Gemeente Deventer: financieel wanbeleid, misleiding en leugens.

1 Connectie

Relaties

Deventer
0 Bijdragen

Ook accountant Deloitte wees op financiële problemen in 'Athene aan de IJssel'. Het Deventer college hield deze informatie voor raad verborgen.

Mediterrane toestanden in Deventer. Het college van Burgermeester en Wethouders meldde in maart aan de gemeenteraad dat het jaar 2011 positief zou worden afgesloten, maar accountant Deloitte blijkt daags daarvoor al te hebben aangegeven dat dit niet het geval kan zijn. De gemeente Deventer had volgens de accountant nog een afwaardering van 16,7 miljoen euro op omvangrijke projecten moeten treffen en een aanvullende verliesvoorziening van 12,9 miljoen euro moeten nemen. Deze correspondentie werd niet door het college aan de gemeenteraad overlegd en het jaar werd als gepland 'positief' afgesloten.

 

WOB-procedure
Deze feiten zijn de afgelopen dagen naar buiten gekomen onder druk van de Londense fondsmanager Adriaan de Mol van Otterloo. De Mol van Otterloo, succesvol fondsmanager in Londen, bekommert zich al jaren om het financiële wel en wee van de stad waar ooit zijn wieg stond. De rode draad is dat hij het stadsbestuur grote financiële incompetentie verwijt. De Mol van Otterloo zag zijn bange vermoedens keer op keer bewaarheid en het college kwam door zijn activistische houding al twee keer ten val.
De Mol van Otterloo kondigde eind vorige week een WOB-procedure aan nadat bleek dat in een raadsvergadering correspondentie van accountant Deloitte ter sprake was gekomen waaruit zou blijken dat gemeenteraad een te rooskleurig beeld van de gemeentelijke financiën was voorgeschoteld.

Dinsdag kreeg De Mol van Otterloo onverwacht de correspondentie door de griffie van de gemeente Deventer toegestuurd. Uit mail van Deloitte blijkt inderdaad dat de gemeente Deventer een dag voor een besloten overleg een zeer nadrukkelijk advies van de accountant kreeg om de afboekingen en reserveringen in de jaarrekening op te nemen. De accountant liet weten dat er "keiharde" documenten aangeleverd moesten om hen eventueel tot een ander inzicht te bewegen.

 

Ahne ohne Ahnung
Grote spil in het wanbeleid is de voormalig wethouder Economische Zaken en Financiën, Marc-Jan Ahne (D66). Ahne maakte recentelijk promotie en mag zich sinds april met het ambtsketen van Ommen tooien. Ahne manifesteerde zich in Deventer als de zoveelste ambtenaar die zich topman van een groot bedrijf waant. Zo dacht hij eerder dit jaar slim te zijn om de financiering van gemeentelijke projecten door middel van een swap-onstructie op te zetten. Ahne spiegelde het college voor dat de gemeente met het gebruik van derivaten een enorm rentevoordeel van 15 miljoen euro mee zou gaan behalen. De Mol van Otterloo kreeg er lucht van en wist met een schrijven aan het college van Deventer de zeer risicovolle swap te voorkomen.

Ahne ontkende dinsdag dat hij als wethouder bij de discussie met de accountant was betrokken. Die uitspraak van Ahne is na het uitkomen van de Deloitte correspondentie, die gericht was aan de medewerkers van Ahne, hoogst twijfelachtig geworden.

"In het bedrijfsleven zou dit beslist op een rechtszaak uitlopen", laat de Mol van Otterloo weten. "Het bestuur - het college van B&W - misleidt de Raad van Commisarissen - de gemeenteraad - en aandeelhouders - burgers van Deventer - en negeert het advies van de accountant om zware verliezen te nemen, maar de Raad van Commisarrisen onderneemt geen stappen om het bestuur ter verantwoording te roepen."