Griekse regering onderzoekt hoge aantal spookuitkeringen

  1 op de 10 Griekse pensioenuitkeringen heeft een spookstatus. Reden genoeg voor de regering-Samaris om onder internationale druk de strijd tegen de welig tierende corruptie in Griekenland op te voeren.

  Corruptie is één van de groot gesels die Griekenland treft en toch lijkt Vrouwe Justitia in de Helleense Republiek er niet door worden aangespoord om omkoping en fraude aan te pakken. Die bittere constatering trekt Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

   

  Sla de Griekse kranten er maar op na, aldus het Zuidduitse dagblad, en tel het hoge aantal berichten over corruptiezaken die zich zo lang voortslepen dat ze inmiddels verjaard zijn en daarmee gevrijwaard zijn van rechterlijke vervolging. Maar als het ligt aan de nieuwe regering onder leiding van premier Antonis Samaris is het gedaan met deze vertragingstactieken en vermeende fraudeurs die verstoppertje spelen voor de autoriteiten, zo valt op te maken uit het artikel van Die Frankfurer Allgemeine Zeitung.

   

  Griekenland staat op het punt bankroet te gaan, zo wrijft Die Frankfurer Allgemeine Zeitung nog maar even in hoe de bakermat van de Europese beschaving ervoor staat. De Helleense republiek heeft dringend geld nodig en is volledig aangewezen op de mildheid van diens geldschieters uit het buitenland. Momenteel controleert een internationale groep van deskundigen of Athene zich ook daadwerkelijk aan de bezuinigingsafspraken houdt _ inbegrip van de bestrijding van de welig tierende corruptie.

   

  Traag werkend rechterlijk apparaat

  Des te verontrustender is het als berichten in de Griekse pers met de regelmaat van de klok verschijnen met de volgende strekking, zo constateert die Frankfurter Allgemeine Zeitung: er zit zo weinig schot in corruptie-onderzoeken en juridische procedures op dit terrein als gevolg van de Griekse bureaucratie en de extreem traag werkende rechterlijk apparaat, dat veel zaken verjaard zijn.

   

  Gisteravond tijdens spoedoverleg benadrukte de Griekse premier Samaras nog maar eens dat het roer om moet. Hij drong er op aan dat de verantwoordelijke ministers het per wet mogelijk te maken dat gevallen van corruptie versneld voor de rechter moeten komen en alle betrokkenen direct ter verantwoording te roepen.

   

        Antonis Samaras, minister-president van Griekenland

    

  Uitkering wegens blindheid

  Illustratief voor het corrupte klimaat in Griekenland is het gesjoemel met pensioenuitkeringen en handicaptoelagen over de afgelopen jaren. Met als blikvanger tienduizenden Grieken, die ten onrechte een uitkering hebben gekregen voor arbeidsongeschiktheid.

   

  Zo vroegen 700 Griekse burgers van het 38 duizend zielen tellende eiland Zakynthos een uitkering wegens blindheid aan. En dat terwijl het aantal blinden in Griekenland gemiddeld tien keer zo laag ligt. Onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid wees al snel uit dat de praktijk iets anders in elkaar stak: van de honderd uitkeringsgerechtigden op Zakynthos die werden gecontroleerd, bleken er zestig daadwerkelijk blind.

   

  Voor minister-president Antonis Samaris is nu de maat echt vol. Gisteren verklaarde de leider van de Nieuwe Democratie ten overstaan van de media: 'Het kan niet zo zijn dat alleen de aanvragers hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Ook de bij deze fraude betrokken artsen en ambtenaren moeten hiervoor bestraft worden.'

   

  Spookstatus

  Alle strenge overheidscontroles ten spijt, krijgen zeer veel Grieken pensoenuitkeringen of een uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Eén op de tien pensioentoelagen in Griekenland heeft een spookstatus. Hiervan weet de overheid niet zeker of de betreffende toelage rechtmatig wordt verstrekt laat staan dat de overheid precies weet aan welke Griek die wordt uitgekeerd.

   

  Tenminste, deze ontnuchterende bekentenis viel gisteravond te beluisteren op de Griekse radio uit de mond van een Griekse topambtenaar, die de boeken van de pensioenuitkeringen doorlicht. 'Van ongeveer één op de tien pensioenuitkeringen kan niet geverifieerd worden naar wie dat gaat.' Nieuwe controle moet nu duidelijk maken 'wat er precies gaande is', aldus de topbeambte. Tot 17 augustus krijgen alle pensioenfondsen de tijd om bij het Ministerie van Arbeid gedetailleerde lijsten te overhandigen van pensioenen, waarvoor twijfel heerst.

   

  Bijna 1 op de 4 Grieken zonder baan

  Ondertussen werden de Grieken geconfronteerd met het zoveelste gitzwarte nieuws uit eigen land. In de maand mei is de werkloosheid in Griekenland met een half procent gestegen naar 23,1 procent. Bijna één op de vier Grieken zit dus zonder baan. Het werkloosheidspercentage in Griekenland is ruim twee keer zo groot als het gemiddelde van de Eurozone.

   

  (L)

  Over de auteur

  Redactie

  Lees meer

  Volg deze auteur

  Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

  Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

  word lid