Havenbaron Scholten werd door Joep van den Nieuwenhuyzen omgekocht

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vroegere baas van de Rotterdamse Haven Willem Scholten steekpenningen aangenomen

Vrienden waren het, bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen en de directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf Willem Scholten. Volgens het Openbaar Ministerie had de vriendschap een zakelijke component die Scholten  in het gevang zal laten belanden. Met een 13 duizend pagina's tellend dossier denkt het OM te kunnen bewijzen dat de vroegere havenbaron door Van den Nieuwenhuyzen werd omgekocht. 

 
Officier van justitie Robert Hein Broekhuijsen schetste een beeld van Scholten van iemand die boven zijn stand leefde. Hij had een torenhoge hypotheek, lag in de scheiding en tegelijkertijd hield hij er een vriendinnetje op na. Zijn salaris lag volgens de officier niet op het niveau om het leven van 'de snelle jongens' vol te kunnen houden.
 
Scholten houdt vol dat hij nooit iets illegaals heeft gedaan. Het was voor het eerst sinds het begin van het Havenschandaal - 6 jaar geleden - dat hij zijn mond open deed. 'Ik heb niet structureel boven mijn stand geleefd. Dat ik ben onderbetaald, betekent niet dat ik corrupt ben of dat ik ben omgekocht'. Scholten zei ook dat hij nog steeds achter zijn daden stond. 'Ik heb nooit gevoeld dat ik kwetsbaar ben'.
 
Justitie verwijt Scholten verschillende strafbare feiten. Hij zou onder andere steekpenningen hebben aangenomen en heimelijk, onbevoegd voor 180 miljoen euro aan bankgaranties hebben ondertekend en valsheid in geschrifte hebben gepleegd.
 
Scholten beweert juist dat hij de haven heeft gered van een boycot door China. Van den Nieuwenhuyzen was ooit van plan om Taiwan onderzeeërs te leveren. China was daar op tegen en dreigde economische maatregelen te nemen tegen Nederland. Door onder andere betalinggaranties voor RDM te leveren, zag Van den Nieuwenhuyzen af van de deal met Taiwan.
 
Daarna wilde de Brabander Van den Nieuwenhuyzen met zijn bedrijf RDM duikboten aan Egypte leveren. Hierbij kon Scholten weer helpen om een bevriende Egyptische adviseur een bemiddelingsfee te betalen van 1,2 miljoen euro. Dat deed Scholten via zijn Zwitserse nummerrekening. Het geld was afkomstig van RDM. Volgens het OM zijn het steekpenningen die voor Scholten zelf bedoeld waren.
 
Toen het schandaal aan het licht kwam, liet Scholten onmiddellijk de bankrekening opheffen. De Zwitserse bank moest onmiddellijk alle documenten vernietigen.
 
Gisteren citeerde het OM ook uit een brief die Scholten in 2004 aan zijn dochter schreef en waarin hij de garanties die hij aan Van den NIeuwenhuyzen bespreekt. Het was hem toen al duidelijk dat hij zich zwaar in de nesten had gewerkt. Hij besefte 'kort en goed in een absolute rotsituatie te zijn beland'.
 
NRC Handelsblad tekende op dat hij nog steeds gevoelens van waardering had voor zijn vriend Van den Nieuwenhuyzen. Tegelijkertijd neemt hij het hem kwalijk dat in de beklaagdenbank terecht is gekomen'.
'Ik heb waardering waarmee hij RDM overeind probeerde te houden,' zei Scholten. 'Maar ik verwijt hem dat ik nu hier zit'.