FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

Hek van de dam? Rabobank veroordeeld tot schadevergoeding vanwege renteswap

De Rabobank is veroordeeld om een schadevergoeding van 170 duizend euro te betalen aan een Brabantse melkveehouder. De bank heeft haar zorgplicht geschonden bij de verkoop van een rentederivaat.

Rabobank moet een melkveehouder een schadevergoeding van 170 duizend euro betalen vanwege schending van de zorgplicht bij de verkoop van een renteswap. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Bottomline: De Rabobank Peel Noord informeerde de melkveehouder niet goed over de risico’s van zijn renteswap bij een lening. De rechter oordeelde dat Rabobank daarmee haar zorgplicht heeft geschonden bij een ondernemer die niet thuis was in de materie. ‘Rabobank mocht er in redelijkheid ook niet vanuit gaan dat een melkveehouder als [X] op de hoogte was van de kenmerken van financiële derivaten en de daaraan verbonden risico’s.’ De Brabantse melkveehouder kreeg in 2008 een lening van 1,25 miljoen euro. Rabobank adviseerde de boer om een renteswap te nemen om daarmee het variabele renterisico (naar boven) af te dekken. De melkveehouder nam de swap, níet wetende dat er grote risico’s aan kleven zodra de rente daalt. En zo geschiedde. Op het moment dat de melkveehouder vanwege emigratie de lening wilde aflossen, kreeg hij van Rabobank een rekening van ruim 270 duizend euro - de negatieve waarde van de renteswap als gevolg van de euribor-rente die flink was gedaald. De ondernemer moest een grote afkoopsom betalen voor de resterende looptijd van de lening.

Hek van de dam?

De rechter oordeelt nu dat Rabobank tekort is geschoten bij de voorlichting van het financiële product en veroordeelt de Rabobank tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 170 duizend euro – 60 procent van de schade. ‘De vergoedingsplicht van Rabobank kan daarom in beginsel met niet meer dan 40% worden verminderd, zodat in ieder geval 60% van de schade door Rabobank moet worden vergoed. De rechtbank ziet geen reden om het ontstaan van de schade in hogere mate aan Rabobank toe te rekenen,’ aldus de rechter. Het vonnis kan voor banken grote gevolgen hebben, want in Nederland zijn er ‘enkele tienduizenden’ ondernemingen met rentederivaten. Dat was vorige week de indicatie van de Autoriteit Financiële Markten tegen Follow The Money. Rolf Klinkhamer, advocaat van de melkveehouder, zegt tegen LegalDutch een opening te zien voor meer zaken in het rente-swap dossier. ‘Het is een heldere uitspraak die kansen biedt voor duizenden andere ondernemers die met een renteswap zitten opgescheept en vanwege bedrijfsbeëindiging van hun swap afwillen.’