Topambtenaar stapt in Haagse draaideur

2 Connecties

Relaties

Nvb Buijink
6 Bijdragen

Topambtenaar Chris Buijink gaat leiding geven aan de Nederlandse Vereniging van Banken en neemt het roer over van 'Malle Boele'. Niet de eerste ambtenaar die eieren voor zijn geld kiest.

Vanochtend maakte de Nederlandse Verening van Banken (NVB) bekend dat Chris Buijink vanaf 1 juni 2013 het voorzitterschap van Boele Staal overneemt. Staal wil graag met pensioen en Buijink bleek bereid de hoogste functie binnen het ministerie van Economische Zaken neer te leggen om de bankenbelangen te gaan behartigen. Ook zullen de voorzitters van ING (Jan Hommen), Rabobank (Piet Moerland) en ABN Amro (Gerrit Zalm) toetreden tot het bestuur van de bankenlobby om zo ‘de dialoog met stakeholders te verbeteren’.

 
Draaideurpolitiek
Het aantreden van Buijink is een goed voorbeeld van de draaideurpolitiek – politici en overheidsmedewerkers die overstappen naar het bedrijfsleven. De huidige voorzitter en D66 politicus Boele Staal diende voorafgaand aan zijn toetreden tot de NVB lobbyclub in 2007 als commissaris van de Koningin in Utrecht. Ook Wouter Bos (‘de komende tijd wil ik meer tijd met m’n gezin doorbrengen’) en Camiel Eurlings (‘in de komende periode komt de nadruk meer op mijn privéleven te liggen’) kozen al spoedig na hun vertrek voor een goedbetaalde baan in de private sector. 
 
Ook topambtenaren kiezen dikwijls voor een riante baan in de private sector na hun vertrek. Kees van Dijkhuizen, topambtenaar op het ministerie van financiën van 2000 tot 2005, werd na zijn vertrek chief financial officer bij de NIBC Bank. En het bekendste voorbeeld: Cees Maas, de voormalig CFO van ING Bank, die van 1986 tot 1992 de thesaurier-generaal was op financiën. 
 
Malle Boele
De NVB is de belangenbehartiger van het Nederlandse bankwezen. De NVB ambieert ‘een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland.' Onder leiding van ‘Malle Boele’ vertaalde dit zich echter in een schaamteloze –en weinig effectieve- verdediging van het Nederlandse bankwezen. Staal bleef ondanks de crisis volhouden dat er weinig mis was in bancaire Nederland en vertoonde zich recentelijk weinig inzichtelijk door een week voor de val van SNS te verkondigen dat banken ‘orde op zaken’ hadden gesteld. Als klap op de vuurpijl wees de beste man in hetzelfde interview niet de banken, maar de burger aan als schuldige van de crisis. Want ondanks de excessieve risico’s die banken namen, is de crisis volgens Staal “veroorzaakt door een samenleving waar 'het kan niet op' centraal stond.” 
 
De lobby was ook binnen de sector zelf steeds minder populair. Onderlinge verdeeldheid en het onvermogen om ongewenste beslissingen als de bankenbelasting en de Code Banken te kunnen stoppen, deden de macht van de NVB afbrokkelen. 
 
Het nieuwe leiderschap van ambtenaar Buijink moet de lobbyclub nieuw leven inblazen. Buijink zal naar verwachting tactvoller te werk gaan dan zijn voorganger. In het verleden heeft Buijink zich namelijk wel degelijk kritisch geuit over de rol van banken in de crisis.‘Ongebreidelde marktwerking in de financiële sector, in combinatie met een excessief beloningsbeleid en kortzichtig aandeelhouderschap, hebben ieder voor zich bijgedragen aan de huidige crisis.’ schreef hij in 2009 in een artikel in het economenvakblad ESB. 
 
Op het ministerie van EZ staat Buijink bekend als een man die veel waarde hecht aan concurrentiekracht, groeipotentieel en innovatie. Nederland moet geen kwakkelende ondernemingen of aftanende grootbedrijven redden, maar een competitieve economie moet de voornaamste prioriteit zijn. Nederlandse banken zitten echter niet bepaald op grotere concurrentie te wachten. Zou Buijink in zijn nieuwe rol als banklobbyist nog steeds zo enthousiast zijn over de magische werking van gezonde concurrentieverhoudingen?