'Pensioenfondsen te weinig besef urgentie'

1 Connectie

Onderwerpen

Pensioenfondsen
1 Bijdragen

De helft van de Nederlandse pensioenfondsen heeft een onvoldoende of slecht financieel crisisplan, stellen toezichthouders AFM en DNB vast.

Wie in de veronderstelling leefde dat pensioenfondsen hun zaakjes na de kredietcrisis en de komende tsunami van herwaarderingen van hun vastgoedbeleggingen op orde hebben gebracht, heeft het mis. Van alle fondsen heeft 35 procent een onvoldoende financieel crisisplan, en 15 procent een ronduit slecht crisisplan.

 

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) naar de kwaliteit van de plannen van de fondsen. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de plannen is gekeken naar zowel de aanwezigheid van de voorgeschreven onderdelen als naar de inhoud, zo maken de toezichthouders vandaag  in een persbericht bekend. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 40 pensioenfondsen. 

 
In een brief aan alle pensioenfondsen heeft DNB te kennen gegeven dat  de toezichthouders van mening zijn dat de kwaliteit van de plannen omhoog moet. Te vaak zijn deze slecht doordracht en uitgewerkt. Met name op het gebied van te nemen maatregelen, communicatie en het besluitvormingsproces waren de scores laag. 
 
'Korte lijnen'
Kennelijk wordt als excuus nogal eens aangevoerd dat het fondsbestuur het door zijn beperkte omvang het niet noodzakelijk vindt om degelijke crisisplannen te maken. DNB: "Voor de goede orde merken wij nog op dat een passage in de trant van 'we zijn een fonds van beperkte omvang dus de lijnen zijn kort om snel op te kunnen treden' niet volstaat, dit is geen concrete uitwerking."
 
Beter doen de fondsen het – gemiddeld – op het gebied van het bepalen van de kortingsgrens en de indicatie van het effect. Maar over het geheel genomen voldoen de crisisplannen slechts in 5 procent van de gevallen volledig aan alle onderdelen van de Beleidsregel. Ergo: de meeste pensioenfonds doen hun huiswerk nog steeds niet goed genoeg. 
 
Definitie 'crisis'
De brief van DNB laat concrete voorbeelden zien van goede en slechte antwoorden op een crisissituatie. DNB en AFM noemen geen namen, maar kwamen in een enkel geval tegen dat zelfs de definitie van een crisissituatie zo onduidelijk was dat deze strijdig was met rest van het crisisplan. 'Wij verwachten dat fondsen een heldere definitie van een crisissituatie beschrijven.' Een no-brainer zou je zeggen, maar kennelijk is dat niet bij ieder fondsbestuur doorgedrongen.
 
Ook  blijkt het besluitvormingsproces bij een crisissituatie nogal eens stroperig te verlopen. 'Een groot aantal fondsen besteedt geen aandacht aan het besef van urgentie. Het standaard besluitvormingsproces wordt beschreven en is niet toegespitst op calamiteiten.' 
 
 
Arne van der Wal
Mede-oprichter van FTM. Is gek op digitale technologie, maar koestert analoge techniek. Beoefent wing chun kungfu.
Gevolgd door 946 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren