Ghana het nieuwe pedo-paradijs

1 Connectie

Relaties

Arthur Paes
1 Bijdrage

Een Limburgse miljonair wordt beschuldigd van verkrachting van een Ghanees meisje. Het Afrikaanse land geniet grote populariteit bij Westerse pedofielen.

Onthullend verhaal in OneWorld Magazine. Ghana is niet alleen een doorvoerhaven van drugs, het blijkt zich in hoog tempo te hebben ontwikkeld als het nieuwe paradijs voor kindersekstoerisme nadat landen als Brazilië en Thailand hun wetgeving hebben aangescherpt. Het land blijkt zeer in trek bij Nederlandse pedofielen. De auteur van het artikel, Sanne Terlingen, beschrijft in haar reportage hoe Nederlandse mannen onder elkaar opscheppen over de jeugdigheid van hun 'veroveringen'.
 Maar het blijft niet bij een abstracte aanklacht. Terlingen beschrijft ook een opmerkelijk, concreet geval van vermeend kindermisbruik door een Nederlander. Een Ghanees meisje van 17 heeft een rechtszaak aangespannen tegen een niet bij name genoemde Nederlandse miljonair uit Limburg wegens verkrachting. Een citaat uit het artikel:  'Ik was acht jaar toen de Nederlander me voor het eerst verkrachtte. Hij deed of hij zich over me ontfermde en betaalde mijn schoolgeld. Altijd als hij in Ghana was, moest ik naar hem toekomen om het geld op te halen. Dan moest ik bij hem slapen.'

Schikking

Dat de familie van het meisje een zaak aanspant – Terlingen zegt bij een zitting van de reachtbank aanwezig te zijn geweest – blijkt uitzonderlijk, zeker tegen een westerling. Er is slechts een keer eerder een kindersekstoerist veroordeeld in Ghana. 'Zulke zaken worden meestal buiten de rechtszaal met geld geschikt,' citeert de journaliste de coördinator van de Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child.
 De 'Limburgse miljonair' en zijn advocaat ontkennen in OneWorld de aantijgingen. De man in kwestie zegt het meisje nooit seksueel te hebben misbruikt. Hij stelt dat haar familie het verhaal heeft verzonnen om geld af te persen. Om die reden zou het strafrechtelijk onderzoek zijn gestaakt.
 Hoewel in het artikel de naam van de Limburgse miljonair niet wordt genoemd, blijkt uit Ghanese online-archieven dat het gaat om Arthur PDeze Nederlandse vastgoedmiljonair is woonachtig in het Belgische M. en is tevens 'koning' van een provincie in Ghana.

Bizar

P. is het middelpunt van een bizarre zaak die inmiddels het nodige opzien heeft gebaard in de Ghanese pers. In het op GhanaNation.com en ModerGhana.com gepubliceerde artikel "Confessions Of A Defiled Minor LAWYER FORCED ME TO LIE! (1)" van 20 maart 2012, geschreven door de in Ghana bekende onderzoeksjournaliste  Anas Aremeyaw Anas, vertelt het meisje in kwestie dat zij door een aan P. gelieerde advocaat werd gedwongen een verklaring af te leggen waarin ze haar beschuldigingen introk. Vervolgens zou de advocaat 'als schikking' geld op haar bankrekening hebben gestort. Ook dit zou in opdracht van P. zijn gebeurd.
 Eerder werd P. van verkrachting beschuldigd door zijn voormalige werknemer Jan Wubbeling en diens Ghanese vrouw Eunice. In oktober 2011 oordeelde een rechtbank in de hoofdstad Accra echter dat hun aantijgingen smadelijk waren. Het echtpaar werd volgens een bericht van 10 oktober 2011 op Ghanaweb verboden om zich in de media verder over P. uit te laten.
 Maar daarmee was de kous niet af: in maart 2012 bleek namelijk dat de advocaat die het echtpaar tegen P. had verdedigd in het geheim ook voor P. werkte. Sterker, het was dezelfde advocaat die in opdracht van P. het slachtoffer zou hebben bewogen haar verklaring in te trekken. Tegen deze advocaat is nu een klacht ingediend. Overigens worden de Wubbelings er op hun beurt weer van verdacht betrokken te zijn bij een adoptieschandaal. Het paar zou zich hebben verrijkt bij het regelen van een adoptie door een echtpaar in Nederland, zo meldt een bericht van 10 januari 2011 in de publicatie The Ghanaian Journal.

