Logo Dokter Bosman

Logo Dokter Bosman © Dokter Bosman

GGZ-instelling Dokter Bosman lijkt van faillissement gered

De Amersfoortse GGZ-instelling Dokter Bosman lijkt gered van een faillissement. Het bedrijf is overgenomen door een investeringsmaatschappij. Maar veel vragen zijn nog steeds niet beantwoord.

Dokter Bosman zei het met bloemen. Afgelopen zaterdag kreeg het personeel van de zorginstelling op hun huisadres een boeket bezorgd. Op het bijgevoegde kaartje werd iedereen bedankt voor hun steun en inzet de afgelopen maanden: ‘We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Directeur Michiel Bosman staat onder het personeel niet bekend als een groot communicator. Dat de instelling in financieel noodweer verkeerde, moesten de meeste medewerkers via Follow the Money vernemen. Wat betekende de boodschap op dit kaartje nu weer? Was het bedrijf overgenomen? Of was er iets anders aan de hand?

Woensdag 13 november kwam eindelijk duidelijkheid. Via een persbericht werd gemeld dat investeringsmaatschappij DRB het bedrijf heeft overgenomen.

Het woord ‘overnemen’ duidt op een koop van alle aandelen, maar daarvan is in het register van de Kamer van Koophandel (nog) niets terug te vinden. Op donderdagochtend 14 november waren alle aandelen van Dokter Bosman – officiële naam: Bosman Gezondheidszorg Groep – nog in handen van een stichting waarvan Michiel Bosman (49), psychiater en oprichter van Dokter Bosman, de enige bestuurder is.

Dokter Bosman aan het infuus

Opmerkelijk is dat het persbericht geen details meldt. Hoeveel heeft DRB voor Dokter Bosman betaald? En in welke vorm: een koopsom voor aandelen? Een lening? Versterking van het werkkapitaal?

Dokter Bosman lost nu maandelijks een onbekend bedrag aan de fiscus af

Die vragen zijn relevant omdat uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Dokter Bosman over 2018 blijkt dat de GGZ-instelling er ultimo 2018 beroerd voor stond. Het werkkapitaal, dat eind 2017 nog ruim 4,8 miljoen euro bedroeg, was geslonken tot 751.000 euro negatief. Het eigen vermogen stond bijna 4 miljoen in de min en over 2018 was een nettoverlies geleden van 707.000 euro. Bovendien was niet voldaan aan het convenant dat de instelling had gesloten met huisbankier ABN Amro. De bank had dus alle reden om per direct alle kredieten op te vragen. Daarmee zou Dokter Bosman ophouden te bestaan.

Maar zover kwam het niet. ABN Amro legde recent Dokter Bosman aan het infuus –  een lening van 500.000 euro – waardoor het bedrijf weer aansterkte.

In het voorjaar van 2019 was het kantje boord: de Belastingdienst had zoveel geld tegoed van de GGZ-instelling dat die bij de rechtbank een aanvraag tot faillissement indiende. Op het laatste moment werd een schikking getroffen; Dokter Bosman lost nu maandelijks een onbekend bedrag aan de fiscus af.

De helft van de schuld kwijtschelden

Eerder meldde Follow the Money dat Dokter Bosman een bruto schuld had van in totaal 10,6 miljoen euro. Dat is inclusief een vordering van ABN Amro van 4,7 miljoen. Tegenover deze schuld staan inkomsten: geld dat Dokter Bosman van diverse partijen tegoed heeft, en geld dat de instelling verdient met de behandeling van cliënten. Bij elkaar is dat naar schatting 7,5 miljoen, zodat de ongedekte schuld ongeveer 3,1 miljoen euro bedraagt.

Op 31 juli stuurde de Helmondse investeringsmaatschappij DRB Participatie via zijn advocaat een brief naar alle schuldeisers van Dokter Bosman. De boodschap in het kort: DRB wil de Amersfoortse instelling redden, op voorwaarde dat alle schuldeisers water bij de wijn doen, en de helft van Dokter Bosmans schuld aan hen zouden kwijtschelden. Zo zou de regio Utrecht West genoegen moeten nemen met de helft van de in totaal ruim 950.000 euro die de regio van Dokter Bosman terug eist wegens te veel betaalde facturen.

