Gepensioneerde actuaris valt pensioenfondsen aan

De pensioenlobby heeft volgens de gepensioneerde actuaris Roland van Gaalen 'een blunder' gemaakt. Claims over de voordelen van beleggen kloppen niet.

De claims van pensioenfondsen over de voordelen van beleggen in aandelen kloppen niet. Met deze stevige claim gooit de gepensioneerde actuaris Roland van Gaalen een flinke scheut olie op het toch al vurige debat over de pensioenfondsen. Van Gaalen is net als de pensioenlobby - de Pensioenfederatie - uitgenodigd om op 31 maart  met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over de beleggingsprestaties van pensioenfondsen op de lange termijn.
Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat de gepensioneerde actuaris Van Gaalen berekeningen heeft gemaakt waaruit blijkt dat pensioenfondsen sinds 1985 beter af zouden zijn geweest als ze alleen in langlopende obligaties hadden belegd in plaats van in aandelen.

Het Kameroverleg - vergelijkbaar met de hoorzittingen over de woekerpolissen - volgden op een uitzending van het televisieprogramma Zembla op 5 februari. In die uitzending werd onthuld hoe de overheid en het bedrijfsleven vanaf het einde van de jaren tachtig grote grepen uit de pensioenkassen hebben gedaan om begrotingsgaten te kunnen dichten. Tegelijkertijd belegde pensioenfondsen steeds meer van hun kapitaal in aandelen. Door slecht beheer zouden de pensioenfondsen aanzienlijke rendementen zijn misgelopen (hier een samenvatting van het rapport).

 

Niet juist
Pensioenfondsen lieten daags na de uitzending van Zembla al weten zich niet met de inhoud te kunnen verenigen. Niet onterecht want daar bleek ook het een en ander niet aan te kloppen. Zembla baseerde zich op de berekeningen van zelfstandig consultant Frits Bosch en die bleken ondeugdelijk. Berekeningen van financieel adviesbedrijf Mercer toonden aan dat de sommetjes van Bosch 'fundamenteel onjuist' waren. 'Bosch zit er 650 miljard naast', zei Kick van der Pol, voorzitter van de Pensioenfederatie in een commentaar.

Bosch, die zelf geen actuaris is, excuseerde zich voor zijn falen en schreef de voorzitter van de Pensioenfederatie een open brief.

Volgens Van Gaalen, die vroeger werkzaam was voor pensioenspecialist en actuariskantoor Watson Wyatt, zou de Pensioenfederatie ook fouten hebben gemaakt in de cijfers die ze na de uitzending van Zembla aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de berekeningen is volgens de actuaris 'een blunder' gemaakt. De Pensioenfederatie zou geen rekening hebben gehouden met de rendementen uit de koerswinsten op obligaties waardoor het beleggen in aandelen veel voordeliger lijkt dan in werkelijkheid het geval is. Rendementen in aandelen worden wel op marktwaarde gebaseerd.

 

'Het is juist dat we geen koersrendementen opnemen, maar op de heel lange termijn geeft onze aanpak een prima benadering van de werkelijkheid', zei woordvoerder Bram van Els namens de Pensioenfederatie tegen het FD.