Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

© ANP / Bart Maat

Henry Keizer voldeed niet aan toetsingseisen toezichthouder

3 Connecties

Relaties

verzekeringskamer

Personen

Henry Keizer

Organisaties

De Facultatieve
116 Bijdragen

Henry Keizer kende een turbulent begin van zijn loopbaan bij het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve. Niet alleen lag hij overhoop met klokkenluiders, hij kreeg het ook aan de stok met toezichthouder de Verzekeringskamer [Update].

[Update staat onder aan de tekst]

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer voldeed eind jaren negentig niet aan de toetsingseisen van toezichthouder de Verzekeringskamer. Als gevolg daarvan bepaalde de toezichthouder dat Keizer niet bij de beleidsbepaling van het verzekeringsbedrijf van de Facultatieve betrokken mocht zijn. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten waar Follow the Money de hand op wist te leggen. Keizer kwam gedurende een periode van bijna twee jaar niet tegemoet aan de eisen van de Verzekeringskamer, die sinds 2004 onderdeel is van De Nederlandsche Bank.

Keizer zat ‘te zweten en te draaien’ als hem om gegevens werd gevraagd

‘Door het gebrek aan zelfs maar enige voortvarendheid in de verstrekking van gegevens door de heer Keizer zien wij ons genoodzaakt het toetsingsdossier af te leggen,’ schreef de Verzekeringskamer op 7 augustus 1998 in een brief naar de directie van de Facultatieve.

Geen gehoor

Keizer was herhaaldelijk mondeling én schriftelijk verzocht gegevens te leveren; hij gaf geen gehoor. Volgens een medewerker van de Facultatieve zat Keizer ‘te zweten en te draaien’ als hem om deze gegevens werd gevraagd. Verschillende ex-medewerkers van de Facultatieve laten weten dat Keizer destijds geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kon overleggen. Door het gebrek aan de noodzakelijke toetsing mocht Keizer ‘niet betrokken zijn bij de beleidsbepaling binnen de groep ten aanzien van de Facultatieve Verzekeringen N.V.’, zo stelde de toezichthouder in de brief. Als zou blijken dat Keizer wel bemoeienis gehad zou hebben met het beleid van de verzekeraar, dan zou de toezichthouder de betreffende besluiten kunnen vernietigen.

De Facultatieve Verzekeringen NV. was onderdeel van crematie- en uitvaartconcern B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’. Keizer kwam daar in 1996 binnen als adviseur, werd vervolgens bestuurder en in 1998 bestuursvoorzitter. De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie was voor 100 procent aandeelhouder van de beheermaatschappij. Keizer, die later ook adviseur van deze vereniging werd, wist via een lucratieve deal in 2012 voor een schijntje het hele miljoenenbedrijf op de kop te tikken. Vlak voor die overname werd door Keizer en zijn zakenpartners al besloten om het verzekeringsbedrijf af te stoten.

Keizer houdt er een andere interpretatie van de bezwaren van de Verzekeringskamer op na. ‘Rondom de tijd die u noemt ontstond er discussie over of een statutair directeur van de Beheermaatschappij, als aandeelhouder van het verzekeringsbedrijf met een eigen RVC en directie, getoetst moest worden door de Verzekeringskamer. Toen bleek dat dit het geval was, heeft de heer Keizer direct meegewerkt aan deze toetsing,’ aldus Theo de Natris, de woordvoerder van Keizer.

‘De uitkomst van deze toetsing is dat de Verzekeringskamer de heer Keizer geschikt heeft bevonden als mede beleidsbepaler voor het verzekeringsbedrijf,’ vervolgt De Natris. En: ‘Aan de heer Keizer is nimmer een VOG geweigerd en in het kader van zijn benoeming tot VVD partijvoorzitter is een VOG overlegd.’ De partij bevestigt dat er een verklaring omtrent gedrag is van Keizer. Een cv kan de VVD echter nog niet openbaar maken.

Geen helder antwoord

Al maanden hebben wij de grote vraag: wat deed Keizer vóór hij bij De Facultatieve kwam? Een helder antwoord is er nog niet. De Natris reageert daarnaast niet op de vraag waarom er twee jaar geen medewerking werd verleend en levert vooralsnog geen schriftelijk bewijs over de beleidsbevoegdheden die hem nadien door de Verzekeringskamer zouden zijn toegestaan.

Al maanden hebben wij de vraag: wat deed Keizer vóór hij bij De Facultatieve kwam?

De brief van de Verzekeringskamer maakt deel uit van een herhaalde melding omtrent het gedrag van de heer Keizer binnen de Facultatieve, waarover wij ook al eerder schreven. Met deze melding aan de raad van commissarissen van de beheermaatschappij en het verzekeringsbedrijf gebeurde eerder niets. Sterker nog, de directie werd door een commissaris op de hoogte gesteld van de melding en de desbetreffende klokkenluider. Vandaar dat de advocaat van deze klokkenluider nogmaals in de pen klom en een brief schreef aan de raad van commissarissen van de Facultatieve Verzekeringen NV.

Want er speelde ook de zaak van de honderdduizenden guldens die de toenmalige vriendin van Keizer, zijn huidige vrouw Gabriele — ‘Gaby’ — Neglein onterecht zou hebben gedeclareerd. Dat deed ze via een onderneming genaamd Euro Confer, Inc. ‘Het is van algemene bekendheid dat regels van bedrijfsethiek er in het algemeen in de weg staan dat een onderneming zaken doet met een bedrijf waarmee één van de directeuren bijzondere banden onderhoudt,’ schreef de advocaat van de klokkenluider. ‘Dat geldt misschien nog sterker voor ondernemingen die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer.’

