Goldman Sachs bonust door

4 Connecties

Vooral de Amerikaanse bank Goldman Sachs lapte in Groot-Brittannië de smeekbedes van publiek en overheden om de beloning van zijn bankiers te beperken aan zijn laars.

In 2012 steeg de totale beloning van Goldman Sachs' 115 Britse bankiers met 77 procent. Gemiddeld kreeg een bankier in dat jaar $4,67 miljoen op zijn rekening overgemaakt. In 2011 was dat nog 'slechts' $2,64 miljoen. Ook bij Citigroup (+32 procent, gem. $4,11 miljoen) was het feest. Bij Bank of America en JP Morgan Chase daarentegen zakte de gemiddelde executive compensation met respectievelijk 2 en 3 procent. Dat blijkt uit cijfers die de bank heeft vrijgegeven en zijn samengesteld door Bloomberg. De informatie over de beloning van bankiers werd op de valreep van 2013 bekendgemaakt dankzij Europese regelgeving. Cijfers over 2013 worden in de loop van dit jaar bekend gemaakt. De Amerikaanse banken moeten niet alleen de gezamenlijke beloning van hun Europese senior management openbaar maken, maar ook die van personeel dat in een controlerende functie werkt en die van invloed kan zijn op het risicoprofiel van de bank. De Europese Bank Autoriteit (EBA) wil de bonusregeling van bankiers aan banden leggen en vanaf 2015 beperken tot maximaal twee keer het vaste jaarsalaris. De EBA zie exorbitante bonusregelingen als een van de 'perverse prikkels' die de financiële crisis veroorzaakten. De maximering van het salaris geldt voor alle zogenoemde 'risk-takers' die meer dan 500.000 euro verdienen. Banken kunnen echter om uitzondering verzoeken voor personeel dat tot 1 miljoen euro wordt beloond. In de Londense City is veel weerstand tegen de salary cap. De Britse minister van financiën George Osborne wil juridische stappen ondernemen tegen de EBA-maatregel. In het financiële centrum werken 2700 bankiers die in 2012 meer dan een miljoen euro verdienden. De Britten vrezen dat de positie van hun financiële centrum achteruit gaat als Europa de bonusregelingen beperkt. De hoge beloning van de Goldman Sachs bankiers was overigens voor een deel te danken aan de gestegen beurskoers van de bank.