De ooit gevierde directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf werd door de rechtbank corrupt verklaard en krijgt straf: twaalf maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk.

Er werd 6 jaar geleden een nacht naar hem vernoemd. Dat gebeurde nadat de directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, Willen Scholten ergens in de late uurtjes van donderdag 26 augustus 2004 zijn commissarissen de waarheid over zijn verregaande steunmaatregelen aan het RDM-concern van Joep van den Nieuwenhuyzen op had gebiecht. Scholten had in de voorgaande twee jaar zonder enig overleg voor 183,5 miljoen euro garantiestellingen afgegeven op leningen die Van den Nieuwenhuyzen namens RDM aanging. Dat zou zijn ondergang worden. Rondom die garantiestellingen hing van het begin af aan de geur van corruptie. Een geur die in verband met andere affaires in de haven (Tank Cleaning Rotterdam, Granaria) ook al goed in de Maasstad te ruiken was geweest. In deze affaires bleven de bestuurders in dienst van de overheid (o.a. Neelie Kroes) buiten schot.
 
Afgelopen vrijdagmiddag liep het anders. Havenambtenaar Willem Scholten werd door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden celstraf waarvan 4 voorwaardelijk voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en oplichting van de gemeente Rotterdam. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft Scholten met gebruik van een luxueus appartement in Antwerpen van zijn vriend Joep van den Nieuwenhuyzen een gift geaccepteerd. Vorig jaar kwam pas uit dat Scholten een bedrag van 1,2 miljoen euro van het bedrijf van zijn vriend Van den Nieuwenhuyzen, RDM, had ontvangen. RDM had dit bedrag naar een Zwitserse bankrekening van Scholten had overgemaakt. Schoten kon bij zijn verweer niet overtuigend kunnen hardmaken waar dit geld precies voor bedoeld was. De Egyptenaar Mohammed Shilbaya zou hij hebben betaald om voor RDM te lobbyen. Desalniettemin achtte De Rotterdamse rechtbank het niet niet bewezen dat deze overmaking smeergeld betrof. Het kan verkeren. Zakenman Jan Dirk Paarlberg werd eerder dit jaar door de Haarlemse rechtbank op basis van veronderstellingen zonder enig hard bewijs, tot 4,5 jaar gevangenis veroordeeld.
 
Scholten denkt overigens dat hem door het Openbaar Ministerie (OM) hetzelfde is geflikt. Zijn advocaat Peter Baauw had de rechtbank enkele weken geleden in zijn slotpleidooi voorgehouden dat het OM geen harde bewijzen van omkoping en valsheid in geschrifte heeft, maar slechts 'vermoedens en drogredenen'. Vermoedens die het Openbaar Ministerie heeft 'omgekat' tot bewijs. Justitie legde in haar requisitoir volgens Baauw een 'eenzijdige, selectieve en suggestieve benadering' van de feiten aan de dag.
 
Scholten sprak toen de afsluiteinde woorden dat hij 'geen omgekochte ambtenaar is'. Hij zou slechts 'inschattingsfouten' hebben gemaakt, door te geloven dat het RDM-concern door zijn hulp overeind kon worden gehouden. 'Ik geloofde heilig in de maakindustrie', zei Scholten. 'RDM was een icoon van de Rotterdamse haven. Ik kon het niet accepteren dat die zou verdwijnen'. 
De onderzoeken in 2004 van de commissie onder leiding van Wolter Lemstra en de Rekenkamer Rotterdam wezen al uit dat Scholten als directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf stelselmatig en ondanks menige waarschuwing, zijn boekje ver te buiten was gegaan. Scholten zei zulks in Rotterdam niet zeldzaam was en dat bedrijven wel vaker heimelijk steun ontvingen van de stad Rotterdam: 'De gemeente heeft voor wel hogere bedragen woningcorporaties geholpen'.
 
Willem Scholten ziet zichzelf vooral als slachtoffer van zijn vriend Van den Nieuwenhuyzen, waarin hij acht jaar geleden te veel vertrouwen had. Dankzij zijn grote vriend, waarmee hij in 2009 in Amsterdam nog vrolijk koninginnedag vierde (zie foto), belandt hij nu in het gevang.
 
 
PS binnenkort zal de biografie over Joep van den Nieuwenhuyzen van de hand van NRC Handelsbladredacteur Philip de Witt Wijnen verschijnen. Daarin nog veel meer details over de bijzondere relatie die de vroegere bedrijvendokter met de havenbaron had.