Griekse crisis: wie niet horen wil, moet maar voelen

8 Connecties

Relaties

Griekenland Europa Eurocrisis Trojka Grexit Tsipras

Organisaties

ECB

Werkvelden

Economie

En wéér kwamen partijen er niet uit. De Griekse crisis is als een gebed zonder end. De trojka heeft de Grieken nu tot donderdag de tijd gegeven om met een acceptabel plan te komen. Als de Grieken slim zijn komen ze met een definitief plan.

De Grieken hebben geen nieuw plan ter tafel gebracht, gisteren. Daarmee was de extra ingelaste top ven regeringsleiders van de eurozone in feite overbodig. Er komt nu een nieuwe top aanstaande zondag en de Grieken hebben tot donderdagavond de tijd gekregen om de voorstellen van de trojka te accepteren.

Schuldige

De meeste media leggen de schuld van het mislukken van de onderhandelingen bij de Grieken. Ik niet. De Grieken hebben geen keus. Ik adviseer de Grieken om eieren voor hun geld te kiezen en een geordend vertrek uit de eurozone voor te bereiden. Dat is in het belang van alle partijen: niet alleen voor de Grieken, maar ook voor de EU als geheel. In deze column zal ik uitleggen waarom. Meer dan vijf jaar mismanagement door de trojka van deze crisis is genoeg. Prioriteit moet het creëren van groei zijn. Het strenge bezuinigingsbeleid van de trojka staat daar haaks op. De Griekse economie is eenvoudigweg te zwak om deel te blijven uitmaken van de eurozone met de euro als veel te dure eenheidsmunt voor het land. Ook zijn de Griekse instituten te zwak om te voldoen aan een volwaardig eurozoneland, iets wat overigens voor meerdere zuidelijke en oostelijke eurozonelanden geldt, maar dat terzijde. Griekenland kan niet én in de euro willen blijven én niet willen hervormen, dat is een onmogelijke combinatie. Stop er dus maar mee en los je interne problemen op eigen wijze op. Ook een Griek kan van een vierkant geen cirkel maken.
De markten houden allang rekening met een eventueel vertrek van Griekenland

Plan B

De markten houden allang rekening met een eventueel vertrek van Griekenland en de gevolgen van een grexit voor de financiële markten zal dan ook beperkt zijn. De gevolgen voor SYRIZA-achtige bewegingen in andere programma-landen, zoals Podemos in Spanje, kunnen wel significant zijn, maar dat is een andere zaak, waar de Grieken zich niks van aan zouden moeten trekken. Zij moeten eerst en vooral nu hun eigen problemen oplossen. De Griekse regering moet er nu voor zorgen dat de banken zo spoedig mogelijk weer open gaan en om te beginnen per decreet afkondigen dat de euro's die nu nog op de bank staan per direct worden omgezet in drachmen. De Grieken moeten nu al hun energie richten op het weer op orde krijgen van hun economie. De aflossingen en rentebetalingen worden opgeschort en de privatiseringen tegen afbraakprijzen worden met onmiddellijke ingang stopgezet. Zuur dat we het gegeven geld kwijt zijn, maar dat zijn we toch en doorgaan met dit geldinfuus betekent uiteindelijk maar één ding: de rekening wordt nóg hoger. Stoppen dus daarmee.

'Solidariteit'

De Grieken - op hun beurt - hebben niets te verliezen en van Europese solidariteit hoeven ze het ook niet te hebben. Lees bijvoorbeeld wat de Litouwse premier Dalia Grybauskaite gisteravond zei over de Grieken, na afloop van de top: [embed]https://twitter.com/SonyKapoor/status/618670222342520832[/embed] Ik vind dat werkelijk ongehoord en ongelofelijk. Hoe durf je dat te zeggen tegen een land wat financieel, economisch en sociaal volledig aan de grond zit? Dit betekent, dat van onderlinge solidariteit, Europese eenheid of vergevingsgezindheid geen sprake is.
Niet eerder werd zo duidelijk gedemonstreerd dat er géén Europees volk bestaat
Niet eerder werd zo duidelijk gedemonstreerd dat er géén Europees volk bestaat. Het is ieder voor zich en God voor ons allen in de EU, dat toch al twee 'snelheden' kent met een groep landen die wél en een groep landen die niet de euro voert.

Drachme

Griekenland moet onmiddellijk maatregelen treffen om een nieuwe munt in te voeren en een eind maken aan de inhumane toestand die het land teistert. Volgende week zijn de bankloketten echt leeg en in dat geval komt de economie volledig tot stilstand. Dat is ook precies de taktiek der verschroeide aarde die de trojka voert: Griekenland wordt als een citroen uitgeknepen. Het land moet en zal gehoorzamen aan de eisen van de trojka, want toegeven aan de Grieken betekent dat ook andere landen eisen gaan stellen. Griekenland moet zo rap mogelijk uit deze twilight zone en een begin maken met een herstel van haar economie.
Griekenland wordt als een citroen uitgeknepen
Dit is wat er zou moeten gebeuren, maar zo zal het waarschijnlijk niet gaan. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat de EU - in nauwe samenspraak met de VS - een grexit zal laten gebeuren ook al wijzen alle tekenen daarop en heeft het geen consequenties meer voor de Europese economie of bankensector [die hebben hun risico immers afgewenteld op de belastingbetaler van de eurozone, JW]. Een mogelijk compromis zou er dan zó uit kunnen zien: de Grieken gaan akkoord met de voorstellen van de trojka in ruil voor steun uit het permanente noodfonds ESM (Europese Stabiliteits Mechanisme). Daarmee bereiken de Grieken hun voornaamste doel - schuldafboeking - omdat de looptijden van dat fonds véél langer zijn en de rentes lager. En de trojka kan ook tevreden zijn, want Griekenland houdt zich dan aan de 'afspraken'.  Maar het zal uitstel van executie betekenen. Het zal niets veranderen aan de zwakke onderliggende structuur en de sociale ellende worden niet geringer, maar erger.

Europese waarden

Het is werkelijk onvoorstelbaar om te moeten constateren hoe de duurbetaalde Brusselse technocraten redeneren en handelen. Blind voor de sociale ramp die zich voor hun ogen voltrekt. Ik heb er geen woorden voor en ben buitengewoon verontwaardigd. En ook teleurgesteld in mijn eigen regering, die op meerdere fronten meewerkt aan het in standhouden van deze humanitaire ramp. Dit zijn niet de Europese waarden van grenzeloze solidariteit en eenheid in verscheidenheid, die Robert Schuman en Jean Monnet destijds voor ogen hadden. De euro is een splijtzwam gebleken en geen bindmiddel. We moeten er van af, hoe eerder hoe beter. En ja, dat geldt ook voor ons land.   Lees meer over Griekenland en de EU in het Griekenland in Europa dossier van Follow The Money