Woordvoerders van de regio’s Utrecht West en Eemland (dat 200.000 euro aan te veel betaalde facturen terugvordert), laten FTM weten dat zij geen regeling met DRB/Dokter Bosman hebben getroffen en dat zij nog steeds het volledige bedrag opeisen. De regio Eemland laat voorts weten dat zij tot nu toe geen contact met Dokter Bosman hebben gehad. Voor maandag 18 november staat een gesprek op de agenda. ‘Dat wordt de eerste keer dat wij Dokter Bosman spreken,’ meldt de woordvoerder.

DRB Participatie heeft Dokter Bosman dus overgenomen zonder een overeenkomst met alle crediteuren. Dat roept vragen op. Was DRB’s brief van 31 juli aan alle crediteuren louter bedoeld om druk uit te oefenen, in de hoop dat de schuld zou verminderen als schuldeisers zouden inbinden?

Over het sluiten van vestigingen en het ontslaan van personeel zwijgt het persbericht

‘Kiezen voor continuïteit’

Vragen zijn er ook rond het bestuur en de raad van toezicht. Uit een investeringsmemorandum van DRB waarover FTM beschikt, blijkt dat DRB van plan was om de directie, onder wie oprichter en directeur Michiel Bosman, te vervangen. Ook zou de driekoppige raad van toezicht vervangen worden. De afgelopen weken bleek al dat Michiel Bosman had plaatsgemaakt voor een interim-directeur: Hein Roovers. Maar in het persbericht van woensdag voert alleen Michiel Bosman het woord namens het bedrijf. Uit niets blijkt dat hij geen bestuurder meer is. Wie leidt Dokter Bosman?

Hoe DRB Dokter Bosman wil redden, is niet duidelijk. Uit het eerder genoemde investeringsmemorandum van DRB blijkt dat de investeerder vestigingen wil sluiten en personeel wil ontslaan. Dat moet straks resulteren in een rendabele onderneming die in 2025 een omzet van 27 miljoen euro kan halen en een nettoresultaat van 5,2 procent – oftewel 1,4 miljoen euro winst. Maar over het sluiten van vestigingen en het ontslaan van personeel zwijgt het persbericht . Michiel Bosman zegt alleen dat hij voor DRB als overnamepartner heeft gekozen ‘omdat zij net als ik kiezen voor continuïteit; het belang van cliënten en medewerkers staat altijd voorop’.

Verborgen rampjaar

De allerbelangrijkste financiële vraag is deze: wat gebeurde er in 2016? In dat jaar kelderde het eigen vermogen van Dokter Bosman met 5 miljoen euro: van circa 2,5 miljoen positief naar circa 2,5 miljoen euro negatief. Er werd voor het eerst verlies geleden.

Dit had naar buiten kunnen komen in het jaarverslag 2016. Maar dat is tot op de dag van vandaag niet gepubliceerd. Dat 2016 een rampjaar was, werd pas duidelijk bij de publicatie van het jaarverslag 2017 dat in strijd met alle wetten en regels pas in augustus 2019 bij het ministerie van VWS gedeponeerd. Zo bleef lang voor de buitenwereld verborgen hoe slecht de Amersfoortse GGZ-instelling ervoor stond.

Follow the Money tracht al drie weken deze vragen beantwoord te krijgen. Afgelopen woensdag ging wederom een lange lijst vragen naar de advocaat van DRB en Dokter Bosman. Een gesprek met DRB en Dokter Bosman is al twee keer afgezegd.

Voor de zorg, met name de jeugdzorg, is het goed nieuws dat Dokter Bosman is gered. Maar het is de hoogste tijd dat de directies van de instelling en de investeringsmaatschappij volledig openheid van zaken geven. Het gaat tenslotte om zorggeld.