Beeld © JanJaap Rypkema

Gemeenten starten onderzoek naar Albero Zorggroep

2 Connecties

Relaties

7678

Organisaties

Albero Zorggroep
7 Bijdragen

Twee Gelderse gemeenten starten een onderzoek naar Albero Zorggroep in Angeren. De gemeenten Arnhem en Lingewaard kondigen deze week aan uit te gaan zoeken of miljoenen euro’s aan gemeentelijke zorggelden die Albero vanaf 2017 ontving, ook daadwerkelijk aan zorg zijn uitgegeven.

Afgelopen september stelde SP-fractielid Sarah Dobbe de gemeente Arnhem vragen over winstgevende zorginstellingen. Aanleiding voor de vragen was het onderzoek naar zorgcowboys dat Follow the Money dit jaar samen met KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio uitvoert. De vragen draaiden in het bijzonder om de in juni gepubliceerde lijst met buitengewoon winstgevende instellingen uit 2017 en de publicaties van FTM en Pointer in september over de Gelderse Albero Zorggroep. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem beantwoordde die vragen dinsdag 29 oktober per brief. Uit het antwoord blijkt dat de gemeente de instellingen op de lijsten van FTM en KRO-NRCV heeft gescreend en nu bepaalt naar welke bedrijven nader onderzoek nodig is.

Eén van de bedrijven op de lijst wordt in ieder geval nader onderzocht: Albero Zorggroep uit Angeren, de opvolger van De Karmel Wonen en Dagbesteding. Albero en haar voorganger leveren woonzorg en dagbesteding aan onder meer verstandelijk gehandicapten.

De instellingen zijn eigendom van zorgondernemers Teun en Joke Kaptein. Het echtpaar keerde eerder — en in strijd met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) — 1,5 miljoen euro aan dividend uit vanuit De Karmel aan een privé-vennootschap. De Kapteins ontliepen de consequenties van die winstuitkering door de zorg onder te brengen in een serie nieuwe bv’s. Minister Hugo de Jonge noemde de zaak een van de redenen om de wet zo aan te passen dat illegale winstuitkeringen ook bestraft kunnen worden wanneer een bedrijf stopt met leveren van zorg.

Ook de gemeente Lingewaard, waar Angeren onderdeel van is, onderzoekt of de declaraties van Albero Zorggroep wel in de haak zijn, zo meldt zij vandaag in De Gelderlander . Aanleiding voor het onderzoek zijn ‘grote zorgen’ over de rechtmatigheid van de hoge winsten die zorgbedrijven onder de Albero Zorggroep tot en met 2017 maakten.

In totaal gaat het voor de gemeente Arnhem alleen al om bijna 4,6 miljoen euro die tussen 1 januari 2017 en 1 oktober 2019 werd gedeclareerd door de zorg-bv’s van Albero en door voorloper De Karmel Wonen en Dagbesteding. Dat blijkt uit de brief die het College in antwoord op de vragen van SP-raadslid Dobbe aan de gemeenteraad verstuurde. Hoeveel de bedrijven in die periode declareerden bij de gemeente Lingewaard, is nog niet duidelijk. 

Het bestuur van Albero Zorggroep heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen van Follow the Money over het onderzoek. 

Schijnconstructies

Albero Zorggroep was in september onderwerp van een uitzending van KRO-NCRV’s Pointer en een artikel van Follow the Money. Dit omdat het bedrijf met haar bv De Kroon Zorginstelling opdook tussen de meest winstgevende instellingen uit 2017. Die winst leek in de jaarrekening over 2018 vrijwel helemaal verdwenen, maar Follow the Money ontdekte dat de bv van de totaalomzet van circa 4 miljoen euro bijna een miljoen euro doorbetaalde aan de holding Albero Zorggroep. In tegenstelling tot wat de naam van dat bedrijf doet vermoeden, is Albero Zorggroep BV formeel geen zorginstelling en betaalden de zorgbedrijfjes onder deze groep volgens de jaarrekeningen in 2018 samen zo’n 1,6 miljoen euro aan vergoeding ‘voor management, inzet en beheer’.

Eigenaren Joke en Teun Kaptein bleken de zorgbedrijven in 2018 ook voor ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf verkocht te hebben. Zij richtten Albero Zorggroep BV samen met hun zoon Job en schoondochter Dorieke op en lieten dat bedrijf hun zorg-bv’s kopen. Daardoor ontstond een schuld die de zorgbedrijven in beginsel zouden moeten aflossen.

Volgens de Kapteins was dat echter achteraf toch niet de bedoeling geweest en zou de schuld die per 1 januari 2019 nog in de boeken stond, nu in feite kwijtgescholden worden. Op vragen over waar de 1,6 miljoen euro die de zorgbedrijven jaarlijks aan Albero Zorggroep moeten betalen precies voor gebruikt werd, en wie ermee betaald werden, bleef een volledig antwoord uit. Ook wilde het bestuur van Albero niet zeggen of er aandeelhouders op de loonlijst van het bedrijf stonden.

Na de uitzending van Pointer en publicatie van het artikel, reageerde Albero Zorggroep op haar eigen website en kondigde het bestuur verschillende procedures aan tegen onder meer Follow the Money. Tot op heden is daaraan nog geen vervolg gegeven. Het bestuur van Albero Zorggroep heeft nog niet gereageerd op vragen hierover.