Goedkoop Europees krediet moet Spaans mkb redden

De Europese Commissie schiet Spaanse bedrijven met minder dan 250 werknemers te hulp met een goedkoop extra miljardenkrediet. Of deze hulp het zieltogende Spaanse mkb tot leven kan wekken is de vraag. De klanten zitten werkloos thuis en veel hoogopgeleide jongeren vertrekken.

De economieën van Zuid-Europa lopen vast door de massale werkloosheid. Officieel zit een kwart van de beroepsbevolking thuis. De jeugdwerkloosheid omvat meer dan de helft van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Zijn ze hoogopgeleid, dan verlaten ze massaal hun land, waar ze geen toekomst meer zien. Door de hoge werkloosheid kampen de economieën met een hoge vraaguitval, ook de forse loonsverlagingen van de afgelopen jaren hebben daar geen goed aan gedaan. De Spaanse consument heeft in elk geval geen euro meer te besteden. Kleine en middelgrote Spaanse bedrijven lijden natuurlijk onder deze situatie, te meer daar de Spaanse bankensector buitengewoon terughoudend is met nieuwe kredieten. De bancaire sector heeft heel andere - balanstechnische - problemen het hoofd te bieden en is zelf met een overlevingsslag bezig. Geen wonder dat Brussel zich zorgen maakt over het Spaanse midden- en kleinbedrijf, dat zijn toegang tot goedkoop krediet geblokkeerd ziet. Hulp is nodig, oordeelt men daar dan ook.

Omvangrijk steunprogramma mkb

In een persbericht van 26 januari kondigt de Europese Commissie een steunprogramma aan voor de mkb-bedrijven in Spanje, in de vorm van goedkoop krediet ten bedrage van 3,2 miljard euro. Een programma dat deel uitmaakt van een Europees Investeringsplan om de vastgelopen economieën te ondersteunen. Opmerkelijk genoeg beklaagde de president van de de Europese Investerings Bank - de EIB, niet te verwarren met de ECB -, de Duitser Werner Hoyer, zich er diezelfde dag in de media over dat de ministers van Financiën van de EU vinden dat er te weinig rendabele projecten zijn. Volgens Hoyer moet het geen enkele moeite kosten om die ruim driehonderd miljard euro van Commissievoorzitter Juncker te halen [Juncker beloofde tijdens zijn verkiezingstoernee dat hij dat bedrag zou investeren in de economie van de eurozone, red.]. Er zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren, zei Hoyer zelfs, met een verwijzing naar de anderhalf procent van hun bbp die Azië en de VS investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Er ligt nu dus een investeringsplan om 3,2 miljard euro te investeren in het Spaanse mkb, dat met de nodige hefboom kan worden verhoogd naar 5,3 miljard euro, nog steeds volgens bovengenoemd persbericht. De, Finse, eurocommissaris die gaat over Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, Jyrki Katainen zei daarover: 'Het mkb, van Madrid tot Barcelona en Bilbao, zal gemakkelijker toegang krijgen tot goedkoop krediet, waardoor investeringen en groei kunnen toenemen.' Hij noemde het 'groot nieuws' voor de Spaanse economie, de Europese economie en werkgelegenheid en voegde daaraan toe, dat 'Spanje' het goede voorbeeld gaf met dit mkb ondersteuningsplan. Geld afkomstig uit Brussel, uit de EU-budgetten voor regionale ondersteuning, zei hij er wel bij. Dat kan niet anders, Spanje heeft zelf geen geld. Of de Spaanse consument de middelen heeft om de producten af te nemen die door de Spaanse bedrijven geproduceerd gaan worden met deze voorgenomen kredietverlening moet nog worden bezien. En zonder Spaanse koopkracht blijven de spullen in de schappen liggen. Daarover zeggen de aangekondigde plannen niets.
Eurocommissaris Creţu noemt het Plan 'efficiënt' nog voordat het van start is gegaan
De commissaris die gaat over de besteding van Regionale Steunfondsen, de Roemeen Corina Creţu, noemde het mkb-plan 'innovatief' en 'een efficiënt EU-financieringsinstrument' en riep andere EU-landen op het Spaanse voorbeeld te volgen. Dit EU-financieringsinstrument al efficiënt noemen nog voor het van start moet gaan, is wellicht wat voorbarig. Het Europees Investeringsfond heeft, als onderdeel van de EIB, in 2013 circa 72 euro miljard geïnvesteerd, waarvan 64 miljard euro binnen de EU, vooral in zwakke Zuid- en Oost-Europese regio's. In 2014 zou er 77 miljard euro zijn geïnvesteerd. Of die investeringen rendement hebben opgeleverd, is niet duidelijk. In een evaluatierapport uit juni 2014 over de periode 2003 tot en met 2013 wordt over de effectiviteit van TA (Technical Assistance) van de EIB opgemerkt: 'TA is relevant to EU/EIB objectives, but less often to national/local/regional and promoter/recipient objectives and needs.' Terwijl dat laatste toch de bedoeling is. Ook het rendement op eigen vermogen van het Europees Investeringsfonds houdt niet over. Over 2013 bedroeg dat rendement slechts iets meer dan vier procent, wat vanuit algemeen risico/reward-beleggersperspectief uitzonderlijk laag genoemd mag worden.

Mkb banenmotor economie

De woordvoerder namens de Europese Commissie benadrukte verder dat het mkb belangrijk is in de eurozone, als motor van economische- en banengroei. Tweederde van alle werkgelegenheid wordt gecreëerd in het mkb, in Spanje ligt dat percentage zelfs op driekwart en worden de meeste nieuwe banen in het mkb gevormd, zo schrijven de opstellers. Dit mkb-plan complementeert Juncker's European Fund for Strategic Investments (EFSI), dat recent is gevormd en komt bovenop de reeds bestaande Europese financieringsprogramma's zoals 'Connecting Europe Facility, Horizon 2020' of het 'COSME' programma. Opvallend is dat al dit soort fondsen worden geleid door Zuid- en Oost-Europeanen. De Portugese eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, Carlos Moedas is verantwoordelijk voor eerstgenoemd fonds; de eurocommissaris Interne Markt Elżbieta Bieńkowska, een Poolse, voor het COSME programma. Opvallend is verder ook dat veel van dit soort mensen uit sociaal-democratische burelen afkomstig zijn en het grootste deel van hun leven in overheidsdienst hebben gewerkt. De Portugees Carlos Moedas is een uitzondering.
Europese belastingbetalers staan mede garant voor de kredieten aan het Spaanse MKB
De financieringskosten van de beoogde kredieten voor het Spaanse mbo kunnen zo laag zijn, omdat het Europese Investeringsfonds een deel van de risico's overneemt. De eerste kredieten worden deze zomer verwacht. Of het helpt om de vastgelopen financiering aan het Spaanse mkb vlot te trekken, banen- en echte economische groei zullen opleveren zullen we moeten afwachten.