Gemeente Den Haag stelt onderzoek in naar subsidieslurper

2 Connecties

Personen

Stef Blok

Locaties

Den Haag
10 Bijdragen

Waar is het subsidiegeld gebleven en wat heeft de Haagse organisatie wérkelijk bereikt? Mede naar aanleiding van het kritische artikel van Follow the Money over de onbewijsbare successen van het zogenaamde ‘leading security cluster in Europe’ komt er nu een onderzoek naar The Hague Security Delta.

De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) stelt – na raadsvragen van Haagse Stadspartij, PvdA, PVV, SP en ChristenUnie/SGP –  een onafhankelijk onderzoek in naar de ‘publieke beweringen’ die zijn gedaan in het onlangs verschenen artikel op FTM over The Hague Security Delta (HSD). ‘Blijkbaar bestaat onduidelijkheid over de manier waarop de clusterontwikkeling binnen de sector is georganiseerd in relatie tot HSD,’ zo schrijft Bruines in een brief aan de Haagse gemeenteraad.

Bruines trekt deze conclusie nadat zowel Follow the Money als de Correspondent na diverse maanden onderzoek constateerden dat het volstrekt onduidelijk is waar de miljoenen subsidie precies aan zijn besteed. Op 11 januari publiceerden we het artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’ en dat leidde direct tot de raadsvragen.

Een van de zaken waar we nog meer vraagtekens bij hebben gezet, betrof de  3,1 miljoen euro subsidie die door de gemeente Den Haag werd verstrekt voor ‘uitbreiding van de campus’. We constateerden dat de huidige campus deels leeg staat. Tot slot concludeerden we dat de Tweede Kamer oktober jl. verkeerd is voorgelicht door toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok (VVD), over het verkopen van contacten met ambtenaren aan het bedrijfsleven door het HSD.

Hoewel de minister namelijk meende dat deze contacten met ambtenaren ‘ad hoc’ zijn, blijkt uit een mailwisseling tussen de HSD en diverse ondernemers het tegenovergestelde. Ondernemers legden daarin een duidelijk boodschappenlijstje neer:  ‘We willen onder andere graag spreken met: de kamercommissie voor VenJ; de staatssecretaris voor V&J; ambtenaar overleg ministeries inzake responsible disclosure’.