Gevallen zeepjeskoning opent de jacht op SNS Bank

Retailondernemer Bob Ultee maakte naam met zeepwinkelketen Sabon, maar ging in 2012 roemloos failliet. Nu opent hij de jacht op SNS Securities. Met de steun van zijn schuldeisers.

De rechtbank in Breda vormde afgelopen vrijdag het toneel voor een zeer opmerkelijk crediteurenakkoord. Voor het hekje van de rechter-commissaris verscheen ondernemer Bob Ultee die in 2012 zakelijk ten onder ging en eerder dit jaar ook persoonlijk failliet werd verklaard. In zijn slipstream een kwartet advocaten die met twintig vertegenwoordigers van crediteuren een akkoord moesten zien te bereiken over een schuld van ruim 42 miljoen euro. Dat lukte. Van de schuld bleef na enkele uren niet meer dan 42 duizend euro over. De schuldeisers gingen akkoord met het voorstel van team Ultee om het bedrag door duizend te delen. Op één schuldeiser na. ‘De enige partij die het voorstel verwierp was de SNS Bank,’ laat Ultee’s raadsman Pieter Dietz de Loos weten. ‘SNS werd echter door de rechter-commissaris overruled en is nu ook gebonden aan het akkoord’.

Claimprocedure

Wat de onwaarschijnlijke schuldafslag naar 1 promille van het totaal voor de crediteuren verteerbaar maakte, was het voorstel van Ultee om de schuldeisers mee te laten profiteren van de eventuele vruchten van zijn claimprocedure tegen…de SNS Bank. Volgens Dietz de Loos pleegde SNS Securities in 2012 ‘contractbreuk’ en is het onderdeel van de Utrechtse bank aansprakelijk voor de schade die het niet nakomen van de afspraken veroorzaakte. En die schade mag er zijn. Volgens Ultee was het verzaken van SNS Bank en SNS Securities de belangrijkste reden waarom in 2012 zijn beursfonds Brand FunDing in de afgrond stortte. Ultee heeft de schade door een accountant/schade-expert laten becijferen en deze komt uit op het enorme bedrag van 270 miljoen euro.
Schuldeisers kunnen meeprofiteren van Ultee's claimprocedure tegen de SNS Bank
Ultee richtte een claim b.v. op waarin de claim op de SNS Bank is ondergebracht. Crediteuren die meedoen – lees: meehelpen met financieren - krijgen de mogelijkheid om alsnog een belangrijk deel van hun schuld op Ultee te verhalen. In totaal kunnen schuldeisers via de claim b.v. maximaal 12,5 miljoen euro tegemoet zien. Als de claimprocedure mislukt, vervalt de schuld definitief. Volgens Dietz de Loos, zelf een oud-bankier, is er ‘een kleine vier ton’ als beginbedrag nodig om de juiste advocaten in te kunnen huren. Hij acht de procedure tegen SNS ‘behoorlijk kansrijk’. Of staatsbank ABN Amro – een van de schuldeisers van Ultee - van de gelegenheid gebruik maakt om een claim op te tuigen tegen collega staatsbank SNS, is nog niet bekend. ‘ABN Amro heeft in elk geval niet tegen gestemd en moet nog beraad voeren’, aldus de advocaat. 'We hebben bij de stemming rekening gehouden met (andere) eigen belangen die ook mee speelden. Overwegingen met betrekking tot claims zijn nu niet aan de orde,' mailt woordvoerder Ariën Bikker van ABN Amro. SNS bevestigt onder meer zijn stem tegen het akkoord. ‘We zijn in afwachting van en op het moment van dagvaarding zullen we ons beraden op stappen,’ laat woordvoerder Marcel Paapst weten. ‘Er is reeds geprocedeerd door Ultee tegen SNS,’ voegt hij daaraan toe. ‘Hier is Ultee toen in het ongelijk gesteld door de Rechtbank. Het is ons onbekend of er nieuwe feiten zijn.’

‘Het tientje van Bob’

De schuldendeal met de claim op SNS was niet het enige opmerkelijke aan de zitting in Breda. Ook de Autoriteit Financiële Markten kreeg een curieus rolletje toebedeeld. Ultee werd kort geleden keihard door de AFM om de oren geslagen. De toezichthouder oordeelde in september dat de voormalige zeepondernemer zich in 2012 op verschillende manieren schuldig had gemaakt aan koersmanipulatie en legde hem een boete op van in totaal 6 miljoen euro (hier de uitgebreide toelichting van de AFM). De toezichthouder toonde zich tegelijkertijd van zijn barmhartige zijde door rekening te houden met de hachelijke financiële omstandigheden van Ultee en bracht de kolossale boete terug naar de overzichtelijke omvang van 10 duizend euro. Daarmee werd de AFM schuldeiser van Ultee en het bedrag werd bij zijn curator aangemeld. De afstempeling die afgelopen vrijdag plaatsvond, geldt dus ook voor de AFM. Dit betekent voor Ultee dat er van de boete van 6 miljoen euro die de AFM hem in september oplegde, uiteindelijk niet meer dan een tientje overblijft. ‘Het tientje van Bob!,’ gilt Ultee verrukt door de telefoon. Een woordvoerder van de AFM laat weten dat de toezichthouder niet aanwezig was bij de zitting en nog op bericht van de curator wacht.
Van de boete van 6 miljoen euro blijft uiteindelijk niet meer dan een tientje over
Ondanks het verschrompelen van vrijwel de gehele boete is Ultee vastbesloten om tegen de straf van de AFM in beroep gaan. ‘Dit is een principezaak voor me,’ zegt Ultee. ‘De AFM heeft volgens mij de plank volledig misgeslagen. Ik heb ze destijds over alles ingelicht en ze hebben al mijn transacties goedgekeurd. Twee en een half jaar later is alles opeens anders. Dat is onacceptabel’.

Memoires

Het zijn absurde gebeurtenissen en onvoorspelbare manoeuvres waarmee het zakelijke leven van de geboren Rotterdammer is doorspekt. Althans, dit blijkt uit de memoires van de pas 36-jarige Ultee. De zeepbel luidt de titel van het 349 pagina’s tellende boek dat – niet geheel toevallig – afgelopen vrijdag verscheen. De subtitel – Het ene moment heb je alles, het volgende moment niets – maakt duidelijk dat Ultee ook zelf herhaaldelijk voor grote verrassingen wordt geplaatst. Ultee geeft op de achterflap aan dat het boek een voorname rol speelt bij zijn gevecht voor rehabilitatie. De lezer krijgt een goede indicatie waarom dat zo is. De zeepbel bevat naast uitvoerige beschrijvingen van een bizarre familiegeschiedenis ook kopieën van emailcorrespondentie tussen Ultee en SNS waaruit blijkt dat de bank zich op het laatste moment uit de deal draaide. Ultee beschrijft gedetailleerd hoe met dit besluit zijn zakelijke ambities de nek om werden gedraaid en uiteindelijk zijn zakelijke ondergang in werd geluid. Of de feiten uit het dossier van Ultee hard genoeg zijn om voor een forse schadevergoeding in aanmerking te komen, zal later in vermoedelijk de Utrechtse rechtbank duidelijk worden. In de woorden van advocaat Dietz de Loos: ‘deze geschiedenis gaat beslist een staartje krijgen’.