Heineken-merk Primus is populair in Congo

Heineken-merk Primus is populair in Congo © Olivier van Beemen

Heineken trekt portemonnee voor ontslagen werknemers in Congo

3 Connecties

Relaties

Mensenrechten Congo

Organisaties

Heineken
5 Bijdragen

Na een klacht over mensenrechtenschendingen heeft Heineken een groep ontslagen werknemers in Congo 1,3 miljoen dollar schadevergoeding uitgekeerd. De groep kwam op straat te staan tijdens een burgeroorlog en streed bijna vijftien jaar voor gerechtigheid. Heineken erkent ‘fouten te hebben gemaakt’,

Bierbrouwer Heineken heeft een collectief van ongeveer 150 ontslagen oud-medewerkers in de Democratische Republiek Congo deze maand in totaal 1,3 miljoen dollar uitbetaald, nadat zij een klacht hadden ingediend over mensenrechtenschendingen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die Follow the Money inzag. Heineken wilde de betaling uit de openbaarheid houden om geen precedent te scheppen.

De ontslagen vielen tijdens een burgeroorlog die tussen 1998 en 2003 in Congo woedde. Volgens de klagers heeft Heineken de oorlog gebruikt om zich van de medewerkers in de oostelijke stad Bukavu te ontdoen. Sommigen proberen al meer dan vijftien jaar schadevergoeding te krijgen, maar Heineken weigerde tot voor kort met ze te onderhandelen.

Heineken bekent geen schuld, maar erkent wel dat er fouten zijn gemaakt

Het collectief richtte zich eind 2015 tot het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen in Den Haag (NCP), dat bemiddelde tussen beide partijen. Net als elk ander lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft Nederland zo’n contactpunt, waar burgers en organisaties terecht kunnen als zij vinden dat multinationals in strijd met die richtlijnen hebben gehandeld. 

Heineken bekent geen schuld, maar erkent wel dat er fouten zijn gemaakt. Volgens de bierbrouwer zijn de dossiers inmiddels verjaard, maar uit 'redelijkheid en billijkheid' heeft het concern toch besloten vergoedingen uit te keren. Alle partijen zeggen tevreden te zijn over de uitkomst van de zaak.

Wat is er precies gebeurd in Congo? En waarom betaalt Heineken vijftien jaar na dato alsnog uit? Lees morgen op FTM.nl het verhaal achter de activiteiten van Heineken in dit door oorlog geteisterde Afrikaanse land.

Over de auteur

Olivier van Beemen was correspondent in Frankrijk voor onder andere Het Financieele Dagblad en het Belgische Knack. Hij is auteur van het boek Heineken in Afrika, dat nu ook in het Engels wordt vertaald.

Lees verder Inklappen