Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Hard tegen hard om zeggenschap Slotervaart

3 Connecties

Relaties

Ziekenhuis

Organisaties

Slotervaart

Werkvelden

Zorg
4 Bijdragen

De strijd tussen ex-directeur Aysel Erbudak van het Slotervaart, de erven Schram, bestuur en RvC van het ziekenhuis, kwam tot ontlading in de Ondernemingskamer.

Venijnige beschuldigingen vlogen over en weer. Onder aanvoering van een klein legertje aan advocaten van alle aanwezige partijen werd donderdag in de Amsterdamse Ondernemingskamer een keihard moddergevecht gevoerd. Lex Schram, broer van Erbudaks overleden zakenpartner Jan Schram, werd ervan beschuldigd een harde en voor het ziekenhuis schadelijke machtsstrijd in te hebben gezet om de familie van Erbudak zakelijk buitenspel te zetten. Bestuurders en commissarissen van het Slotervaart werd onbehoorlijk bestuur verweten. Op haar beurt zou Erbudak zichzelf hebben verrijkt met dubieuze declaraties en spookfacturen die ze samen met de Utrechtse ziekenhuisontwikkelaar Simed International zou hebben opgesteld.
Rustig - een beetje ingetogen zelfs - nam Erbudak met haar kinderen Michael en Rowena op de hardplastic banken van het Gerechtshof aan het IJ. Chique gekleed, uiterlijk onaangedaan. In de andere hoek de forse groep grijze mannen - op de jonge Pim Schram na - die ze gedaagd had, zichtbaar tot hun ongenoegen, mompelend als een groepje verontwaardigde Waldorf & Statlers.
Niet Aysel Erbudak zelf, maar haar kinderen - aandeelhouders in Jeemer BV en via Meromi BV indirect ook in het Slotervaart - hadden een enquête verzocht naar de gang van zaken in onder meer het Slotervaartziekenhuis, overkoepelende BV's en een aantal onmiddellijke voorzieningen, waaronder het terugdraaien van de laatste aandelenemissie van het Slotervaart en het ontslag van bestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen.
Die laatste twee maatregelen werden niet getroffen door de Ondernemingskamer. Wel komt er een onderzoek naar de gang van zaken in Jeemer, Meromi Holding en de twee gelieerde bedrijven A2 Antwoordservice en Parkrand. Tot slot is iedere verdere beslissing aangehouden. Of de nieuw uitgegeven aandelen weer ingetrokken moeten worden hangt af van wat het onderzoek oplevert.
De inzet was duidelijk de zakelijke macht over het Slotervaartziekenhuis. Erbudak liet weten dat zij geen positie meer ambieert binnen het Slotervaartziekenhuis, maar dat zij op de achtergrond de touwtjes stevig in handen wil krijgen werd glashelder.
Wie is de eigenaar?  
Tussen alle wederzijdse beschuldigingen door ging de zaak in de kern om de uitgifte van 5 miljoen euro aan nieuwe aandelen door het Slotervaartziekenhuis. Omgezet uit een lening van 26 miljoen die Delta Vastgoed BV, het bedrijf van de familie Schram, aan het Slotervaart. Hierdoor was het belang van grootaandeelhouder Meromi BV - waarvan Lex' zoon Pim Schram enig bestuurder van is, en daarmee dat van moeder Jeemer BV, in een klap verwaterd tot minder dan een procent. Een strategische zet, aldus de advocaten van Erbudak's familie, waarmee de aanbiedingsplicht voor een meerderheidsbelang in Jeemer richting Erbudak's kinderen feitelijk tot een 'lege huls' verwerd.
Een complottheorie en volkomen onwaar, beweerde advocaat Olaf Heuts van het Slotervaartziekenhuis. De vlot afgehandelde aandelenuitgifte was bittere noodzaak geweest doordat huisbankier ING de geldtoevoer had bevroren na de schorsing van Erbudak. Om te voorkomen dat de bank miljoenen aan krediet zou opeisen moest er iets aan de financiële positie van het ziekenhuis gedaan worden.
Bovendien zou de lening - 26 miljoen euro groot en opeisbaar -  van Delta achtergesteld moeten worden van de bank. Daarmee ging Delta alleen akkoord op voorwaarde dat het bedrijf invloed kreeg in de vorm van aandelenkapitaal. Voorzitter Ingelse van de Ondernemingskamer suggereerde nog dat ook Meromi BV wellicht voor hetzelfde bedrag aandelen aangeboden had kunnen krijgen in het Slotervaart om het benadelen van de indirecte aandeelhouders te voorkomen. Volgens Meromi was daarvoor sowieso geen kapitaal aanwezig, maar of de kinderen van Erbudak dat als aandeelhouders bijeen hadden kunnen krijgen bleek niet gevraagd.
Overigens maakt ING zich blijkbaar nog steeds zorgen om het Slotervaart. Erbudak benadrukte tijdens de zitting: 'ieder kwartaal wordt het lopende krediet met een miljoen euro verlaagd.' De zorgen van ING werden door de tegenpartijen geinterpreteerd als zorgen om de terugkeer van Erbudak.
