Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Herbenoeming Value8-topman Peter Paul de Vries staat niet op de agenda

3 Connecties

Relaties

Peter Paul de Vries Jaap van Duijn

Organisaties

Value8
37 Bijdragen

Over de kwaliteit van de informatieverstrekking van het beursbedrijf Value8 is de laatste weken veel te doen geweest. Nu blijkt zelfs de herbenoeming van de grote baas Peter Paul de Vries niet op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te staan. [Update: Value8 kondigt opeens BAVA aan met herbenoeming De Vries als agendapunt]

De voordracht tot herbenoeming van twee bestuurders van Value8, Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga, staat niet op de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van het beursbedrijf.

Volgens het jaarverslag 2015  (pag. 37) van Value8 lopen de contracten van zowel De Vries en Hettinga in juni af. Bij de meeste bedrijven is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de benoeming van bestuurders, maar bij Value8 mogen de aandeelhouders daarover stemmen. De statuten van Value8 laten geen ruimte voor twijfel. Art 14.1 meldt dat de raad van bestuur wordt (her)benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De vergadering staat op 15 juni gepland. Daar zouden de aandeelhouders dan wel eerst over geïnformeerd moeten worden. Tenzij De Vries en Hettinga op de AVA aankondigen dat ze ermee gaan stoppen.

'Nog niet in detail bestudeerd'

Commissaris prof. dr. Jaap van Duijn geeft zondagmiddag aan dat hij ‘de agenda nog niet in detail heeft bestudeerd’. Van Duijn merkt er expliciet bij op dat ‘het de bedoeling is dat ze [Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga red.] worden herbenoemd’.

De herbenoemingen van ceo De Vries en executive board member Hettinga vormen niet het enige agendapunt dat ontbreekt. Ook de herbenoeming van accountant Joeri Galas van Mazars wordt niet vermeld. Statutair heeft de AVA die bevoegdheid, daar wordt ook jaarlijks een besluit over genomen en ieder jaar staat dit punt ook op de agenda. Deze keer niet.

Ook hier hoort commissaris Van Duijn van op. ‘Goed dat u dit aan de orde brengt, het had op de agenda moeten staan’, zegt de voormalige Robeco-topman. ‘Ik zal het met de heren opnemen’.

'Ik zal het met de heren opnemen'

Op de vraag hoe het kan dat deze zwaarwegende punten niet in de agenda zijn opgenomen, moet Van Duijn het antwoord schuldig blijven. De betreffende heren – Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga - waren zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Anderhalve week geleden stelde Peter Paul de Vries op de speciale beleggersontmoeting die Value8 organiseerde na een serie publicaties van onafhankelijk analist Roel Gooskens op Follow the Money, dat zijn Value8 ‘buitengewoon transparant’ is. Hij beloofde ook op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders antwoorden te geven op kritische vragen van Gooskens over de precieze wijze waarop de winst van Value8 tot stand is gekomen. Antwoorden die hij tot nu toe schuldig bleef.

[Update]

Maandagmiddag 30 mei kondigde Value8 aan dat er op 13 juli een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zal worden gehouden. Een van de agendapunten is de herbenoeming van zowel Peter Paul de Vries als Gerben Hettinga. De (her)benoeming van de accountant is wederom geen agendapunt.

[2e update]

Donderdag 2 juni meldde president commissaris Peter van der Lugt in De Telegraaf het volgende over het ontbreken van de agenapunten die betrekking hebben op het herbenoemen van De Vries en Hettinga: 'Dat zijn we vergeten. Door deze technische omissie lassen we een aparte vergadering in waar de herbenoeming moet plaatsvinden’. Over de herbenoeming van accountant Joeri Galas zei hij dit: 'Wij blijven bij onze huidige accountant’.