Onderzoek in New York

De advocaat meldt ook aan de raad van commissarissen dat een medewerker onderzoek deed in New York naar Euro Confer, Inc. ‘Gebleken is dat zich daar slechts een hotel bevindt. U bent misschien met mij eens dat deze bevinding niet bijdraagt aan de geloofwaardigheid van het bestaan van de activiteiten van de onderneming die zich Euro Confer, Inc. noemt.’  

Pikant detail: Loek Hermans blijkt al sinds 1998 commissaris te zijn

Follow the Money heeft inmiddels gesproken met een oud-directeur van een dochter van de Beheermaatschappij die eind jaren negentig ook melding maakte over onterecht gedeclareerde nota’s van mevrouw Neglein. Beide klokkenluiders deden onafhankelijk van elkaar meerdere meldingen bij de raden van commissarissen van de Facultatieve Verzekeringen N.V. en het moederbedrijf. Ook werd de raad van bestuur van de vereniging en de ledenraad ingelicht over de mogelijke misstanden. Er gebeurde niets met de meldingen.  

Pikant detail: vooralsnog meldde Loek Hermans dat hij sinds 2006 zetelde in de raad van commissarissen. Uit nieuw opgedoken notulen van de vereniging waarover Follow the Money beschikt, blijkt hij al sinds 1 januari 1998 commissaris te zijn. Ook heeft Hermans kennis gehad van de brief van de advocaat van de klokkenluider. Hermans reageert niet op de vraag waarom er niets met de meldingen is gedaan; hij beantwoordt al sinds 12 april geen vragen meer en verwijst door naar de Facultatieve Groep van Keizer.

Ook Michaël Geerdink, destijds commissaris van de Facultatieve Verzekeringen N.V., wil niets zeggen over de onterechte declaraties. Wel over de positie van Keizer: ‘De bezwaren van de Verzekeringskamer werden in een gesprek met de Raad van Commissarissen weerlegd, hij kon bestuurder worden’. Of dat al dan niet met beleidsbevoegdheden gepaard ging, kon hij zich niet precies herinneren.

Sinds Follow the Money onthulde dat Henry Keizer met zijn zakenpartners voor slechts 500 duizend euro het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve overnam, staat de VVD-partijvoorzitter onder druk. De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar de deal die Keizer miljonair maakte. Vorige week werd na spoedoverleg met de VVD-top besloten dat hij het voorzitterschap tijdelijk neerlegt.

[Update]

Van onze collega's van EenVandaag hebben we vanmiddag enkele documenten doorgestuurd gekregen die zij van de woordvoerder van Keizer hadden ontvangen. Wij vroegen eerder ook om feitelijke onderbouwing. Theo de Natris, zijn woordvoerder, antwoordde toen dit: 'Wij voelen ons niet geroepen om, naast het beantwoorden van uw vragen, die antwoorden ook nog eens met bewijsmiddelen voor u te onderbouwen.'

Onder druk van de redactie van EenVandaag ging De Natris wel overstag. Hij stuurde de VOG van Keizer die gedateerd is op 2 september 1998. Dat is bijna een maand na de brief van de Verzekeringskamer waaruit blijkt dat hij bijna twee jaar lang geen gegevens wilde overleggen. Het CV van de bestuurder moet ook aan de toezichthouder worden verstrekt, wil iemand een toetsing doorstaan. Dat CV ontbreekt nog steeds. Ook bij de partij waarvan hij voorzitter is.

De vraag die bij ons nog openstond is of hij destijds mede het beleid mocht bepalen. Keizer liet een brief van De Nederlansche Bank sturen waaruit blijkt dat hij dat mocht. Het schrijven van DNB is gedateerd op 30 maart 2006. Daaruit blijkt dat Keizer in 2006 het beleid van het verzekeringsbedrijf mede mocht bepalen. Wat niet blijkt is of hij dat in de jaren ervoor ook mocht.

In de verklaringen wordt niet ingegaan op de declaraties van de vrouw van Keizer.

Daarnaast maakte een lezer ons erop attent dat Loek Hermans zijn commissariaat bij de Beheermaatschapij 'de Facultatieve' aanving tijdens zijn ministerschap. Hermans was van 1998 tot 2002 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet Kok II (het tweede paarse kabinet). Deze nevenfunctie gaf hij niet op. Of trad hij op tijd terug? Hermans hult zich voorlopig in stilzwijgen, maar hij weet ons te vinden.

Correctie: we hebben over het hoofd gezien dat Hermans zich voor zijn ministerschap aanving, heeft afgemeld. We wisten eerder niet dat hij al in 1998 al commissaris was. Dat kwam omdat Hermans ons expliciet vertelde dat hij pas in 2006 commissaris werd van B.V. Beheermaatschappij 'de Facultatieve'. Dat blijkt bij nader inzien de tweede keer te zijn dat hij bij de Beheermaatschappij commissaris werd. Dat werd hij op 1 januari 1998 voor het eerst. Lezer Harbers wees ons erop dat hij in 1998 uittrad voordat zijn ministerschap aanving. Dat hadden we beter moeten controleren.