Griekenland wordt Weimarrepubliek 2.0

Wordt Griekenland de nieuwe Weimarrepubliek? Das Handelsblatt meent van wel. De grootste Duitse zakenkrant pleit dan ook onverkort voor op economische groei gerichte hulpplannen aan de Grieken.

Het is altijd bijzonder als een broodnuchtere zakenkrant uit Duitsland zoals Das Handelsblatt rept van Weimar-achtige toestanden ter duiding van een crisis. Wie een beetje historisch besef heeft, weet dat de doorsnee Duitse zakenman niet graag te koop loopt met deze deplorabele economisch-politieke periode ten tijde van de Weimarrepubliek tussen 1918 en 1933.

 

De Weimar-republiek moest immers van start gaan met de vernederende eisen, zoals die waren opgesteld in het Dictaat van Versailles in 1919. Zo kreeg Duitsland als verliezer van de Eerste Wereldoorlog maar liefst 200 miljard goudmark aan herstelbetalingen opgelegd. Omdat de rijke industriegebieden verloren gingen, kon het land onmogelijk aan deze eisen voldoen.

 

Met als gevolg hyperinflatie en politieke chaos. De politici van de Weimarrepubliek die het Verdrag van Versailles tekenden, werden door de communisten en nazi's voor landverraders uitgemaakt en verloren uiteindelijk de macht. Daarmee werd de kiem gelegd voor een nieuwe oorlog.

 

Griekenland dreigt nu een soortgelijk lot te ondergaan. De minimumlonen zijn onder het bestaansminimum gezakt, Honderdduizenden mensen worden ontslagen, de industriële productie is ingezakt met meer dan 15 procent en een verarming dreigt over grote lagen van de bevolking. En dat terwijl de Europese banken met miljardensteun overeind worden gehouden met behulp van goedkope ECB-leningen zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan.

 

Brandgevaarlijk

Zo bezien, is de kop 'Weimar-achtige verhoudingen bedreigen Griekenland' boven het uitgebreide commentaar van das Handelsblatt niet zo gek. Volgens het vanuit Düsseldorf gemaakte financiële dagblad is de crisis in Griekenland net zo uitzichtloos als ten tijde van de Weimar-republiek. Zeker nu in Griekenland opnieuw verkiezingen voor de deur staan na het mislukken van formatiebesprekingen.

 

De situatie is brandgevaarlijk volgens een analyse van Das Handelsblatt: zonder regering stevent Griekenland in de zwaarste crisis van zijn bestaan af op de afgrond, terwijl de bevolking in ellende wordt ondergedompeld. De politieke successen van extremisten zijn een voorbode van een sociale explosie in het land.

 

Das Handelsblatt rakelt vervolgens wat simpele wapenfeiten op over de ernst het Griekse drama: elke dag gaan 900 banen verloren, 22 procent van de Grieken is werkloos en onder de jeugd is dat meer dan de helft en een werkloosheidsuitkering van 360 euro wordt hooguit een jaar uitbetaald en bijna 700 duizend burgers van het in totaal bijna 11 miljoen zielen tellende land moeten zich redden zonder inkomen.

 

Politieke rattenvangers

En aangezien mensen in nood ontvankelijk zijn voor verleiding, beleven politieke rattenvangers hoogtijdagen in Griekenland, zo luidt het commentaar van Das Handelsblatt. Bijna vier op de tien Griekse kiezers gaven hun stem bij de verkiezingen van 6 mei aan een links- of rechts-extremistische partij. Toorn en boosheid, niet verstand bepalen de stembusuitslag.

 

Daarmee voltrekken zich steeds meer gebeurtenissen in Griekenland die doen denken aan de politieke verhoudingen tijdens de Weimarrepubliek: knokploegen van Neo-Nazi's die jacht maken op donkerkleurige migranten, burgerwachten die het recht in eigen hand nemen, brute straatgevechten tussen 'chaoten' en communisten. Dat allemaal zijn de hatelijke uitwassen van de crisis. Mensen worden er door murw geslagen en beroofd van hun hoop op betere tijden.

 

Het financieel-economische hongerrantsoen ruïneert het land, die in economisch, politiek en maatschappelijk opzicht steeds meer aan kracht en cohesie verliest als gevolg van de steeds forsere bezuinigingen, zo stelt Das Handelsblatt.

 

Tijd voor scherpe koerswijziging

Hoog tijd dan ook voor een scherpe koerswijziging ten aanzien van Griekenland, zo bepleit de grootste zakenkrant van de Bondsrepubliek. Griekenland heeft niet alleen dringend behoefte aan begrotingsdiscipline en structurele hervormingen maar ook aan groei-impulsen vanuit de EU. Duitsland zal samen met de andere eurozonelanden juist massief in Griekenland moeten investeren.

 

Want als er niets gebeurt, dan komt de democratie in Griekenland zeker in gevaar. En de naschokken van zo'n explosie zouden wel eens ver buiten Griekenland goed voelbaar zijn, zo waarschuwt Das Handelsblatt tot slot.