Het Bilderberg-feest is voor het eerst toegankelijk voor de pers

2 Connecties

Relaties

Transparantie

Organisaties

Bilderberg
6 Bijdragen

Voor het eerst in de geschiedenis moet het notoir geheimzinnige Bilderberg-gezelschap onder druk van de lokale politie de deuren (een beetje) openen.

Donderdag gaat de Bilderberg-conferentie weer van start. Het zeer selecte gezelschap machtige personen dat is uitgenodigd, mag zich dit keer naar het vijfsterren hotel-resort The Grove bij Engelse Watford begeven. De Bilderberg-conferentie is legendarisch waar het om geheimzinnigheid gaat. Vanaf de eerste conferentie - die in 1954 plaats had in het Oosterbeekse hotel De Bilderberg - vonden de beraadslagingen tussen de machtigen en vermogende der aarde achter gesloten deuren plaats. Dat biedt al vele jaren stof voor complotdenkers die ervan overtuigd zijn dat binnen het Bilderberg-gezelschap de illuminatie, allerhande veiligheidsdiensten, vrijmetselaars en voorvechters van een nieuwe wereldorde elkaar de bal toespelen. Het is ook elk jaar weer een klus voor de ingehuurde beveiligingstroepen om de demonstranten buiten de hekken te houden. Journalisten werden ook als zeer lastig ervaren en stelselmatig geweerd. Althans, tot nu toe. Voor het  eerst in de geschiedenis is er sprake van een soort van een persruimte binnen de omheining van het conferentiehotel.

 
Met dank aan de politie
'This is the first officially sanctioned Press Office for the Bilderberg conference,' laat de woordvoerder opgetogen weten, 'and is a considerable step forward in the relations between the conference and the press.'
 
De persruimte wordt bestierd door The Bilderberg Welcoming Committee. Een organisatie die zichzelf omschrijft als 'a loose association of pro-transparency campaigners, journalists and organizations.'
De grote stap voorwaarts blijkt bij navraag vooral een beweging van de buitenwereld richting de Bilderberg te zijn. 'De mensen van de Bilderberg Group hebben nog niets van zich laten horen', zegt persruimte-woordvoerster Hannah. 'Dat is niet zo verrassend. De Bilderberg Group is berucht non communicatief. Zelfs het feit dat ze vanaf donderdag de conferentie houden, hebben ze niet willen bevestigen, dat heeft de lokale politie gedaan.'
 
De lokale hemandad speelde ook een beslissende rol om de persruimte binnen de muren van het hotel gesitueerd te krijgen. 'The Grove was uiteindelijk zeer medewerkzaam om de aanloop van grote aantallen toeschouwers en media in goede banen te leiden, maar dat ging niet zonder de druk van de politie. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het hotel waarin de conferentie plaatsvind, een persruimte op het terrein heeft.'
 
Goldman Sachs betaalt mee
Het organiseren van een evenement op een toplokatie als The Grove is iets dat ook snel in de papieren loopt. Hackerscollectief Anonymous kwam vorige week met het antwoord hoe het Bilderberg-feestje wordt gefinancierd. Ze onthulden dat een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsorganisatie - The Bilderberg Association - de fondsen voor de Bilderberg Group inzamelt, zo schreef the Guardian zondag.
Uit de door Anonymous achterhaalde deponeringen blijkt dat zakenbank Goldman Sachs en BP in 2008 nog tot de belangrijkste donateurs behoorden. Zowel Goldman als BP betaalde 50 duizend pond. In een recentere versie van het verslag van de stichting zijn de namen van donateurs verwijderd.
 
Halberstadt
Er bestaat al vele jaren kritiek op de geslotenheid van de Bilderberg-conferentie. Ook uit kringen van politici. De Britse premier David Cameron hield in januari bij het World Economic Forum nog een pleidooi voor meer openheid. Neelie Kroes heeft van The Bilderberg Welcoming Committee als ijveraar voor transparantie, een eigen hoekje op de website gekregen.
 
Opvallend is ook dat non-main-stream media een rol spelen op de online gecreëerde persruimte. Zo is er een 'useful' lijstje deelnemers aan de Bilderbergconferentie te vinden dat afkomstig is van het zelf niet al te transparant opererende hackerscollectief Anonymous.
 
Vanzelfsprekend staat daar ook weer de Leidse professor Openbare Financiën Victor Halberstadt op. De vertouweling van de Koninklijke familie en voormalig adviseur van Nina Brink (Storms) speelt als lid van de Bilderberg Group Steering Committee al jarenlang een voorname rol in het Bilderberg-circus. Het is deze groep die bepaalt wie er naar de conferentie toe mag komen.
De man die van zichzelf zegt dat hij zich 'nooit laat interviewen', werd eind 2011 toch even door Follow the Money verrast. Halberstadt is sinds 1991 adviseur van de eerder genoemde zakenbank Goldman Sachs en mag vele machtige personen tot zijn kringen van kennissen en vrienden rekenen.