De macht van de zorgverzekeraars

Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe aanbieders om te laten zien dat het beter kon en vrijheid voor de patiënt om zelf een zorgverlener te kiezen. Lees meer

Die vrijheid staat ter discussie. De zorgverzekeraars, als beheerders van de premiegelden, willen meer macht om te bepalen waar het aan uitgegeven mag worden en meer invloed om zorgverleners te sturen middels contractafspraken.

Artikel 13 van de Zorverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat verzekeraars ook een vergoeding (van in de praktijk zo'n 80 procent van de prijs) moet betalen wanneer een patiënt kiest voor een zorgverlener zonder contract. Daar wilden de verzekeraars graag van af. Minister Edith Schippers loodste vorig jaar een wetsvoorstel door de Kamer dat artikel 13 zo wijzigt dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om die vergoeding te betalen. Daarmee kon de verzekeraar in feite bepalen welke zorgverleners economisch bestaansrecht houden en welke niet - en zou het een stuk makkelijker worden om in contracten vast te leggen hoe zorg precies verleend moet worden. Zorgverleners uit allerlei branches maakten zich zorgen over deze toename van macht van de verzekeraar en verzetten zich het afgelopen jaar heftig tegen de wetswijziging en zorgde in de Kamer bijna voor een kabinetscrisis en sneuvelde uiteindelijk in de senaat. Follow the Money publiceerde talrijke artikelen over dit proces. We laten het  daar niet bij zitten.

Follow the Money volgt de ontwikkelingen rond zorgverzekeraars op de voet en investeert in diepgaand onderzoek. Hieronder de resultaten van onze inspanningen.

43 Artikelen

Een gepeperd gesprek over de zorg — de video

Het ging er vorige week donderdag stevig aan toe tijdens het gepeperde gesprek over de zorg. Vier prominenten gingen in discussie over de vraag: hebben zorgverzekeraars nog bestaansrecht? De sprekers uitten stevige kritiek op marktwerking, concurrentie en de rol van toezichthouders. Er werden ook oplossingen aangedragen. Voor wie er niet bij kon zijn, bieden wij hier de volledige videoregistratie aan.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn zorgverzekeraars met regelmaat de steen des aanstoots. Zorgverleners klagen over onnodige administratieve lastendruk en controledrift die reikt tot in de spreekkamer. In opinieonderzoeken onder de bevolking blijkt het vertrouwen in de zorgverzekeraar laag. Zo gaf in een peiling van Maurice de Hond 60 procent van de ondervraagden aan maar al te graag terug te willen keren naar het ziekenfonds. Ook de politiek richt tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen haar pijlen op de verzekeraar. Diverse partijen hebben plannen om de macht van de zorgverzekeraar terug te dringen, concurrentie aan banden te leggen en het eigen risico van 385 euro te reduceren of zelfs af te schaffen. De beweging, onder aanvoering van de SP, die zorgverzekeraars wil afschaffen en vervangen door een Nationaal Zorgfonds heeft in korte tijd meer dan 240.000 sympathisanten verzameld. Kortom: de positie van de zorgverzekeraar staat onder druk.

Het vertrouwen in de zorgverzekeraar is laag

De architecten van het huidige zorgstelsel hebben verzekeraars de taak van regisseur toebedeeld. Van tijd tot tijd zijn zij de boemannen die ervoor moeten zorgen dat zinnige en zuinige zorg geleverd wordt, zodat de zorgkosten beheersbaar blijven. André Rouvoet, voorzitter van de belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, heeft het ook wel over 'hoeders van de solidariteit'. Concurrentie op prijs en kwaliteit zouden de mankementen waar het vroegere ziekenfonds mee kampte, moeten wegnemen. Hoe hebben zorgverzekeraars de taak die hen is toebedeeld invulling gegeven in de afgelopen tien jaar? En wanneer we alle kritiek in ogenschouw nemen, hebben zij dan nog bestaansrecht? Deze vragen vormden de aanleiding voor Follow the Money om een gepeperd gesprek over de zorg te organiseren. Op donderdag 26 januari vond dit gesprek plaats in Vondel CS, waar op de zolder de redactie van FTM is gevestigd. SP-politica Renske Leijten, zorgverzekeraar Chris Oomen van DSW, VvAA-directeur Edwin Brugman en zorgondernemer Jaap Maljers waren de sprekers. Onder leiding van FTM-hoofdredacteur Eric Smit en zorgjournalist Eelke van Ark kregen zij verschillende stellingen op zich afgevuurd, werden de belangrijkste problemen in kaart gebracht en keken zij welke oplossingen mogelijk zijn.

Oomen gaat los op NZa

Kritiek klonk er op de administratieve lastendruk waarmee de verzekeraar zorgprofessionals opzadelt. Daartegenover zette Chris Oomen de papierwinkel die toezichthouders over zijn DSW uitstorten. Op een toon waarvan de ergernis afdroop, las hij een brief voor die hij had ontvangen van de NZa en de ACM. De toezichthouders wilden precies weten welke inspanningen DSW heeft ondernomen om de behoefte van verzekerden aan nieuwe polissen in kaart te brengen. En dat terwijl er in totaal al 1200 polis combinaties mogelijk zijn. Het betoog van Oomen werd met een hard applaus uit de zaal beloond. Edwin Brugman vroeg aandacht voor de brief die Achmea aan de Tweede Kamer had gestuurd. In die brief hekelt de grootste verzekeraar van Nederland het verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars. Achmea stelt in de brief dat zij nooit zieken waren gaan verzekeren als zij hadden geweten dat winstuitkering niet tot de mogelijkheden zou behoren. De actie van Achmea deed ook tijdens het gepeperde gesprek veel stof opwaaien.

 

Chris Oomen kraakt de NZa

Constructieve finale 

De opzet van het gepeperde gesprek is dat de deelnemers niet alleen breken maar ook bouwen, precies zoals de missie van FTM luidt. Daarom besluiten we de avonden steevast met een constructieve finale. Hierin denken de sprekers in samenspel met het publiek na over oplossingen en worden voorbeelden genoemd van situaties of organisaties waar het juist goed gaat. Als fervent tegenstandster van zorgverzekeraars verraste SP-politica Renske Leijten ons niet met haar oplossing. Zij pleitte voor het afschaffen van de verzekeraar en het oprichten van een Nationaal Zorgfonds. In een pitch lichtte ze toe hoe zo'n Nationaal Zorgfonds eruit moet zien. Zorgondernemer Maljers meende dat er winst te behalen valt door over te gaan op andere organisatievormen. De zorgondernemer zou bijvoorbeeld graag een meer digitale relatie met zijn huisarts hebben.

Dit is slechts een selectie van de hoogtepunten uit het gepeperde gesprek over de zorg. Hieronder bieden wij de complete videoregistratie aan.

 

Op de hoogte blijven van de volgende FTM-debatten? Volg FTM of meld je aan voor de nieuwsbrief!

Jeffrey Stevens
Jeffrey Stevens
Jaagt op mensen en systemen die de Nederlandse zorg schade toebrengen.
Gevolgd door 738 leden