Koning in Ghana

Van mijnwerkerszoon in Limburg tot koning in Ghana en kasteelheer in België. Het levensverhaal van P. is wonderbaarlijk. Geboren in een straatarm gezin, boekte hij dankzij vasthoudendheid en ondernemerschap opmerkelijke succes in het  vastgoed. Althans, dat is het beeld dat P. graag cultiveert. De ogenschijnlijk gemoedelijke Limburger profileert zich in de media (o.a. bij Ivo Niehe, de EO en RTL) graag als een eenvoudig, doch edel weldoener, die als 'koning T. N. K. Arthur P. D.'  van de provincie S. de harten van de lokale bevolking heeft weten te stelen. Koning P. stichtte scholen, installeerde waterpompen en voorzag ziekenhuizen van de nodige apparatuur. Ook in Ghanese media wordt P. daarom geprezen.
Maar mensen die iets langer met hem spreken merken dat P. een stuk minder vriendelijk wordt als er wordt doorgevraagd naar de herkomst van zijn vermogen, dat door Quote wordt geschat op €21 tot €25 miljoen. P. begon zijn loopbaan ooit met de handel in juwelen en diamanten, maar zijn fortuin verdiende hij naar eigen zeggen met vastgoed. Waarmee precies blijft echter schimmig.

Moordaanslag

In 2010 raakte P. in de Ghanese pers in opspraak na klachten over de manier waarop hij zijn werknemers zou behandelen. Volgens P. waren de beschuldigingen echter afkomstig van ontslagen personeel van zijn hotel. P. is behalve koning van het gebied Somey ook eigenaar van het African Royal Beach Hotel in de Ghanese hoofdstad Accra.
Een van die werknemers is dezelfde Jan Wubbeling die P. van verkrachting beschuldigt, voormalig directeur van zijn hotel in Accra. Volgens P. heeft Wubbeling het op zijn leven voorzien. Eind 2010 zou men getracht hebben P. te vergiftigen in zijn eigen hotel. In een interview met de Telegraaf  van 11 januari 2011 beweerde P. dat Wubbeling achter de raadselachtige moordaanslag zat. Op Quotenet  herhaalde hij deze verdenking. Wubbeling werd gearresteerd, maar ontkende enige betrokkenheid en beschuldigde P. ervan de politie te hebben omgekocht.
Het is niet de eerste keer dat het African Royal Beach Hotel het toneel is van strijd. In 2006 voerde P. een heftig gevecht om het eigendom van het hotel, toen nog Dutchotel geheten, met toenmalig ceo en aandeelhouder Nico van Staalduinen. P. won uiteindelijk.
 De Limburgse koning is in Ghana dus niet zo geliefd als hij doet voorkomen. Met name in de kleine Nederlandse gemeenschap leeft er nogal wat wrok jegens hem. De beschuldigingen aan zijn adres moeten dus kritisch worden bekeken. Of P. schuldig wordt bevonden, moet nog blijken. In tegenstelling tot wat hij zegt, is volgens OneWorld het strafrechteljk onderzoek tegen hem nog niet afgerond. Maar P.'s zaak wordt er niet sterker op als wordt bewezen dat hij zijn advocaat inderdaad opdracht heeft gegeven het meisje tot een valse verklaring te dwingen.
Update (woensdag 4 juli, 15.00)

In afwachting van meer duidelijkheid in bovenstaande kwestie waarover Ghanese media hebben bericht, heeft FTM besloten de naam van de betrokken persoon onherkenbaar te maken. Tot die tijd is ook de mogelijkheid om te reageren uitgeschakeld.

Het artikel van FTM spreekt zich niet uit over de schuldvraag, maar heeft louter geconstateerd dat er in diverse Ghanese en Nederlandse media over verschillende aspecten van deze kwestie is geschreven. Volgens betrokkene loopt er in Ghana noch een strafrechtelijk, noch een civiele zaak tegen hem nadat het Ghanese Attorney's General Department heeft vastgesteld dat de beschuldiging tegen zijn persoon onderdeel van een frame up zijn. De advocaat van het meisje en een betrokken officier van justitie in deze zaak ontkennen dat en stellen dat het onderzoek nog steeds gaande is. De betrokkene stelt daartegenover dat dit niet het geval is en dat er alleen sprake is van onderzoek naar de valse aangifte.

Volgens betrokkene is er sprake van een kwalijke opzet waarmee een voormalige werknemer door middel van valse beschuldigingen betrokkene schade wil berokkenen om zo alsnog betwiste bezittingen in handen probeert te krijgen.