om knopen door te hakken. In dat licht was zijn benoeming een recept voor heibel. Desondanks zei voorzitter van de Raad van Commissarissen Piet Klaver, voormalig topman van SHV, het vertrek van Koorstra te betreuren. Als opvolger is benoemd Herna Verhagen, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Pakketten en International. En al net zo'n oude 'postzak' als haar voorganger. Als sinds 1991 is Verhagen werkzaam bij de PTT. 
 
Vertrekregeling
Opmerkelijk is dat Koorstra geen gebruik maakt van de ongetwijfeld goudgerande vertrekregeling die gebruikelijk is bij vertrekkende bestuurders, ook als ze gefaald hebben. Maar Koorstra heeft niet zozeer gefaald, als wel een verschil van inzicht over de manier waarop aandeelhouderswaarde moet worden gecrëerd. 'Ik ga weg zonder vertrekregeling omdat wat mij betreft principes voorop staan.'
 
Het deed VEB-directeur Jan-Maarten Slagter op Twitter verzuchten: 'Heel voorzichtig positief trendje: Koorstra (Postnl), Smits Nusteling (KPN), weg na conflict, maar zonder vergoeding.' De belangenvereniging voor beleggers verzet zich al jaren tegen dergelijke 'afscheidscadeautjes op kosten van de aandeelhouder', vertelde hij in een gesprek met FTM, dat toevallig kort voor de bekendmaking van Koorstra's vertrek plaatshad. De weigering van Smits-Nusteling en Koorstra om hun bankrekening te spekken na een zelfgekozen vertrek staat in schril contrast met de praktijk van andere beursfondsbestuurders. Slagter vindt dat niet meer dan logisch. 'We zien meer fatsoen op dat gebied.' 
 
Koorstra dwingt hiermee respect af, hoewel medelijden niet noodzakelijk is. Onlangs verkocht hij nog voor 120.000 euro tweederde van zijn aandelen in PostNL. Dat gaf al blijk van weinig vertrouwen in de toekomst.
 
Efficiënt
Hoe dan ook, Koorstra neemt verantwoordelijkheid voor de moreel deplorabele staat waarin het bedrijf verkeert. Als hij met een zak geld zou zijn vertrokken, had dat zonder twijfel de motivatie van de overgebleven werknemers tot onder het vriespunt gebracht. Begin dit jaar schetste Koorstra nog een cynisch beeld van de gevolgen van de Europese postliberalisering, of wat daarvoor doorgaat. Tegen het blad Safe zei hij: 'Nederland loopt graag voorop. Nederland denkt ook graag Europees. Dat is allemaal prima, maar in Frankrijk, waar het woord 'protectionisme' is uitgevonden, en in Duitsland, waar het woord 'kartel' is uitgevonden, hebben ze het allemaal iets anders geregeld.'
 
Hoewel de Nederlandse postbezorger een van de efficiëntste is van Europa, kreeg het bedrijf maar zeer moeizaam en mondjesmaat voet aan de grond in de wél beschermde markten van ander EU-landen. 
 
A.s. dinsdag is de aandeelhoudersvergadering van PostNL. RvC-commissaris Klaver zal daar heel wat hebben uit te leggen. 'In meer dan twintig jaar heeft Harry een belangrijke bijdrage geleverd in vaak zeer uitdagende omstandigheden.' Gezien het razende tempo van de paradigm shift waarin de postindustrie verkeert is dat een understatement.