'Financiële onregelmatigheden' 
Daarna waren bestuurders en commissarissen van het Slotervaart aan de beurt. Zij richtten zich tegen Erbudak als bestuurder en financieel directeur en hadden na het ontslag van Erbudak haar gangen laten onderzoeken. Daarbij waren 'Financiële onregelmatigheden' aangetroffen.
Naast de spookfacturenkwestie zou Erbudak voor 200.000 onterecht geïnvesteerd hebben in een participatie van Meromi Participaties en diverse dure privé-uitgaven hebben gedaan. Ook zou er 110.000 euro uit de kas verdwenen zijn. Alleen Erbudak toegang zou daar toegang toe hebben gehad.
De vertegenwoordiging van het Slotervaartziekenhuis drong dan ook zelf aan op een onderzoek over de periode waarin Erbudak aan het roer had gestaan, maar gaf tegelijkertijd aan bezwaar te hebben tegen een onderzoek over de recente periode vanwege mogelijke schadelijke gevolgen voor het ziekenhuis. Dit werd niet toegewezen door de Ondernemingskamer. Over de kwestie spant het Slotervaart apart een bodemprocedure aan tegen Simed International bij de Utrechtse rechtbank.
Dat de directrice niet betaald zou zijn door het ziekenhuis werd bestreden; Erbudak zou in totaal 980.000 euro aan zichzelf hebben uitgekeerd. Dat zij geen gewoon salaris had ontvangen was bij de commissarissen bekend. Zij bleken Erbudak in 2012, zes jaar na haar aantreden, geadviseerd te hebben toch officieel op de loonlijst van het ziekenhuis te komen staan.
Schorsing
Fel verzet voerde Erbudak tegen haar schorsing, die onterecht zou zijn. Commissarissen verweten de gewezen bestuursvoorzitter solistisch handelen in de contractonderhandelingen met zorgverzekeraar Achmea, maar zouden heel goed op de hoogte zijn geweest van de situatie en niet hebben ingegrepen. Dagen voor de uiteindelijke schorsing werd via mails door hen juist nog steun betuigd aan Erbudak.
Deze mails bevatten complimenten van bestuurders en Theo Dekker over de strategie van Erbudak, zelfs na het stuklopen van de onderhandelingen met de verzekeraar op 31 januari. Uit de stukken bleek ook dat er in december en januari regelmatig gesproken was over de onderhandelingen, waarbij Erbudak had gewaarschuwd dat er hard werd onderhandeld en dat men zich moest beraden op een alternatieve strategie als haar aanpak zou falen.
Desondanks hielden Dekker en Brandjes beiden vol niet van de ernst van de situatie op de hoogte te zijn geweest. Ook niet nadat Achmea een persoffensief had ingezet over de contractweigering. Zij beweerden - hakkelend in het defensief gedrongen door de doortastende vragen van de voorzitter der Ondernemingskamer over de mails -  vertrouwd te hebben op misleidende verklaringen van Erbudak, die hen had toevertrouwd contact met minister Schippers te hebben over de zaak.
Stukje theater
Met aanzienlijk meer overtuiging maakten bestuurders Beijnen en Brandjes duidelijk dat Erbudak zich in het Slotervaart voorgoed onmogelijk had gemaakt. Dees Brandjes nam zijn moment, niet zonder gevoel voor theater: "We gingen in vergaderingen rollebollend over de vloer, zo slecht was het gesteld. Er was zelfs mediation nodig. En nu zitten we treurig genoeg tegenover elkaar in de rechtszaal, terwijl het hier gaat om een ziekenhuis - waar ondertussen mensen liggen te sterven." Brandjes verklaarde verder dat er in het ziekenhuis 'grote angst' zou leven voor de terugkeer van Erbudak
Die angst was in ieder geval zichtbaar bij de commissarissen en bestuurders, die Erbudak duidelijk nooit meer terug willen zien in het ziekenhuis. Ook zou ze zich onmogelijk hebben gemaakt bij onder meer de medische staf en cliëntenraad en bij externe partijen - waaronder opmerkelijk genoeg de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea. Die laatse had blijkens de stukken letterlijk de angst uitgesproken tegen het resterende bestuur dat Erbudak terug zou keren. De reden daarvoor is duidelijk en werd tijdens de zitting ook onder woorden gebracht: Erbudak voerde met haar harde onderhandelingen met Achmea een politieke strijd om de macht van de zorgverzekeraar te breken.
Vijf uur steekspel eindigde met Erbudak die toch nog even het laatste woord nam over de zorgen van ING over het ziekenhuis, wat norse opmerkingen van Lex Schram, bestuurders en commissarissen uitlokte.
Het wachten is nu op het onderzoek dat plaats zal hebben naar de gang van zaken binnen Jeemer en Meromi Holding. Dat de Slotervaartsoap met deze beslissing van de Ondernemingskamer nog een vervolg krijgt staat dus vast.