Geen World Online-aansprakelijkheid voor Nina Storms

Banken en rechtsopvolger World Online achten Nina Storms niet verantwoordelijk voor het mislopen van de beursgang van World Online.

Nina Storms wacht al 8 maanden vergeefs op een voor haar verlossend persbericht van de banken RBS, Goldman Sachs en de rechtsopvolger van het ooit roemruchte World Online. Uit de emailcorrespondentie tussen de advocaten van Storms en die van World Online blijkt RBS (de vroegere zakenbank van ABN Amro), Goldman Sachs en World Online in april van dit jaar tot overeenstemming zijn gekomen over een verklaring waarin Storms vrij wordt gepleit van aansprakelijkheid of schuld met betrekking tot de beursgang van World Online.

"As was previously publicised, a settlement has been reached between the banks and the VEB on the litigation between them elating to the IPO of World Online", schrijft Berto Winters van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek namens World Online. "World Online and the banks have now agreed on World Online’s participation in that settlement. In this connection, the banks and World Online now wish to note that they have entered into the VEB settlement without any admission of liability or wrongdoing solely to put the distraction of the litigation behind them. Mrs. Storms was not a party to this litigation. It continues to be the banks' and WOL's position that neither they nor Ms Storms-Vleeschdrager nor other representatives of WOL are culpable or liable in any respect relating to the IPO.”

 

Verkoop aandelen World Online
Volgens de mail van Winters zijn de banken bij monde van de advocaten van RBS (Marc Blom van Nauta Dutilh) en Goldman Sachs (Peter von Schmidt auf Altenstadt van Houthoff Buruma) met de tekst akkoord gegaan.

Dat deze tot op heden nog niet in een persbericht is geopenbaard, heeft volgens Nina Storms iets te maken met de "opstelling van World Online" die om voor haar onbekende redenen nog zaken met de banken heeft af te handelen.

Storms laat vanuit haar huis in het Amerikaanse Aspen weten dat ze al meer dan tien jaar wacht op het bericht dat haar, wat de beursgang van World Online betreft, niets valt te verwijten. "Ik heb destijds niets te maken gehad met het financiële deel van het prospectus, waarover de Hoge Raad oordeelde dat het misleidend was. Er is heel veel tumult geweest over de verkoop van mijn aandelen, maar daar ben ik naar de banken en alle adviseurs toe volkomen open over geweest. Ik wilde juist dat de details over de verkoop van mijn aandelen er geheel in kwamen te staan. Ik heb in 2000 ook full disclosure gegeven aan de AEX en deze liet de beursgang doorgaan. Dat het uiteindelijk met het prospectus is misgegaan heeft mij ook heel veel geld gekost."

Gaat Storms daarvoor wellicht de banken of World Online aansprakelijk stellen? "Nee", zegt de vroegere oprichtster van World Online. 'Dat is niet aan de orde".

De advocaten Winters, Blom en Von Schmidt auf Altenstadt, wensen geen van allen commentaar geven. RBS-bankier Jan de Ruiter, die zelf ooit bij de beursgang betrokken was, wil ook niets over afspraken met Storms naar buiten brengen: "Ik kan hier geen commentaar op geven en wat u vorig jaar al berichtte geldt nog steeds. De bank heeft geen intentie om tegen haar stappen te ondernemen".

Ook banken en World Online treffen geen blaam
Uit de tekst blijkt overigens ook dat de twee banken en het internetbedrijf in hun schikking met de VEB geen aansprakelijkheid en schuld hebben hoeven te bekennen, hoewel de Hoge Raad op 27 november 2009 expliciet oordeelde dat het prospectus misleidend was en dat ABN Amro (thans RBS), Goldman Sachs en World Online daarmee onrechtmatig jegens beleggers hadden gehandeld.
Wonderlijk, na 9 jaar fanatiek procederen en een harde veroordeling? Desgevraagd kan Jan Maarten Slager, directeur van de VEB, ook al geen commentaar geven. "Ik ben gebonden aan mijn afspraken met de banken, maar in het algemeen kan ik zeggen dat het gebruikelijk is dat een betalende partij in een schikking de afspraak maakt dat het geen aansprakelijkheid of schuld erkent".