Griekenland ligt ver achter op schema

2 Connecties

Een vertrouwelijke analyse van de EU laat zien dat er in de komende jaren nog veel meer steun naar Griekenland zal moeten.

Een uitgelekte analyse van de Griekse schuldensituatie laat zien dat Griekenland totaal niet op schema ligt. Zelfs onder het optimistische scenario heeft Griekenland nog €50 miljard nodig boven op de €134 miljard tot 2014 waar nu over wordt onderhandeld. In dit ‘baseline’ scenario wordt ervan uitgegaan dat de Griekse economie in 2013 stopt met krimpen en weer begint te groeien. Traditiegetrouw, want dit wordt elk jaar opnieuw geprognosticeerd door de economen van de Europese commissie.

 

Fikse tegenvallers worden in de analyse geconstateerd. Het herkapitaliseren van de Griekse banken gaat niet €30 miljard, maar €50 miljard kosten en privatiseringen zijn vertraagd, waardoor in plaats van €50 miljard aan opbrengsten in 2020 er maar €30 miljard wordt verdiend. 
 
Een alternatief - en realistischer - scenario schetst een minder florissant beeld. In dit scenario daalt de schuld/bbp ratio naar 160 procent in 2020, ruim boven de target van 120 procent van het IMF. Griekenland heeft in het alternatieve scenario nog €245 miljard nodig tot 2020. Veel meer dan waar nu over wordt onderhandeld. 
 
Grafiek 1: Griekse staatsschuld/bbp ratio (Bron: EU analyse)
 
Doordat de EU keiharde bezuinigingen en loonsverlagingen eist om de ‘competitiviteit’ te herstellen krimpt de economie. Op de korte termijn wordt de schuld/bbp ratio hierdoor alleen maar groter. ‘There is a fundamental tension between the program objectives of reducing debt and improving competitiveness, in that the internal devaluation needed to restore Greece competitiveness will inevitably lead to a higher debt to GDP ratio in the near term,’ schrijven de analisten.