Flickr username: Gunnar Ries
© CC BY-NC-ND 2.0

‘Hard bewijs voor zorgfraude Rotterdamse huidkliniek’

3 Connecties

Onderwerpen

Fraude DSW

Organisaties

Openbaar Ministerie
11 Bijdragen

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?

‘Als dit geen fraude is, dan weet ik niet wat wél als fraude gezien moet worden,’ verzuchtte voorzitter van zorgverzekering DSW Chris Oomen twee jaar geleden tegenover Follow the Money. Oomen had het over de declaraties van een Rotterdamse huidkliniek, die door de fraudeafdeling van de zorgverzekeraar waren doorgelicht. Daarbij had de medisch adviseur van DSW geconstateerd dat de kliniek heel andere en vaak veel duurdere behandelingen declareerde dan er volgens het patiëntendossier waren uitgevoerd. ‘Er was gedeclareerd voor medische zorg, van behandelingen voor tumoren tot huidziekten, maar er was volgens het patiëntendossier alleen een ontharingsbehandeling of een andere schoonheidsbehandeling uitgevoerd.’

DSW deed samen met andere verzekeraars aangifte van fraude en leverde 300 declaraties aan die door de verzekeraar grondig waren onderzocht. In 280 gevallen was er niet juist gedeclareerd. Daarbij verklaarden huisartsen van patiënten van de huidkliniek die voor tumoren en andere ernstige aandoeningen zouden zijn behandeld, dat zij die aandoeningen nooit hadden geconstateerd — en de patiënten dus ook niet zouden hebben doorverwezen.


Chris Oomen

"Er werd gedeclareerd voor medische zorg, maar volgens het dossier was er alleen een ontharingsbehandeling uitgevoerd"

Tot frustratie van Oomen en de fraudeonderzoekers van DSW leidde dat bewijs echter niet tot vervolging van de huidkliniek door het Openbaar Ministerie. Ook in een civiele procedure tegen de huidkliniek trok de verzekeraar aan het kortste eind. De rechter besloot destijds de verklaring van de medisch adviseur niet mee te nemen in zijn oordeel.
DSW ging daarop in hoger beroep; afgelopen dinsdag sprak het Haagse gerechtshof zich uit over de zaak. De Haagse rechter is nu van oordeel dat zich door de Schiedamse verzekeraar geleverde bewijs ‘zodanig sterke aanwijzingen vormen dat HKZ heeft gefraudeerd (...) dat het hof voorshands bewezen acht dat HKZ zich aan deze vorm van fraude heeft schuldig gemaakt.’ Vanwaar deze verandering?

Geen onderzoek

Het Openbaar Ministerie liet de zaak in 2015 vallen omdat het volgens de woordvoerder ontbrak aan ‘een voldoende sterk vermoeden van fraude’ om de zaak volledig te onderzoeken. De reden daarvoor ligt deels in het feit dat het OM niet zomaar medische dossiers mag bekijken; de medisch adviseur van DSW kon dat wel doen.

Opmerkelijk genoeg vindt de rechter het bewijs van DSW nu zo overtuigend dat ze de zorgfraude bewezen acht

Maar het onderzoeksdossier dat DSW had aangeleverd – dat ook de getuigenis van die medisch adviseur bevatte over de verschillen tussen de patiëntendossiers en de declaraties – vormde voor het OM geen aanleiding om die benodigde toestemming te vragen. Er werd dus nooit onderzoek gedaan naar de patiëntendossiers. 'Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er andere ingrepen danwel behandelingen werden gedeclareerd of uitgevoerd,’ verklaarde het OM destijds tegenover Follow the Money.

Opmerkelijk genoeg beoordeelt het Hof in Den Haag het bewijs van DSW nu als zo overtuigend dat de rechter zorgfraude door de huidkliniek bewezen acht. Dat roept de vraag op of het OM nu aanleiding ziet om het onderzoek te opnieuw te openen. ‘In principe wegen wij af of een strafrechtelijk onderzoek een meerwaarde heeft,’ zegt een woordvoerder daarover tegen Follow the Money. ‘Wij gaan het vonnis nu eerst bestuderen.’

Onschuld bewijzen

De Haagse rechter gaat nu uit van zorgfraude, maar geeft de huidkliniek uit Rotterdam de mogelijkheid om haar onschuld te bewijzen. Dat is geen probleem volgens Muzeyyen Birinci — voormalig eigenaresse, echtgenote van de huidige eigenaar, en oud-raadslid van Rotterdam voor de PvdA. Birinci heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en zei in 2015 tegenover Follow the Money kwaad te zijn op de verzekeraars, die de kliniek bewust dwars zouden zitten. ‘Wij gaan deze zaak winnen,’ verklaarde zij tegenover RTL Z.

Nadat beide partijen de gelegenheid krijgen om getuigen te horen, wordt de zaak later dit jaar voortgezet. Wordt vervolgd dus.

Eelke van Ark
Eelke van Ark
Vond vanuit de Achterhoek de weg naar Follow the Money. Heeft zich vastgebeten in het Nederlandse zorgstelsel.
Gevolgd door 5885 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren